Skeleton Barrel Royal Giant Ice Golem Elixir Golem Hog Rider Battle Ram Giant Royal Hogs Wall Breakers Balloon Goblin Giant Golem Electro Giant Ram Rider Lava Hound

Ngôn ngữ này được dịch bởi:

This language has no active translators.

🇻🇳 Help translate!

Báo cáo các vấn đề phiên dịch ở Deck Shop Discord