Bộ bài 4.6


Đánh giá bộ bài Rating

Phòng thủ Defensive potential Tuyệt!
Attack Offensive potential Tuyệt!
Versatility Deck versatility Tồi tệ
Synergy Deck synergy Tốt

1 warnings Why?

Deck tips Basics

Sau đây chỉ là các chỉ dẫn về cách cải thiện bộ bài của bạn. Nó có thể đã hoạt động tốt.

Cảnh báo Không có thần chú gây sát thương trung bình hoặc cao.

Tốt nhất là bạn phải có một thần chú gây sát thương trung bình hoặc cao trong bộ bài của bạn. Bạn có thể sử dụng nó để kết thúc tháp của đối phương hoặc tấn công các đơn vị đi cùng nhau. Nên xem xét thêm vào một trong những thẻ này:

Hãy sửa nó!

Hãy sửa nó!

Các bộ bài tương tự Similar

Advanced stuff

Defensive cards Phòng thủ

Phòng không

Các đơn vị có thể tấn công trên không. Tốt hơn nếu có ít nhất hai trong số chúng.

Minion Horde Three Musketeers

Defensive buildings

Defensive buildings in your deck. Having one helps a lot in defense.

Còn thiếu

Đầu tư

Các công trình hoặc các đơn vị có thể được chơi ở phía sau để đầu tư tiên dược và buộc đối thủ phải thực hiện động tác đầu tiên.

Royal Recruits Elixir Collector Three Musketeers Bandit

Offensive cards Attack

Điều kiện thắng

Những thẻ tốt trong việc hạ tháp của đối phương. Luôn tốt khi có ít nhất một cái.

Three Musketeers Miner

Damage spells

Thần chú trong bộ bài của bạn. Nên có ít nhất một hoặc hai thẻ.

Zap The Log

Sự trừng phạt

Thẻ có thể được chơi như là một sự phản ứng ngay lập tức khi đối thủ chơi các đơn vị chi phí cao ở phía sau.

Royal Recruits Miner Bandit

Đối phó với máy hút tiên dược

Thẻ có thể được chơi như một sự phản ứng khi đối thủ đặt Elixir collector.

Elixir Collector Miner

Đặt ngay cây cầu

Những thẻ có thể thả ngay tại cây cầu, hoặc là gây thiệt hại nhỏ hoặc là một cuộc tấn công nhanh.

Royal Recruits Bandit

Tornado King activation – careful!

Thẻ có thể được kéo đến tháp Vua với Tornado để kích hoạt ông ta.

Miner Bandit

Swarms & Bait Mồi nhử

Bait cards

If you have multiple cards that are countered by the same spell, you can play one card to bait the spell, then you can safely play the other card(s).

Tornado Minion Horde Royal Recruits Three Musketeers Miner
Giant Snowball Minion Horde
Zap Minion Horde Three Musketeers Bandit
Barbarian Barrel Bandit
The Log Three Musketeers Bandit
Earthquake Elixir Collector
Arrows Minion Horde
Royal Delivery Minion Horde Three Musketeers
Fireball Minion Horde Elixir Collector Three Musketeers
Poison Minion Horde Royal Recruits Elixir Collector Three Musketeers
Lightning Elixir Collector Three Musketeers
Rocket Elixir Collector Three Musketeers

Against air swarms

Spells and units that can counter air swarms.

Zap

Against ground swarms

Spells and units that can counter ground swarms.

Zap The Log

Ladder info Thang

Cấp độc lập

Những thẻ tốt ngay cả khi ở cấp thấp hơn. Các chỉ số chính của chúng không bị ảnh hưởng quá nhiều bởi cấp và không có tương tác chính nào là phụ thuộc vào cấp độ.

Royal Recruits Elixir Collector Miner

Yếu khi cấp thấp

Thẻ đặc biệt yếu nếu bạn có chúng ở cấp thấp hơn. Sự tương tác chính của chúng với một số thẻ được thay đổi khi chúng một hoặc hai cấp dưới thẻ khác.

Minion Horde Three Musketeers

Điểm chơi miễn phí

Để có phương hướng nhanh về cách dễ dàng để nâng cấp bộ bài cho người chơi miễn phí. Càng có nhiều thẻ epic và legendary, điểm số càng thấp.

Tồi tệ

Geek area

Deck cycle Cycle

Cards ordered by elixir

This allows you to see the elixir cost of the cards more easily.

The Log Zap Bandit Miner Minion Horde Elixir Collector Royal Recruits Three Musketeers

Chu kỳ ngắn nhất

Cheapest 4 cards in the deck to see the cycle potential.

