Deck rating Hodnotenie

Obrana Defensive potential Božský
Útok Offensive potential Skvelé!
Versatility Deck versatility Skvelé!
Synergie Deck synergy Dobré

1 problems 3 warnings Prečo?

Deck tips Basics

Nasledujúce odporúčania obsahujú iba pokyny na vylepšenie vášho decku. Môže fungovať aj tak správne.

PROBLÉM Žiaden priamy spell na poškodenie veže!

Veľa krát na konci hry ostane na súperovej veži len pár HP. Nemáš žiadne spelly ktoré by poškodenú vežu mohli zničiť. Zvaž pridať jednu z týchto:

Vyriešme to!

Vyriešme to!
Varovanie Nemáš ako reagovať na súperovu pumpu.

Keď súper zahrá Elixir collector, tak treba na to zareagovať. Ak ho necháš pumpovať, tak ťa potom prevalcuje.

Zvaž pridať jednu z týchto:

Vyriešme to!

Vyriešme to!
Varovanie Žiaden low-damage spell.

Veľa krát na konci hry ostane na súperovej veži len pár HP. Nemáš žiadne lacné spelly ktoré by mohli zničiť poškodenú vežu. Zvaž pridať jednu z týchto:

Vyriešme to!

Vyriešme to!
Varovanie Žiadny medium alebo high-damage spell.

Je dobré mať aspoň jeden medium alebo high-damage spell v decku. Môžeš ho použiť na zničenie veže alebo na jednotky nahromadené pokope. Zvaž pridať jednu z týchto:

Vyriešme to!

Vyriešme to!

Advanced stuff

Defensive cards Obrana

Anti-air

Jednotky ktoré môžu útočiť na vzduch. Je dobré mať aspoň jednu alebo dve.

Ice Spirit Executioner Ice Wizard

Defensive buildings

Defensive buildings in your deck. Having one helps a lot in defense.

Chýbajúce

Investície

Budovy alebo jednotky ktoré môžu byť zahrané vzadu ako investícia alebo na vynútenie prvého pohybu súpera.

Ice Spirit Dark Prince Prince Executioner Ice Wizard Bandit Lumberjack Mega Knight

Offensive cards Útok

Win conditions

Karty ktoré jednoducho útočia na nepriateľské veže. Je dobré mať aspoň jednu.

Mega Knight

Damage spells

Spelly v tvojom decku. Mať aspoň jeden alebo dva je doporučené.

Chýbajúce

Punishments

Karty ktoré môžu byť zahrané ako okamžitá odpoveď na drahý pohyb súpera vzadu.

Dark Prince Prince Bandit Lumberjack Mega Knight

Odpovede na pumpu

Karty ktoré môžu byť zahrané ako odpoveď na súpera keď zahrá Elixir collector.

Chýbajúce

Položené na moste

Karty ktoré môžu byť položené na moste, ako chip damage alebo rush attack.

Ice Spirit Dark Prince Prince Bandit Lumberjack Mega Knight

Tornado King activation – careful!

Karty ktoré môžu byť pritiahnuté na King tower s tornádom pre aktiváciu.

Dark Prince Bandit Lumberjack

Swarms & Bait Bait

Bait cards

If you have multiple cards that are countered by the same spell, you can play one card to bait the spell, then you can safely play the other card(s).

Giant Snowball
Zap Dark Prince Prince
Tornado Dark Prince Prince
The Log Ice Spirit Dark Prince Prince Bandit
Arrows
Fireball Executioner Lumberjack
Poison Executioner
Lightning Prince Executioner Lumberjack
Rocket Prince Executioner

Against air swarms

Spells and units that can counter air swarms.

Ice Spirit Executioner Ice Wizard

Against ground swarms

Spells and units that can counter ground swarms.

