Ice Spirit Electro Spirit Zap Zappies Freeze Electro Dragon Lightning The Log Electro Wizard