Player

Chest cycle, card levels, battles, decks.

Clan

Clan info, members, donations, trophies.

Clan Search

When you're looking for a new home.

Req. Trophies ≤
# Rank Arena Player Trph. Trophies Clan
1
2
大罗天⭐️训练师✨
#80VJU2PJ2
13 6714 训练师的飞桶训练营
2
3
GODyoon
#2VG288P2
13 6646
-68
까리용
3
4
Sash❤️Bere
#90LLC8LJR
13 6612
-34
No clan
4
5
DylanMFC
#82P8G9V90
13 6606
-6
Pitalito Elite!
5
6
大罗天⭐幽灵刺客™
#PV2Q8YPGC
12 6582
-24
DEKU
6
7
<c5>所追寻的风
#CLVYUL9R
13 6528
-54
芊叶的国度
7
8
alexis8)
#2RPLPPR9
13 6478
-50
Clash Mx
8
9
Torse de Biche
#99Q9YUUR
13 6399
-79
La French Touch
9
10
shu
#989JLVLL2
13 6385
-14
トレード
10
11
ninfanman0lol
#2L0CQ8RUQ
13 6384
-1
Orange Tree
# Rank Clan Score Clan Score Members Location
1
3
硬中华
#Y8GLLUQ
57266 50 / 50 China
2
19
Les Bambous
#PPVPLV9G
55728
-1538
50 / 50 France
3
48
StarAlliance JP
#8VCVPC28
55629
-99
49 / 50 Japan
4
7
CrownTown☀️
#8LGRYC
55472
-157
46 / 50 France
5
2
Gin & Juice
#PU0R0PQC
55394
-78
44 / 50 Germany
6
4
Team Fusioи
#PJ8UGU2Y
55310
-84
39 / 50 Peru
7
46
ONG LEGENDS MX
#YLQP99PL
55230
-80
50 / 50 Mexico
8
28
BisTuRi
#YPU0GJUV
55187
-43
50 / 50 Brazil
9
43
SNK Shiganshina
#LLYLLQ9U
55171
-16
49 / 50 France
10
10
UNAUFHALTSAM
#L0QPV
55169
-2
47 / 50 Germany