10 The Log Zap Bandit Miner

Sự hiệp lực   5 7

Sự hiệp lực có nghĩa là những thẻ này hoạt động tốt khi đi với nhau. Chúng bổ sung cho nhau để làm cho các cuộc tấn công hoặc phòng thủ hiệu quả hơn. Thẻ mờ nhạt có nghĩa là sự hiệp lực không hiệu quả lắm.

Three Musketeers + Elixir Collector Miner Royal Recruits
Bandit + Miner Zap The Log
Minion Horde + Miner Zap
The Log + Zap Bandit
+ Three Musketeers Minion Horde Zap Bandit
+ Three Musketeers
+ Three Musketeers
+ Miner Minion Horde The Log Bandit

Khắc tinh   42 77

Khắc tinh cho các mối đe dọa

Thẻ có thể phòng thủ trước các mối đe dọa chính mà đối thủ của bạn có thể chơi. Thẻ mờ nhạt có nghĩa là các thẻ này sẽ chỉ giúp bảo vệ, không thể tự nó ngăn chặn hoàn toàn các đơn vị này được.

Minion Horde The Log Zap Three Musketeers
The Log Zap Minion Horde Royal Recruits
The Log Miner Bandit
Minion Horde Miner
Minion Horde Royal Recruits The Log
Minion Horde Three Musketeers Zap
Royal Recruits Minion Horde The Log
Minion Horde The Log
Royal Recruits The Log Minion Horde
The Log Three Musketeers Royal Recruits
Three Musketeers Minion Horde Zap
The Log Zap Bandit Miner
Minion Horde Royal Recruits
Royal Recruits Minion Horde Miner Bandit
Miner The Log Bandit Minion Horde Royal Recruits
Minion Horde Bandit The Log Royal Recruits
Minion Horde
Minion Horde Bandit Zap The Log Three Musketeers
Bandit Miner The Log
Minion Horde
The Log Zap Minion Horde Royal Recruits
Royal Recruits Minion Horde
Minion Horde Three Musketeers
The Log Miner
Bandit Miner The Log
Minion Horde Royal Recruits Three Musketeers The Log
Elixir Collector Miner
The Log Three Musketeers
Royal Recruits Three Musketeers Minion Horde
Royal Recruits Minion Horde Zap The Log
The Log Zap Minion Horde
The Log Minion Horde Zap Three Musketeers
The Log Royal Recruits
Zap Three Musketeers The Log Minion Horde
Minion Horde
Bandit Royal Recruits
Bandit Minion Horde Miner Zap The Log
Minion Horde The Log Zap Royal Recruits Bandit
Bandit The Log
Minion Horde Zap
Minion Horde Bandit Royal Recruits Miner
Bandit Minion Horde The Log
Three Musketeers Minion Horde
Bandit Miner
Minion Horde Bandit Royal Recruits
Minion Horde Three Musketeers Miner
Royal Recruits Minion Horde
Minion Horde Royal Recruits Three Musketeers The Log
Minion Horde Three Musketeers
Bandit The Log Royal Recruits
Miner Bandit The Log
Minion Horde Zap Bandit Royal Recruits
Bandit Minion Horde Royal Recruits Zap
Bandit Royal Recruits
The Log Zap
Bandit Zap Three Musketeers Royal Recruits Minion Horde
Minion Horde Zap
Royal Recruits Bandit Minion Horde
Minion Horde Bandit Royal Recruits The Log
Zap Royal Recruits Minion Horde The Log
Minion Horde Royal Recruits The Log Zap
Minion Horde Zap Miner Royal Recruits
Minion Horde Zap Three Musketeers
Royal Recruits Bandit Minion Horde

Khắc tinh cho các thẻ còn lại

Khắc chế các thẻ còn lại mà đối phương có thể chơi.

The Log Zap
The Log Bandit
The Log Zap Bandit Minion Horde
The Log Zap Bandit
Zap Minion Horde Three Musketeers
The Log Zap
The Log Bandit
Bandit Miner Royal Recruits Three Musketeers Minion Horde
Minion Horde
Bandit The Log
Three Musketeers
Minion Horde
The Log
Bandit
The Log Bandit Zap
Bandit Minion Horde
Zap Minion Horde Miner
Bandit
Zap The Log
Bandit

Ngôn ngữ này được dịch bởi:

This language has no active translators.

🇻🇳 Help translate!

Báo cáo các vấn đề phiên dịch ở Deck Shop Discord