Deck rating Hodnotenie

Obrana Defensive potential Skvelé!
Útok Offensive potential Dobré
Versatility Deck versatility Dobré
Synergie Deck synergy Dobré

4 warnings Prečo?

Deck tips Basics

Nasledujúce odporúčania obsahujú iba pokyny na vylepšenie vášho decku. Môže fungovať aj tak správne.

Varovanie Nemáš ako reagovať na súperovu pumpu.

Keď súper zahrá Elixir collector, tak treba na to zareagovať. Ak ho necháš pumpovať, tak ťa potom prevalcuje.

Zvaž pridať jednu z týchto:

Vyriešme to!

Vyriešme to!
Varovanie Žiadny medium alebo high-damage spell.

Je dobré mať aspoň jeden medium alebo high-damage spell v decku. Môžeš ho použiť na zničenie veže alebo na jednotky nahromadené pokope. Zvaž pridať jednu z týchto:

Vyriešme to!

Vyriešme to!
Info Žiadna lacná cycle karta.

Pokiaľ má tvoj deck len drahé jednotky, bude to ťažké reagovať rýchlo na rýchle jednotky. Taktiež lacné karty na cyklus vám pomôžu vyhrať. Umožňujú vám hrať častejšie, a tým uľahčiť výhru. Zvaž pridať jednu z týchto:

Vyriešme to!

Vyriešme to!
Varovanie Žiadne karty ktoré môžu resetovať/retargetovať niektorých útočníkov.

Sú karty ktoré sú veľmi nebezpečné ak ich necháš nabiť sa. Alebo ak sa zamerajú na vežu a nemáš spôsob na odlákanie. Ako napríklad tieto:

Aby bolo možné lepšie bojovať proti nim, je dobré mať kartu, ktorá môže resetovať útok. Zvaž pridať jednu z týchto:

Vyriešme to!

Vyriešme to!

Podobné decky Similar

Advanced stuff

Defensive cards Obrana

Anti-air

Jednotky ktoré môžu útočiť na vzduch. Je dobré mať aspoň jednu alebo dve.

Archers Minions Musketeer

Defensive buildings

Defensive buildings in your deck. Having one helps a lot in defense.

Tombstone

Investície

Budovy alebo jednotky ktoré môžu byť zahrané vzadu ako investícia alebo na vynútenie prvého pohybu súpera.

Archers Knight Tombstone Musketeer Giant

Offensive cards Útok

Win conditions

Karty ktoré jednoducho útočia na nepriateľské veže. Je dobré mať aspoň jednu.

Giant Balloon

Damage spells

Spelly v tvojom decku. Mať aspoň jeden alebo dva je doporučené.

Arrows

Punishments

Karty ktoré môžu byť zahrané ako okamžitá odpoveď na drahý pohyb súpera vzadu.

Giant Balloon

Odpovede na pumpu

Karty ktoré môžu byť zahrané ako odpoveď na súpera keď zahrá Elixir collector.

Chýbajúce

Položené na moste

Karty ktoré môžu byť položené na moste, ako chip damage alebo rush attack.

Knight Giant Balloon

Tornado King activation – careful!

Karty ktoré môžu byť pritiahnuté na King tower s tornádom pre aktiváciu.

Knight Balloon

Swarms & Bait Bait

Bait cards

If you have multiple cards that are countered by the same spell, you can play one card to bait the spell, then you can safely play the other card(s).

Tornado Minions Giant Balloon
Giant Snowball Minions Tombstone
Zap Minions Tombstone Balloon
Barbarian Barrel Archers Musketeer
The Log Archers Tombstone
Earthquake Tombstone
Arrows Archers Minions
Royal Delivery Archers Minions Musketeer
Fireball Archers Minions Tombstone Musketeer Balloon
Poison Archers Minions Tombstone Musketeer
Lightning Tombstone Musketeer Balloon
Rocket Musketeer Balloon

Against air swarms

Spells and units that can counter air swarms.

Arrows

Against ground swarms

Spells and units that can counter ground swarms.

Arrows

Ladder info Ladder

Level-independent

Karty ktoré sú dobré aj na nižšom leveli. Ich kľúčové štatistiky nie sú ovplyvnené až príliš vysokou úrovňou a žiadne kľúčové interakcie nie sú závislé od úrovne.

Arrows Knight Tombstone

Silné ak prelevelované

Karty, ktoré sú obzvlášť silné, ak ich máte na vyššej úrovni. Ich kľúčové interakcie s niektorými kartami sa menia, keď sú jeden alebo dve úrovne nad inou kartou.

Giant

Slabé na nižšom leveli

Karty, ktoré sú mimoriadne slabé, ak ich máte na nižšej úrovni. Ich kľúčové interakcie s niektorými kartami sa menia, keď sú o jednu alebo dve úrovne nižšie oproti inej karte.

