Bộ bài 4.0


Đánh giá bộ bài Rating

Phòng thủ Defensive potential Tồi tệ
Attack Offensive potential Tốt
Versatility Deck versatility Tốt
Synergy Deck synergy Tốt

1 warnings Why?

Deck tips Basics

Sau đây chỉ là các chỉ dẫn về cách cải thiện bộ bài của bạn. Nó có thể đã hoạt động tốt.

Cảnh báo Không có thần chú gây sát thương trung bình hoặc cao.

Tốt nhất là bạn phải có một thần chú gây sát thương trung bình hoặc cao trong bộ bài của bạn. Bạn có thể sử dụng nó để kết thúc tháp của đối phương hoặc tấn công các đơn vị đi cùng nhau. Nên xem xét thêm vào một trong những thẻ này:

Hãy sửa nó!

Hãy sửa nó!

Các bộ bài tương tự Similar

Advanced stuff

Defensive cards Phòng thủ

Phòng không

Các đơn vị có thể tấn công trên không. Tốt hơn nếu có ít nhất hai trong số chúng.

Fire Spirits Inferno Tower Electro Wizard

Defensive buildings

Defensive buildings in your deck. Having one helps a lot in defense.

Inferno Tower

Đầu tư

Các công trình hoặc các đơn vị có thể được chơi ở phía sau để đầu tư tiên dược và buộc đối thủ phải thực hiện động tác đầu tiên.

Giant Electro Wizard

Offensive cards Attack

Điều kiện thắng

Những thẻ tốt trong việc hạ tháp của đối phương. Luôn tốt khi có ít nhất một cái.

Giant Graveyard

Damage spells

Thần chú trong bộ bài của bạn. Nên có ít nhất một hoặc hai thẻ.

Zap

Sự trừng phạt

Thẻ có thể được chơi như là một sự phản ứng ngay lập tức khi đối thủ chơi các đơn vị chi phí cao ở phía sau.

Elite Barbarians Giant Graveyard

Đối phó với máy hút tiên dược

Thẻ có thể được chơi như một sự phản ứng khi đối thủ đặt Elixir collector.

Graveyard

Đặt ngay cây cầu

Những thẻ có thể thả ngay tại cây cầu, hoặc là gây thiệt hại nhỏ hoặc là một cuộc tấn công nhanh.

Fire Spirits Elite Barbarians Giant

Tornado King activation – careful!

Thẻ có thể được kéo đến tháp Vua với Tornado để kích hoạt ông ta.

Elite Barbarians Electro Wizard Graveyard

Swarms & Bait Mồi nhử

Bait cards

If you have multiple cards that are countered by the same spell, you can play one card to bait the spell, then you can safely play the other card(s).

Tornado Elite Barbarians Giant Skeleton Army Graveyard
Giant Snowball Fire Spirits Skeleton Army Graveyard
Zap Fire Spirits Inferno Tower Skeleton Army Graveyard
Barbarian Barrel Fire Spirits Elite Barbarians Inferno Tower Skeleton Army Electro Wizard Graveyard
The Log Fire Spirits Elite Barbarians Skeleton Army Graveyard
Earthquake Inferno Tower Skeleton Army Graveyard
Arrows Fire Spirits Skeleton Army Graveyard
Royal Delivery Fire Spirits Elite Barbarians Skeleton Army Electro Wizard Graveyard
Fireball Elite Barbarians Inferno Tower Skeleton Army Electro Wizard
Poison Inferno Tower Skeleton Army Electro Wizard Graveyard
Lightning Elite Barbarians Inferno Tower Electro Wizard
Rocket Elite Barbarians Inferno Tower

Against air swarms

Spells and units that can counter air swarms.

Zap Fire Spirits

Against ground swarms

Spells and units that can counter ground swarms.

Zap Fire Spirits

Ladder info Thang

Một số thẻ có thể có cả hai: cấp độc lập và yếu / mạnh khi cấp thấp / cao. Ví dụ: Ice Golem cấp thấp hơn không thể giết được Skeleton Army, vì vậy là 'Yếu'. Tuy nhiên, trong các khía cạnh khác như che chắn, nó hoạt động hoàn hảo ở các cấp thấp hơn.

