Deck 3.6


Ocena decku Ocena

Defensywa Potencjał defensywny Wspaniale!
Atak Potencjał ofensywny Dobrze
Elastyczność Elastyczność decku Dobrze
Synergie Synergie decku Dobrze

4 ostrzeżenia Czemu?

Porady Podstawowe

Poniższe zalecenia to tylko wskazówki, jak możesz ulepszyć deck. Może on działać dobrze i w obecnym stanie.

Uwaga Brak możliwości zaatakowania wrogiej pompy!

Gdy twój przeciwnik zagra Elixir collector, musisz być w stanie zareagować albo pozwolisz mu uzbierać elixir i użyć go przeciwko tobie.

Rozważ dodanie jednej z tych:

Naprawmy to!

Naprawmy to!
Uwaga Brak spella zadającego średnie lub wysokie obrażenia.

Dobrze mieć jeden spell o średnim lub dużym damage'u w decku. Możesz go użyć wobec grup jednostek lub by dobić wieżę. Rozważ dodanie jednej z tych:

Naprawmy to!

Naprawmy to!
Info Brak tanich kart.

Jeśli twój deck będzie miał tylko wysoko kosztowne jednostki, będzie ci trudniej zareagować szybko w czasie obrony szybkich jednostek. Również tani cykl kart pomaga ci zdobyć szybciej warunki wygranej i pozwala ci zagrywać karty częściej, w ten sposób zwyciężając łatwiej. Rozważ dodanie jednej z tych:

Naprawmy to!

Naprawmy to!
Uwaga Brak kart mogących zresetować/zmienić cel niektórych kart.

Te karty mogą być bardzo niebezpieczne, gdy pozwolisz im się naładować. Lub gdy skupiły się na twojej wieży i nie masz sposobu na odciągnięcie ich uwagi. Na przykład:

Żeby lepiej z nimi walczyć, potrzebujesz kart mogących resetować atak. Rozważ dodanie jednej z tych:

Naprawmy to!

Naprawmy to!

Podobne decki Podobne

Zaawansowane

Karty defensywne Defensywa

Anty-powietrzne

Jednostki atakujące powietrze. Dobrze mieć przynajmniej dwie.

Archers Minions Musketeer

Budowla obronna

Budowle obronne w twoim decku. Posiadanie jednej bardzo pomaga w obronie.

Tombstone

Inwestycje

Budynki lub jednostki mogące być zagrane z tyłu by zainwestować elixir i zmusić przeciwnika do wykonania pierwszego ruchu.

Archers Knight Tombstone Musketeer Giant

Karty ofensywne Atak

Warunki wygranej

Karty dobre do niszczenia wież przeciwnika. Dobrze mieć choć jedną.

Giant Balloon

Spelle zadające obrażenia

Spelle w twoim decku. Posiadanie co najmniej jednego lub dwóch jest zalecane

Arrows

Kary

Karty mogące być zagrane jako natychmiastowa odpowiedź na zagranie drogiej jednostki z tyłu.

Giant Balloon

Odpowiedzi na pompki

Karty mogące być zagrane, gdy twój przeciwnik zagrał Elixir collector.

Brak

Rzucane na most

Karty mogące być rzucone na most, w celu obicia lub rushowania.

Knight Giant Balloon

Aktywacja Króla Tornadem - uważaj!

Karty, które mogą być przeciągnięte tornadem na kinga i go aktywować.

Knight Balloon

Swarmy i Bait Bait

Karty do baitu

Jeśli masz kilka kart kontrowanych tym samym spellem, możesz zagrać jedną z nich, by wybaitować spella, a potem bezpiecznie zagrać resztę.

Tornado Minions Giant Balloon
Giant Snowball Minions Tombstone
Zap Minions Tombstone Balloon
Barbarian Barrel Archers Musketeer
The Log Archers Tombstone
Earthquake Tombstone
Arrows Archers Minions
Royal Delivery Archers Minions Musketeer
Fireball Archers Minions Tombstone Musketeer Balloon
Poison Archers Minions Tombstone Musketeer
Lightning Tombstone Musketeer Balloon
Rocket Musketeer Balloon

Przeciw powietrznym swarmom

Spelle i jednostki kontrujące powietrzne swarmy.

Arrows

Przeciw swarmom lądowym

Spelle i jednostki kontrujące swarmy lądowe.

Arrows

Info o ladderze Ladder

Poziom niezależny

Karty, które są dobre nawet na niskim levelu. Level nie wpływa tak bardzo na ich statystyki i żadne kluczowe interakcje nie zależą od levela.

Arrows Knight Tombstone

Silne na wysokim poziomie

Karty wyjątkowo silne na wyższym poziomie. Kluczowe interakcje mogą się zmienić, gdy są level lub dwa wyżej od innej karty.