Ice Spirit Dark Prince Executioner Ice Wizard Mega Knight

Ladder info Ladder

Niektoré karty môžu byť nezávislé na úrovni a slabé/silné, keď sú pod/nadmerné. Príklad: Ice golem na nižšej úrovni nezabije Skarmy, takže je "slabý". Avšak v iných aspektoch, ako je tankovanie, funguje dokonale na nižších úrovniach.

Level-independent

Karty ktoré sú dobré aj na nižšom leveli. Ich kľúčové štatistiky nie sú ovplyvnené až príliš vysokou úrovňou a žiadne kľúčové interakcie nie sú závislé od úrovne.

Ice Spirit Dark Prince Prince Executioner Ice Wizard

Slabé na nižšom leveli

Karty, ktoré sú mimoriadne slabé, ak ich máte na nižšej úrovni. Ich kľúčové interakcie s niektorými kartami sa menia, keď sú o jednu alebo dve úrovne nižšie oproti inej karte.

Ice Spirit Ice Wizard

Free-to-play skóre

Pre rýchlu orientáciu o tom ako jednoduché je to vylepšiť niektoré karty pre free-to-play hráčov. Viac epických a legendárnych kariet, o to nižšie skóre.

RIP

Geek area

Deck cycle Cycle

Cards ordered by elixir

This allows you to see the elixir cost of the cards more easily.

Ice Spirit Ice Wizard Bandit Dark Prince Lumberjack Prince Executioner Mega Knight

Najkratší cyklus

Cheapest 4 cards in the deck to see the cycle potential.

11 Ice Spirit Ice Wizard Bandit Dark Prince

Synergie   0 8

Synergia znamená, že tieto karty fungujú dobre, keď sú hrané spolu. Dopĺňajú sa navzájom, aby boli útoky alebo obrana efektívnejšie. Ak sú karty sivé, znamená to, že synergia medzi nimi nie je až tak silná.

Ice Spirit + Prince Lumberjack Bandit Mega Knight
Dark Prince + Prince Executioner
Prince + Dark Prince Ice Wizard Ice Spirit Executioner
Executioner + Ice Wizard Dark Prince Prince Mega Knight
+ Prince Executioner Bandit Mega Knight
+ Ice Spirit Lumberjack Ice Wizard Mega Knight
+ Ice Spirit Bandit
+ Executioner Bandit Ice Wizard Ice Spirit

Countre   42 80

Countre na hrozby

Karty ktoré môžu obrániť hlavnú hrozbu ktorú tvoj súper zahrá. Sivé karty znamenajú, že pomôžu len trochu v obrane, no nezastavia jednotku úplne.