Cấp độc lập

Những thẻ tốt ngay cả khi ở cấp thấp hơn. Các chỉ số chính của chúng không bị ảnh hưởng quá nhiều bởi cấp và không có tương tác chính nào là phụ thuộc vào cấp độ.

Fire Spirits Inferno Tower Skeleton Army

Mạnh khi cấp cao

Thẻ đặc biệt mạnh nếu bạn có chúng ở cấp cao hơn. Sự tương tác chính của chúng với một số thẻ được thay đổi khi chúng một hoặc hai cấp cao hơn thẻ khác.

Elite Barbarians Skeleton Army Graveyard

Yếu khi cấp thấp

Thẻ đặc biệt yếu nếu bạn có chúng ở cấp thấp hơn. Sự tương tác chính của chúng với một số thẻ được thay đổi khi chúng một hoặc hai cấp dưới thẻ khác.

Fire Spirits Electro Wizard

Điểm chơi miễn phí

Để có phương hướng nhanh về cách dễ dàng để nâng cấp bộ bài cho người chơi miễn phí. Càng có nhiều thẻ epic và legendary, điểm số càng thấp.

Tốt

Geek area

Deck cycle Cycle

Cards ordered by elixir

This allows you to see the elixir cost of the cards more easily.

Zap Fire Spirits Skeleton Army Electro Wizard Giant Inferno Tower Graveyard Elite Barbarians

Chu kỳ ngắn nhất

Cheapest 4 cards in the deck to see the cycle potential.

11 Zap Fire Spirits Skeleton Army Electro Wizard

Sự hiệp lực   6 8

Sự hiệp lực có nghĩa là những thẻ này hoạt động tốt khi đi với nhau. Chúng bổ sung cho nhau để làm cho các cuộc tấn công hoặc phòng thủ hiệu quả hơn. Thẻ mờ nhạt có nghĩa là sự hiệp lực không hiệu quả lắm.

Zap + Elite Barbarians Graveyard Electro Wizard Fire Spirits Giant Inferno Tower
Fire Spirits + Elite Barbarians Zap Inferno Tower
Elite Barbarians + Fire Spirits Zap Giant Graveyard
Giant + Graveyard Elite Barbarians Zap Electro Wizard Skeleton Army
+ Fire Spirits Zap Skeleton Army
+ Giant Inferno Tower
+ Graveyard Zap Giant
+ Giant Zap Electro Wizard Elite Barbarians

Khắc tinh   49 81

Khắc tinh cho các mối đe dọa

Thẻ có thể phòng thủ trước các mối đe dọa chính mà đối thủ của bạn có thể chơi. Thẻ mờ nhạt có nghĩa là các thẻ này sẽ chỉ giúp bảo vệ, không thể tự nó ngăn chặn hoàn toàn các đơn vị này được.

