Bộ bài 3.9


Đánh giá bộ bài Rating

Phòng thủ Defensive potential Tuyệt!
Attack Offensive potential Tuyệt!
Versatility Deck versatility Godly!
Synergy Deck synergy Tốt

Why?

Deck tips Basics

Sau đây chỉ là các chỉ dẫn về cách cải thiện bộ bài của bạn. Nó có thể đã hoạt động tốt.

Your deck is okay!

Các bộ bài tương tự Similar

Advanced stuff

Defensive cards Phòng thủ

Phòng không

Các đơn vị có thể tấn công trên không. Tốt hơn nếu có ít nhất hai trong số chúng.

Mega Minion Executioner

Defensive buildings

Defensive buildings in your deck. Having one helps a lot in defense.

Còn thiếu

Đầu tư

Các công trình hoặc các đơn vị có thể được chơi ở phía sau để đầu tư tiên dược và buộc đối thủ phải thực hiện động tác đầu tiên.

Mega Minion Giant Executioner Sparky

Offensive cards Attack

Điều kiện thắng

Những thẻ tốt trong việc hạ tháp của đối phương. Luôn tốt khi có ít nhất một cái.

Giant Sparky

Damage spells

Thần chú trong bộ bài của bạn. Nên có ít nhất một hoặc hai thẻ.

Zap Fireball The Log

Sự trừng phạt

Thẻ có thể được chơi như là một sự phản ứng ngay lập tức khi đối thủ chơi các đơn vị chi phí cao ở phía sau.

Giant

Đối phó với máy hút tiên dược

Thẻ có thể được chơi như một sự phản ứng khi đối thủ đặt Elixir collector.

Fireball

Đặt ngay cây cầu

Những thẻ có thể thả ngay tại cây cầu, hoặc là gây thiệt hại nhỏ hoặc là một cuộc tấn công nhanh.

Mini P.E.K.K.A Giant

Tornado King activation – careful!

Thẻ có thể được kéo đến tháp Vua với Tornado để kích hoạt ông ta.

Mini P.E.K.K.A

Swarms & Bait Mồi nhử

Bait cards

If you have multiple cards that are countered by the same spell, you can play one card to bait the spell, then you can safely play the other card(s).

Giant Snowball
Zap Sparky
Tornado Giant
The Log
Arrows
Fireball Mega Minion Executioner Sparky
Poison Executioner Sparky
Lightning Mini P.E.K.K.A Executioner Sparky
Rocket Executioner Sparky

Against air swarms

Spells and units that can counter air swarms.

Zap Fireball Executioner

Against ground swarms

Spells and units that can counter ground swarms.

Zap Fireball Executioner The Log Sparky

Ladder info Thang

Cấp độc lập

Những thẻ tốt ngay cả khi ở cấp thấp hơn. Các chỉ số chính của chúng không bị ảnh hưởng quá nhiều bởi cấp và không có tương tác chính nào là phụ thuộc vào cấp độ.

Mega Minion Mini P.E.K.K.A Executioner Sparky

Mạnh khi cấp cao

Thẻ đặc biệt mạnh nếu bạn có chúng ở cấp cao hơn. Sự tương tác chính của chúng với một số thẻ được thay đổi khi chúng một hoặc hai cấp cao hơn thẻ khác.

Giant

Điểm chơi miễn phí

Để có phương hướng nhanh về cách dễ dàng để nâng cấp bộ bài cho người chơi miễn phí. Càng có nhiều thẻ epic và legendary, điểm số càng thấp.

Tồi tệ

Geek area

Deck cycle Cycle

Cards ordered by elixir

This allows you to see the elixir cost of the cards more easily.

The Log Zap Mega Minion Fireball Mini P.E.K.K.A Giant Executioner Sparky

Chu kỳ ngắn nhất

Cheapest 4 cards in the deck to see the cycle potential.

11 The Log Zap Mega Minion Fireball

Sự hiệp lực   4 7

Sự hiệp lực có nghĩa là những thẻ này hoạt động tốt khi đi với nhau. Chúng bổ sung cho nhau để làm cho các cuộc tấn công hoặc phòng thủ hiệu quả hơn. Thẻ mờ nhạt có nghĩa là sự hiệp lực không hiệu quả lắm.

Zap + Mega Minion Fireball Mini P.E.K.K.A Giant The Log Executioner
Mega Minion + Zap Giant
Fireball + Zap The Log Giant
Mini P.E.K.K.A + Zap The Log Giant Executioner
+ Mega Minion The Log Mini P.E.K.K.A Zap Fireball Sparky Executioner
+ Giant Mini P.E.K.K.A Zap
+ Fireball Mini P.E.K.K.A Giant Zap Sparky
+ The Log Giant

Khắc tinh   66 78

Khắc tinh cho các mối đe dọa

Thẻ có thể phòng thủ trước các mối đe dọa chính mà đối thủ của bạn có thể chơi. Thẻ mờ nhạt có nghĩa là các thẻ này sẽ chỉ giúp bảo vệ, không thể tự nó ngăn chặn hoàn toàn các đơn vị này được.

