Mortar Miner Bait 3.1 Bộ bài tốt nhất

Barbarian Barrel Bats Fireball Goblin Gang
Miner Mortar Rascals Spear Goblins

Đánh giá bộ bài

Điểm chơi miễn phí F2P score

Godly!

Các bộ bài tương tự

Deck Shop có giúp ích cho bạn không? Kể với bạn bè của bạn!

Ngôn ngữ này được dịch bởi:

This language has no active translators.

🇻🇳 Help translate!

Báo cáo các vấn đề phiên dịch ở Deck Shop Discord