Giant

Słabe na niskim poziomie

Karty szczególnie słabe na niskim poziomie. Kluczowe interakcje z niektórymi kartami zmieniają się, gdy są poziom lub dwa niżej od drugiej karty.

Minions Musketeer

Wynik Free-to-play

Dla szybkiej orientacji, jak łatwo jest wylevelować deck graczom free-to-play. Im więcej epików i legend, tym niższy wynik.

Bosko!

Strefa nerda

Cykl decku Cykl

Karty wg Elixiru

Pozwala ci to łatwiej zobaczyć koszt kart.

Archers Arrows Knight Minions Tombstone Musketeer Giant Balloon

Najkrótszy cykl

Najtańsze 4 karty w decku by ukazać potencjał cyclowania.

12 Archers Arrows Knight Minions

Synergie   6 7

Synergia oznacza, że te karty dobrze ze sobą współgrają. Uzupełniają się wzajemnie, czyniąc atak lub obronę efektywniejszą. Przyciemnione karty oznaczają słabsze synergie.

Archers + Knight Tombstone Giant
Arrows + Knight Giant Balloon
Knight + Archers Musketeer Balloon Minions Arrows
Minions + Giant Balloon Knight
+ Archers Giant
+ Knight Giant
+ Minions Balloon Musketeer Arrows Tombstone Archers
+ Giant Knight Minions Arrows

Kontry   52 80

Kontry na zagrożenia

Karty mogące powstrzymać główne zagrożenia ze strony przeciwnika. Przyszarzała karta pomoże tylko w obronie, nie zatrzyma jednostki samodzielnie.

Archers Knight Musketeer Arrows Minions
Arrows Archers Knight
Arrows Knight
Knight Tombstone Giant Balloon Archers Minions Musketeer
Archers Minions Musketeer
Arrows Archers Minions Musketeer
Knight Arrows
Tombstone Musketeer Archers Knight Minions
Tombstone Musketeer Minions Knight
Musketeer Archers Minions Tombstone
Arrows Musketeer Archers Knight
Knight Musketeer
Tombstone Musketeer Minions Archers Knight
Musketeer Minions Knight
Tombstone Musketeer Minions Knight
Minions Knight Musketeer
Tombstone Knight Musketeer Minions
Tombstone Musketeer Archers Giant Balloon Knight
Minions Musketeer Archers
Arrows
Musketeer Minions Knight
Knight
Tombstone Musketeer Knight Archers Minions
Musketeer Balloon Knight Giant
Musketeer Tombstone Knight
Tombstone
Musketeer Minions Balloon Giant
Tombstone
Arrows Tombstone Archers
Minions Archers Arrows
Arrows Musketeer Archers Minions
Minions Arrows Archers Musketeer Knight
Arrows Archers
Musketeer Minions Knight Archers
Knight Musketeer
Musketeer Knight Tombstone Minions
Tombstone Minions Knight
Knight Musketeer Arrows
Musketeer Minions Archers Tombstone
Minions Musketeer Knight
Knight Tombstone Minions Musketeer
Musketeer Minions Archers
Knight Musketeer
Tombstone Archers Knight
Giant Minions Tombstone Balloon Musketeer Knight
Knight Musketeer
Tombstone Minions Knight Musketeer
Tombstone Minions Knight
Knight Musketeer Tombstone Minions Archers
Arrows Archers Knight Tombstone Minions Musketeer
Knight Tombstone Musketeer Minions
Musketeer Knight Minions
Tombstone Knight Archers Musketeer
Arrows Knight Minions
Minions Arrows Archers Musketeer Knight
Minions Musketeer Tombstone Archers
Tombstone Knight Archers Minions Musketeer
Knight Musketeer Minions Archers
Musketeer Tombstone
Archers Minions Tombstone Arrows Knight
Tombstone Minions Knight
Arrows Minions Archers Musketeer
Knight Minions

Kontry na resztę kart

Kontry na pozostałe karty, które może zagrać przeciwnik.

Arrows Knight Musketeer Archers Minions Tombstone
Tombstone Knight Archers Arrows
Arrows Minions Musketeer Knight Archers
Arrows Musketeer Knight Archers
Arrows Minions Archers Musketeer
Knight Tombstone Musketeer Archers Arrows
Arrows Knight Archers Musketeer
Minions Musketeer Knight Archers Tombstone
Minions Arrows Musketeer Archers
Minions Knight
Minions Balloon Musketeer
Arrows Musketeer
Musketeer
Arrows
Knight Archers Musketeer
Archers Balloon Musketeer Minions
Balloon Minions Musketeer
Minions Musketeer Tombstone
Minions Musketeer Knight
Knight
Musketeer Archers Knight

Ten język jest tworzony przez:

  • Kris0211
  • igor6076

Zgłoś problem z tłumaczeniem: Deck Shop Discord