Tìm kiếm nâng cao

Top Đức Hội

# Xếp hạng Hội Điểm Điểm của hội Thành viên
1 Gin & Juice
#PU0R0PQC
66984 50 / 50
2 UNAUFHALTSAM
#L0QPV
65442
-1542
47 / 50
3 Rocket's
#28V2QQ9C
64824
-618
48 / 50
4 #Adler
#2Y2CLVJ8
63517
-1307
48 / 50
5
5
Biggi's Bande
#P9VLJRRR
63257
-260
45 / 50
6
7
Ðimension X
#9800PPPG
62899
-358
49 / 50
7 Callmechi
#2YJR90P
62614
-285
49 / 50
8
1
Nova l Germany
#PLYVU2G
62605
-9
49 / 50
9
4
Kasalla
#9YQ9V0UQ
62400
-205
47 / 50
10
1
Titan Bananen
#8Y9LY8CC
62338
-62
49 / 50
11
8
Munich Warriors
#82V9V
62128
-210
49 / 50
12
4
Mercadians
#22PQUY0U
61967
-161
46 / 50
13
1
Supremos™
#99Y09VG2
61957
-10
48 / 50
14
1
DEHA eSports
#9C02Q9RJ
61929
-28
45 / 50
15
9
RoyalFlush™ DE
#P0CJUG28
61896
-33
48 / 50
16
4
Die Bratan's™️
#L0JL0JLU
61786
-110
49 / 50
17
5
PredatorZGaming
#9YP0U2QU
61595
-191
46 / 50
18
3
Dunkle Armee
#2JVJQCJU
61585
-10
49 / 50
19
3
#FresherThanYou
#GJ9G9R
61494
-91
47 / 50
20
3
SK Free2Play
#YUGJCLGU
61481
-13
50 / 50
21
1
Die Tafelrunde
#YQVJ9L
61364
-117
49 / 50
22
4
German-Stars
#L09LP
61242
-122
48 / 50
23
10
Mkerx
#PPCPLUCR
61114
-128
47 / 50
24
5
CGN-Legends
#9QV8U88P
61026
-88
49 / 50
25
2
Sandstorm GER™
#P0PYC2UR
60950
-76
40 / 50
26
1
Osmanli 1453
#8LPVRUJQ
60943
-7
50 / 50
27
10
Das Quartal
#P99LC0GQ
60880
-63
48 / 50
28
2
Nova Esports DE
#9YRVCURQ
60853
-27
48 / 50
29
10
MONSTERBASH™
#2U0Q9P0L
60767
-86
48 / 50
30
2
Strohhutbande
#2J80CR9
60763
-4
49 / 50
31
14
LastElite
#PCRC80PR
60760
-3
45 / 50
32
3
Munich Fighters
#LVL8GP8
60574
-186
50 / 50
33
19
SK Germany
#9VY8CJPQ
60568
-6
47 / 50
34
10
Cgn Warriors
#JQRUVYY
60496
-72
42 / 50
35
1
Die Kreuzritter
#R0Q92RJ
60487
-9
50 / 50
36
5
Team Str¥ng™
#8U0CPGQR
60464
-23
48 / 50
37
3
Barbanausen
#29VQRGJ
60293
-171
50 / 50
38
2
Die Hofgarde
#RPGGV0U
60240
-53
49 / 50
39
7
German Alliance
#GYY8JJ
60233
-7
49 / 50
40
10
Emperiial
#P92CJL0R
60206
-27
45 / 50
41
3
Munich Veterans
#9LG8VC89
60203
-3
49 / 50
42
4
Eiseskälte
#GP9GRQ
60074
-129
47 / 50
43
2
Neon Bananen
#8PRPP00J
59985
-89
48 / 50
44
1
Saftsäcke
#2YCGJLC
59886
-99
49 / 50
45
11
Sakrosankt
#L8RPCCPQ
59874
-12
50 / 50
46
2
ELYSIUM
#L0G029
59816
-58
49 / 50
47
3
Biggi's Bande 2
#Y0UCJJU9
59787
-29
48 / 50
48
3
#Pekka Army
#28C0GPJP
59778
-9
48 / 50
49
10
Titan Gods
#8QYRCGGC
59617
-161
47 / 50
50 QT Elite
#9JRVYQQC
59599
-18
50 / 50
51
4
Syko-Club
#YQ2P9CPR
59596
-3
50 / 50
52
1
Gold's GYM
#8902RQR
59589
-7
48 / 50
53
60
⚡️SD Royal⚡️
#8YQCGGPY
59523
-66
45 / 50
54
4
Deluxe Gaming
#PRLV2R8Y
59464
-59
50 / 50
55
12
EpicShockZz ❤
#2YG28L9R
59435
-29
48 / 50
56
6
High Potentials
#89Q8CCV
59412
-23
50 / 50
57
10
Competo
#PPU92L99
59333
-79
49 / 50
58
1
!CLASH OF DORF!