Minions Musketeer

Free-to-play skóre

Pre rýchlu orientáciu o tom ako jednoduché je to vylepšiť niektoré karty pre free-to-play hráčov. Viac epických a legendárnych kariet, o to nižšie skóre.

Božský

Geek area

Deck cycle Cycle

Cards ordered by elixir

This allows you to see the elixir cost of the cards more easily.

Archers Arrows Knight Minions Tombstone Musketeer Giant Balloon

Najkratší cyklus

Cheapest 4 cards in the deck to see the cycle potential.

12 Archers Arrows Knight Minions

Synergie   6 7

Synergia znamená, že tieto karty fungujú dobre, keď sú hrané spolu. Dopĺňajú sa navzájom, aby boli útoky alebo obrana efektívnejšie. Ak sú karty sivé, znamená to, že synergia medzi nimi nie je až tak silná.

Archers + Knight Tombstone Giant
Arrows + Knight Giant Balloon
Knight + Archers Musketeer Balloon Minions Arrows
Minions + Giant Balloon Knight
+ Archers Giant
+ Knight Giant
+ Minions Balloon Musketeer Arrows Tombstone Archers
+ Giant Knight Minions Arrows

Countre   52 80

Countre na hrozby

Karty ktoré môžu obrániť hlavnú hrozbu ktorú tvoj súper zahrá. Sivé karty znamenajú, že pomôžu len trochu v obrane, no nezastavia jednotku úplne.

Archers Knight Musketeer Arrows Minions
Arrows Archers Knight
Arrows Knight
Knight Tombstone Giant Balloon Archers Minions Musketeer
Archers Minions Musketeer
Arrows Archers Minions Musketeer
Knight Arrows
Tombstone Musketeer Archers Knight Minions
Tombstone Musketeer Minions Knight
Musketeer Archers Minions Tombstone
Arrows Musketeer Archers Knight
Knight Musketeer
Tombstone Musketeer Minions Archers Knight
Musketeer Minions Knight
Tombstone Musketeer Minions Knight
Minions Knight Musketeer
Tombstone Knight Musketeer Minions
Tombstone Musketeer Archers Giant Balloon Knight
Minions Musketeer Archers
Arrows
Musketeer Minions Knight
Knight
Tombstone Musketeer Knight Archers Minions
Musketeer Balloon Knight Giant
Musketeer Tombstone Knight
Tombstone
Musketeer Minions Balloon Giant
Tombstone
Arrows Tombstone Archers
Minions Archers Arrows
Arrows Musketeer Archers Minions
Minions Arrows Archers Musketeer Knight
Arrows Archers
Musketeer Minions Knight Archers
Knight Musketeer
Musketeer Knight Tombstone Minions
Tombstone Minions Knight
Knight Musketeer Arrows
Musketeer Minions Archers Tombstone
Minions Musketeer Knight
Knight Tombstone Minions Musketeer
Musketeer Minions Archers
Knight Musketeer
Tombstone Archers Knight
Giant Minions Tombstone Balloon Musketeer Knight
Knight Musketeer
Tombstone Minions Knight Musketeer
Tombstone Minions Knight
Knight Musketeer Tombstone Minions Archers
Arrows Archers Knight Tombstone Minions Musketeer
Knight Tombstone Musketeer Minions
Musketeer Knight Minions
Tombstone Knight Archers Musketeer
Arrows Knight Minions
Minions Arrows Archers Musketeer Knight
Minions Musketeer Tombstone Archers
Tombstone Knight Archers Minions Musketeer
Knight Musketeer Minions Archers
Musketeer Tombstone
Archers Minions Tombstone Arrows Knight
Tombstone Minions Knight
Arrows Minions Archers Musketeer
Knight Minions

Countre na zvyšok kariet

Countre na zvyšok kariet ktoré môže zahrať súper.

Arrows Knight Musketeer Archers Minions Tombstone
Tombstone Knight Archers Arrows
Arrows Minions Musketeer Knight Archers
Arrows Musketeer Knight Archers
Arrows Minions Archers Musketeer
Knight Tombstone Musketeer Archers Arrows
Arrows Knight Archers Musketeer
Minions Musketeer Knight Archers Tombstone
Minions Arrows Musketeer Archers
Minions Knight
Minions Balloon Musketeer
Arrows Musketeer
Musketeer
Arrows
Knight Archers Musketeer
Archers Balloon Musketeer Minions
Balloon Minions Musketeer
Minions Musketeer Tombstone
Minions Musketeer Knight
Knight
Musketeer Archers Knight

Tento jazyk preložil:

  • Henry

🇸🇰 Pomôž mi so slovenským prekladom!

Nahláste chyby v preklade na Deck Shop Discord