Ice Wizard Executioner Ice Spirit
Mega Knight Executioner Dark Prince Ice Spirit Ice Wizard Lumberjack
Bandit
Prince Lumberjack Executioner Mega Knight Ice Wizard
Mega Knight Executioner Ice Wizard Ice Spirit
Executioner Ice Wizard Ice Spirit
Mega Knight Prince Dark Prince Lumberjack Executioner
Lumberjack Prince Ice Spirit Ice Wizard
Mega Knight Ice Spirit Dark Prince Ice Wizard Executioner Prince
Mega Knight Executioner Dark Prince
Ice Spirit Ice Wizard Executioner
Executioner Ice Wizard Bandit Mega Knight
Mega Knight Executioner Dark Prince Lumberjack Prince
Bandit Ice Spirit Lumberjack Dark Prince Ice Wizard Prince Mega Knight
Dark Prince Ice Spirit Prince Executioner Bandit Mega Knight Lumberjack
Dark Prince Lumberjack Ice Wizard Bandit Ice Spirit Executioner Prince Mega Knight
Ice Wizard Executioner Mega Knight
Mega Knight Lumberjack Executioner Bandit Ice Wizard Prince Ice Spirit Dark Prince
Executioner Bandit Ice Wizard Ice Spirit
Ice Spirit Executioner Ice Wizard
Mega Knight Ice Wizard Executioner
Prince Lumberjack
Prince Ice Wizard Lumberjack
Ice Wizard Executioner
Dark Prince Bandit Prince Ice Wizard Mega Knight Executioner Lumberjack
Executioner Mega Knight Dark Prince Ice Spirit
Executioner Ice Wizard
Mega Knight
Mega Knight Executioner Dark Prince Ice Wizard Prince Lumberjack
Ice Wizard Mega Knight Ice Spirit Executioner
Mega Knight Executioner Lumberjack
Executioner Ice Spirit Lumberjack Ice Wizard Mega Knight
Executioner Ice Wizard
Ice Spirit Ice Wizard Executioner
Bandit Mega Knight Executioner
Bandit Dark Prince Ice Wizard Lumberjack Mega Knight Ice Spirit Prince
Dark Prince Mega Knight Bandit Ice Spirit Ice Wizard Prince
Executioner Ice Wizard Lumberjack Bandit Ice Spirit Dark Prince Mega Knight
Ice Spirit Executioner Ice Wizard
Prince Bandit Dark Prince Mega Knight Ice Wizard
Mega Knight Bandit Prince Executioner Dark Prince
Ice Wizard Executioner
Prince Lumberjack Ice Spirit Mega Knight Executioner Ice Wizard Dark Prince Bandit
Ice Wizard Bandit Prince Executioner Mega Knight Dark Prince
Mega Knight Dark Prince Executioner Prince
Executioner Prince Lumberjack Mega Knight
Ice Wizard
Lumberjack Prince
Lumberjack Ice Spirit Ice Wizard Executioner Prince Bandit Mega Knight
Bandit Lumberjack Executioner Ice Wizard Mega Knight
Bandit Executioner Ice Wizard Prince Dark Prince Mega Knight Lumberjack
Executioner Mega Knight Lumberjack Prince Ice Spirit Dark Prince Bandit
Lumberjack Prince Mega Knight Bandit Executioner Ice Wizard Dark Prince
Lumberjack Prince Mega Knight Ice Spirit Dark Prince Executioner
Ice Wizard Executioner Ice Spirit Mega Knight Dark Prince Bandit Lumberjack
Ice Wizard Ice Spirit
Executioner Ice Spirit Mega Knight Prince Dark Prince Lumberjack Bandit Ice Wizard
Lumberjack Bandit Dark Prince Ice Spirit Prince Mega Knight Executioner
Ice Wizard Prince Mega Knight Lumberjack Dark Prince
Lumberjack Executioner Ice Wizard Mega Knight
Ice Spirit Prince Dark Prince Lumberjack Ice Wizard Mega Knight
Executioner Ice Wizard
Dark Prince Prince Mega Knight Bandit Lumberjack

Countre na zvyšok kariet

Countre na zvyšok kariet ktoré môže zahrať súper.

Ice Spirit Mega Knight Executioner Ice Wizard Dark Prince
Mega Knight Bandit Ice Spirit Executioner
Mega Knight Executioner Lumberjack Ice Wizard Bandit Dark Prince Ice Spirit
Executioner Mega Knight Lumberjack Ice Wizard Dark Prince Bandit
Ice Wizard Executioner Ice Spirit
Ice Spirit Executioner Ice Wizard
Executioner Mega Knight Ice Spirit Bandit Ice Wizard Lumberjack Dark Prince
Lumberjack Ice Spirit Ice Wizard Prince Bandit Mega Knight Executioner Dark Prince
Executioner Ice Wizard Ice Spirit
Executioner Mega Knight Bandit Prince
Prince
Dark Prince Mega Knight Bandit Prince Lumberjack
Executioner Bandit
Ice Wizard Ice Spirit
Lumberjack Mega Knight Dark Prince Prince Bandit
Ice Spirit
Prince Bandit Mega Knight Executioner Ice Spirit Ice Wizard

Pomohol ti Deck Shop? Povedz o ňom kamarátom!

Tento jazyk preložil:

  • Henry

🇸🇰 Pomôž mi so slovenským prekladom!

Nahláste chyby v preklade na Deck Shop Discord