Bộ bài OP của tôi 4.3

Furnace Inferno Tower Rocket Barbarian Barrel
Skeleton Army Freeze Witch Balloon

Đánh giá bộ bài

Điểm chơi miễn phí F2P score

RIP

Ngôn ngữ này được dịch bởi:

This language has no active translators.

🇻🇳 Help translate!

Báo cáo các vấn đề phiên dịch ở Deck Shop Discord