Electro Wizard
Electro Wizard Zap Inferno Tower Skeleton Army Fire Spirits
Skeleton Army Zap Electro Wizard Fire Spirits
Electro Wizard
Giant Inferno Tower Elite Barbarians Skeleton Army Electro Wizard
Electro Wizard
Fire Spirits Electro Wizard Skeleton Army Elite Barbarians
Fire Spirits Zap Electro Wizard
Electro Wizard Skeleton Army Elite Barbarians
Skeleton Army Elite Barbarians Inferno Tower Electro Wizard
Elite Barbarians Skeleton Army Fire Spirits Electro Wizard Inferno Tower
Skeleton Army
Zap Fire Spirits Electro Wizard
Fire Spirits Electro Wizard Zap Skeleton Army
Skeleton Army Elite Barbarians
Skeleton Army Elite Barbarians Fire Spirits Electro Wizard Inferno Tower
Electro Wizard Elite Barbarians Skeleton Army Fire Spirits
Inferno Tower Skeleton Army Elite Barbarians Fire Spirits Electro Wizard
Electro Wizard Inferno Tower
Inferno Tower Electro Wizard Skeleton Army Zap Fire Spirits Elite Barbarians
Electro Wizard Elite Barbarians Giant
Electro Wizard Fire Spirits
Elite Barbarians
Electro Wizard Skeleton Army Zap Fire Spirits
Skeleton Army Inferno Tower
Skeleton Army Inferno Tower Elite Barbarians Electro Wizard
Giant Electro Wizard
Skeleton Army Zap Electro Wizard Graveyard Elite Barbarians Fire Spirits
Elite Barbarians Inferno Tower Electro Wizard
Fire Spirits Electro Wizard Skeleton Army Inferno Tower Elite Barbarians
Graveyard
Giant Electro Wizard
Elite Barbarians Fire Spirits Skeleton Army
Zap Skeleton Army Fire Spirits Inferno Tower Elite Barbarians Electro Wizard
Skeleton Army Electro Wizard Zap Fire Spirits
Fire Spirits Skeleton Army Electro Wizard Zap
Fire Spirits Skeleton Army Electro Wizard
Zap Fire Spirits Electro Wizard
Inferno Tower Electro Wizard
Skeleton Army Electro Wizard Inferno Tower Zap
Skeleton Army Elite Barbarians Inferno Tower Fire Spirits Electro Wizard Zap
Electro Wizard Elite Barbarians
Inferno Tower Electro Wizard Fire Spirits Zap
Skeleton Army Elite Barbarians Inferno Tower Electro Wizard
Skeleton Army Elite Barbarians Inferno Tower Electro Wizard
Electro Wizard
Electro Wizard Inferno Tower Elite Barbarians Skeleton Army
Elite Barbarians Skeleton Army Electro Wizard Inferno Tower
Giant Skeleton Army Electro Wizard Elite Barbarians Inferno Tower
Inferno Tower Elite Barbarians
Inferno Tower Skeleton Army Electro Wizard Graveyard Elite Barbarians
Skeleton Army Inferno Tower Elite Barbarians Electro Wizard
Skeleton Army Fire Spirits Electro Wizard
Electro Wizard Fire Spirits
Electro Wizard Elite Barbarians Skeleton Army Inferno Tower Zap Fire Spirits
Skeleton Army Elite Barbarians Electro Wizard Zap
Electro Wizard Skeleton Army Inferno Tower Elite Barbarians
Zap Electro Wizard
Skeleton Army Electro Wizard Fire Spirits Zap Elite Barbarians
Zap Electro Wizard Skeleton Army Fire Spirits
Skeleton Army Elite Barbarians Inferno Tower Fire Spirits Electro Wizard
Skeleton Army Electro Wizard Elite Barbarians Fire Spirits
Skeleton Army Electro Wizard Inferno Tower Zap Elite Barbarians
Skeleton Army Electro Wizard Zap
Elite Barbarians Zap Electro Wizard Fire Spirits Graveyard Inferno Tower Skeleton Army
Inferno Tower Zap Electro Wizard
Inferno Tower Elite Barbarians

Khắc tinh cho các thẻ còn lại

Khắc chế các thẻ còn lại mà đối phương có thể chơi.

Zap Electro Wizard Fire Spirits Skeleton Army
Fire Spirits Electro Wizard
Skeleton Army Zap Fire Spirits Electro Wizard
Zap Electro Wizard Fire Spirits
Zap Electro Wizard Fire Spirits
Zap Fire Spirits Electro Wizard
Fire Spirits Electro Wizard
Skeleton Army Electro Wizard Inferno Tower Fire Spirits Elite Barbarians
Fire Spirits Electro Wizard
Elite Barbarians Skeleton Army
Skeleton Army Electro Wizard Elite Barbarians
Fire Spirits
Elite Barbarians Electro Wizard
Electro Wizard Fire Spirits Zap
Fire Spirits Electro Wizard

Ngôn ngữ này được dịch bởi:

This language has no active translators.

🇻🇳 Help translate!

Báo cáo các vấn đề phiên dịch ở Deck Shop Discord