Executioner The Log Fireball Zap Mega Minion
Zap Executioner The Log Fireball
Fireball The Log
Mini P.E.K.K.A Giant Mega Minion Fireball Executioner
Mega Minion Executioner Sparky Mini P.E.K.K.A Fireball The Log
Fireball Executioner Mega Minion Zap
Sparky Mega Minion Fireball Executioner The Log Mini P.E.K.K.A
Sparky Mini P.E.K.K.A The Log Mega Minion
Mini P.E.K.K.A Sparky Executioner Mega Minion The Log
The Log Sparky Executioner
Mega Minion Executioner Zap Fireball
The Log Zap Executioner Mega Minion Fireball
Executioner Mini P.E.K.K.A Sparky
Mini P.E.K.K.A Mega Minion
Mega Minion Mini P.E.K.K.A Fireball Executioner The Log
Sparky Mini P.E.K.K.A Mega Minion Executioner The Log
Mega Minion Executioner Sparky
Mini P.E.K.K.A Executioner Fireball Zap Sparky The Log Mega Minion
Executioner Fireball Giant The Log
Fireball Executioner Mega Minion
Fireball Executioner Zap The Log Sparky
Sparky Mini P.E.K.K.A Mega Minion
Fireball
Mini P.E.K.K.A Mega Minion Sparky
Fireball Executioner Giant Mega Minion The Log
Mega Minion Mini P.E.K.K.A Executioner Fireball The Log
Fireball Executioner Mini P.E.K.K.A Mega Minion The Log
Fireball
Mega Minion Executioner Fireball Giant The Log
Fireball
Fireball Executioner Zap The Log
The Log Zap Fireball Executioner
The Log Fireball Mega Minion Executioner Zap
Executioner Mega Minion The Log
Executioner Zap Fireball The Log
Mega Minion Executioner
Executioner Fireball
Mega Minion Mini P.E.K.K.A The Log Zap
Zap Mini P.E.K.K.A Mega Minion The Log
Executioner The Log Sparky Mega Minion Mini P.E.K.K.A Fireball
Mega Minion Executioner Zap Fireball
Mega Minion Mini P.E.K.K.A
Mini P.E.K.K.A Mega Minion Executioner The Log Sparky
Fireball Mega Minion Executioner
Mega Minion Mini P.E.K.K.A Executioner
Mini P.E.K.K.A Mega Minion Executioner
Giant Sparky Executioner Mini P.E.K.K.A Mega Minion
Mini P.E.K.K.A Sparky Mega Minion Executioner
Mega Minion The Log Sparky
Mega Minion Mini P.E.K.K.A Sparky
Mega Minion Mini P.E.K.K.A The Log Executioner
Fireball Mega Minion The Log Executioner
Mini P.E.K.K.A Mega Minion Zap Executioner
Sparky Mini P.E.K.K.A Mega Minion Executioner Zap
Mini P.E.K.K.A Sparky Executioner
Fireball Mega Minion Mini P.E.K.K.A Zap Executioner The Log
Executioner Zap Mega Minion Fireball
Mega Minion Zap Fireball
Mega Minion Fireball Mini P.E.K.K.A Executioner
Fireball Mega Minion The Log Executioner Mini P.E.K.K.A
The Log Sparky Mini P.E.K.K.A Zap
Executioner Mega Minion The Log Zap
Zap Mini P.E.K.K.A Mega Minion
Executioner Mega Minion Fireball Zap
Mini P.E.K.K.A Mega Minion Sparky

Khắc tinh cho các thẻ còn lại

Khắc chế các thẻ còn lại mà đối phương có thể chơi.

Executioner Zap The Log Sparky Fireball
The Log Mega Minion Executioner
Zap Executioner The Log Mega Minion
Executioner Zap The Log Mega Minion
Zap Executioner Mega Minion Fireball
Zap The Log Mega Minion Mini P.E.K.K.A Executioner
Mega Minion Fireball Executioner The Log
Mini P.E.K.K.A Mega Minion Sparky Executioner
Mega Minion Executioner Fireball
Executioner Fireball Mega Minion The Log
Fireball Mega Minion
Mini P.E.K.K.A Mega Minion
The Log Fireball Executioner Mega Minion Zap
Sparky Mega Minion
Zap Mega Minion Sparky Fireball
Mini P.E.K.K.A
The Log Zap Fireball
Fireball Executioner Mega Minion Mini P.E.K.K.A

Ngôn ngữ này được dịch bởi:

This language has no active translators.

🇻🇳 Help translate!

Báo cáo các vấn đề phiên dịch ở Deck Shop Discord