#YLCLRCR
59246
-87
46 / 50
59
1
# SK Lation #
#V92LG
59242
-4
50 / 50
60
5
High End
#8U8V8V88
59214
-28
47 / 50
61
12
The dark knight
#RPPQP0R
59210
-4
46 / 50
62
5
Altes Eisen
#2JQ8GR8G
59181
-29
50 / 50
63
15
ChillKröten
#9JPLCJU
59164
-17
50 / 50
64 Ðimension Y
#990QRV2L
59140
-24
50 / 50
65
4
VantaBlack
#LG0CC98
59101
-39
43 / 50
66
16
FLKloppa
#GR80Y9J
59092
-9
47 / 50
67
5
Stuttgart
#892VYCV
59062
-30
50 / 50
68
6
[24/7] Slayers
#URPJJPL
59055
-7
50 / 50
69 AllstarsGermany
#98VCQV88
59007
-48
45 / 50
70
16
UnderJollyRoger
#Y9PYV9Q8
59006
-1
48 / 50
71
5
Stuttgart
#8CVPP8
59005
-1
49 / 50
72
5
Schwarzer Rabe
#P0V0RP9G
58998
-7
50 / 50
73
5
UNAUFHALTSAM |
#8PVJ0JQL
58962
-36
48 / 50
74
6
WE'RE PHOENIX
#YYPQJP9P
58960
-2
49 / 50
75
33
KingsOfBerlin™️
#YQQPPQP0
58872
-88
48 / 50
76
13
Die Paselacken
#8CCGL8YU
58833
-39
45 / 50
77
30
Mercadians II
#PP0VRGV0
58761
-72
50 / 50
78
13
GERMAN ELITE
#2U982
58713
-48
47 / 50
79
27
#Ehrensache
#QQQUP2R
58699
-14
48 / 50
80
10
FresherThanYou
#P009PY9C
58684
-15
47 / 50
81
4
! CR Nightmare
#8G9JV2VL
58683
-1
50 / 50
82
29
Destiny Legends
#8L80C9JP
58649
-34
50 / 50
83
10
Titanit Bananen
#PGV98LJJ
58642
-7
49 / 50
84
19
Deutschland
#8UR29QUG
58625
-17
50 / 50
85
6
Radium Bananen
#8Q8JRPQV
58619
-6
49 / 50
86
10
Bergfeste
#2RGL0LLU
58610
-9
48 / 50
87
1
# Die Elite
#PCCJ8CYP
58598
-12
50 / 50
88
14
Invincible™
#8209VYC0
58574
-24
50 / 50
89
8
50 Warriors
#P22QYCJV
58538
-36
50 / 50
90
7
Bavarian Heaven
#22RCCLPY
58523
-15
49 / 50
91
2
SRB
#80CLPRU
58515
-8
50 / 50
92
8
#Army of German
#28LUQ00J
58504
-11
50 / 50
93
9
German Skills
#QCV9CY
58500
-4
48 / 50
94
19
Hamburg Royales
#VQJ2LY
58482
-18
50 / 50
95 rlubosscrew
#229UP0R
58479
-3
50 / 50
96 Resurrection™
#8PR98UYV
58478
-1
44 / 50
97
10
!GermanKings!
