Bộ bài OP của tôi 3.5

Spear Goblins Zap Minion Barbarians
Giant Wizard Tornado Miner

Đánh giá bộ bài

Điểm chơi miễn phí F2P score

Tuyệt!

Ngôn ngữ này được dịch bởi:

This language has no active translators.

🇻🇳 Help translate!

Báo cáo các vấn đề phiên dịch ở Deck Shop Discord