#J8LY0J
58472
-6
48 / 50
98
27
Rocket Academy
#9R2R28JL
58451
-21
48 / 50
99
5
Blade | ⛎ⓒⓗⓘⓗⓐ
#Y9RCCVQQ
58439
-12
50 / 50
100
10
Die Anstalt
#90G88P0V
58420
-19
50 / 50
101
3
LuckyPunch
#PY8G9Q80
58360
-60
50 / 50
102
28
KriegsGötter
#GCPQJJJ
58355
-5
49 / 50
103
4
ActiveCW
#RJR9VQ
58326
-29
50 / 50
104
3
!!BK!!
#820PY00
58321
-5
50 / 50
105
7
Dunkle Armee II
#8RGQVLQY
58281
-40
50 / 50
106
14
#Brainiacs
#LJ92PY
58267
-14
47 / 50
107
21
#ClashArmy
#JYUVQ8
58255
-12
47 / 50
108
8
! hom sapiens
#29P29CCV
58246
-9
50 / 50
109
20
Ü30 Halunken
#2RUPU2P
58232
-14
48 / 50
110
1
affen mit waffe
#QQ92LVY
58203
-29
50 / 50
111
6
Wolfsrudel™
#8RJRRP82
58195
-8
49 / 50
112
2
Welle Tsunami
#LVC8RL
58159
-36
47 / 50
113
6
drunken dolfins
#8CCQYC
58127
-32
48 / 50
114
10
Brains United
#92CQ200
58123
-4
47 / 50
115
11
Iron Sky
#CVYLQP
58117
-6
48 / 50
116
19
German Giants
#PCGYVQY0
58066
-51
49 / 50
117
2
Popeye'sSpinach
#8GGGY2LL
58059
-7
48 / 50
118
8
HighLife™
#92U0VPJ2
58054
-5
45 / 50
119
4
!CLASH OF DORF2
#LJP9U9R
57990
-64
50 / 50
120
10
Ich heiße Jeff
#2RV99V8
57942
-48
48 / 50
121
43
KW eSports NS
#LLLY08JV
57924
-18
47 / 50
122
17
!!Brainstorm!!
#9L8CY8R0
57908
-16
50 / 50
123
15
Elite Clan
#CCVGR
57907
-1
48 / 50
124
6
xopxclan
#L8JQ0UL2
57905
-2
43 / 50
125
3
GERMAN
#8GCPQU0C
57869
-36
49 / 50
126
6
Unbesiegt
#LPCJ
57838
-31
46 / 50
127 SC-Gaming™
#2L2LLYU2
57834
-4
48 / 50
128
12
91 Days
#YGYLP9UR
57829
-5
49 / 50
129
4
pirats of clash
#8202GG
57825
-4
49 / 50
130
33
Nova I Royale
#PGPCRVJV
57808
-17
50 / 50
131
10
#1st Avengers
#2PQC8GPY
57798
-10
49 / 50
132
7
Banditos™
#8000YPRR
57744
-54
43 / 50
133
6
Berlin
#2LVVGC
57718
-26
49 / 50
134
12
Kasalla Casual
#P2CPLL8R
57702
-16
46 / 50
135
6
Flow Pandas
#P2GUC2L0
57699
-3
50 / 50
136
4
Westwall Eifel
#PUUULUY
57682
-17
49 / 50
137
23
! KRIEG !
#R298QU
57598
-84
50 / 50
138
4
Bavarian Camp
#20PJL8C2
57593
-5
50 / 50
139
9
Clashvania
#8R22P9VY
57544
-49
49 / 50
140
3
White Wolves
#208QVY8C
57499
-45
50 / 50
141
5
Bier
#9YVRGGG
57465
-34
48 / 50
142
19
#CLASSY
#99C20PP
57447
-18
48 / 50
143
1
Notorious DE18+
#8URJYQJ9
57408
-39
48 / 50
144
1
!!Bazinga!!
#2CQUYG
57393
-15
50 / 50
145
6
Gold's GYM 2
#20LYYGP9
57389
-4
50 / 50
146
7
Phoenix RC
#2R00VV8R
57386
-3
50 / 50
147
67
[email protected]
#2UCVC2
57382
-4
49 / 50
148
10
Götterakademie
#G9UCY2R
57366
-16
50 / 50
149
3
War Imperium
#22QJG0
57346
-20
49 / 50
150
67
TWO BULLETS
#2RCQL8
57314
-32
46 / 50
151
5
W.A.R. SUPREME⭐
#9PP0VPVU
57313
-1
49 / 50
152
5
!Dark Unicorns!
#2Q9PPY9G
57313
0
47 / 50
153
12
#Ehrenbrüder
#2JYVQQRV
57308
-5
49 / 50
154
36
!RLP!
#PGJVV08V
57289
-19
50 / 50
155
6
Stream Bananen
#P9QU00GR
57282
-7
49 / 50
156
22
German Hammers
#8P92CRUY
57278
-4
47 / 50
157
7
!GermanKnights!
#L09RYQ0Y
57278
0
48 / 50
158
3
"Der Weltclan2"
#88PQYCJL
57270
-8
49 / 50
159
12
Kellermeister
#9PULY8J2
57236
-34
49 / 50
160
9
#DELTA Force
#8U02PU2Y
57218
-18
47 / 50
161
23
SNAKEBAIT
#PP9V09G9
57196
-22
48 / 50
162
14
German Clasher
#90ULYYL8
57191
-5
50 / 50
163
11
UHRWERK
#L2U2G9V
57188
-3
50 / 50
164
22
Deutschland ü30
#P9VLQL
57176
-12
49 / 50
165
20
Assasin'sWeed
#PP8RYPP8
57164
-12
50 / 50
166
2
NeXus
#YYYPGJYY
57140
-24
50 / 50
167
35
! RylHustler !
#9YV22P8Y
57123
-17
50 / 50
168
9
German Galaxy
#2RGY2YGU
57102
-21
49 / 50
169
1
blaue Halunken
#R2Q028
57100
-2
50 / 50
170
5
German Seals
#YL0PY2R8
57097
-3
50 / 50
171
10
#DELTA Force 2
#928YCC0V
57083
-14
48 / 50
172
1
EpicSquad
#P2YGLCLL
57071
-12
49 / 50
173
15
HöllenHitze
#LYJ9Q2C
57057
-14
46 / 50
174
8
Bastas
#CUJPG9
57034
-23
49 / 50
175
18
Potzillas
#9QJGY0Q
57023
-11
50 / 50
176
7
EsKaLaTiOnStEaM
#2LL0GJQP
57013
-10
50 / 50
177
15
German Royals##
#Y9CQRRQ
56997
-16
49 / 50
178
2
!Empirie!
#2GJQRP0
56989
-8
50 / 50
179
33
German Misders
#U92J2C
56978
-11
49 / 50
180
7
Bierarten
#9QP098VP
56972
-6
46 / 50
181
3
München
#28QQ0GGQ
56968
-4
50 / 50
182
5
VL Krankfurt
#8YYRGJRP
56952
-16
50 / 50
183
8
#GermanEMPIRE
#CU8P2
56940
-12
49 / 50
184
10
HAMBURG
#8L2RGJU
56934
-6
49 / 50
185
10
Hamburg
#9LJL9QRR
56929
-5
50 / 50
186
55
SuiсideSquad ™
#9VQULQVV
56927
-2
43 / 50
187
50
Amore
#PGLJQG29
56924
-3
47 / 50
188
22
ClanDerAktiven
#2P8LGQQU
56910
-14
50 / 50
189
12
The Germans.
#P9VV29PJ
56907
-3
50 / 50
190
3
Nova I Ger 3
#2QRR0JUG
56899
-8
48 / 50
191
17
Kegeltruppe
#829U9JQ
56890
-9
50 / 50
192
11
Ü18 Aktiv
#2L9J2P
56880
-10
50 / 50
193
4
#GamingArmy
#YY0GL9G
56864
-16
50 / 50
194
1
Die Typen
#JCL0YJ
56858
-6
50 / 50
195
16
Atemlos
#JQRGG
56856
-2
50 / 50
196
19
!!CantStopUs!!
#CYQYYQ
56822
-34
50 / 50
197
27
#Eskalation
#8R9289Q2
56814
-8
43 / 50
198
2
Elite Fighter
#8Y9GUCJC
56801
-13
50 / 50
199
23
German Galaxy 2
#2JRCULPG
56799
-2
47 / 50
200 2 good 4 You !?
#LC98QP
56793
-6
48 / 50

Ngôn ngữ này được dịch bởi:

This language has no active translators.

🇻🇳 Help translate!

Báo cáo các vấn đề phiên dịch ở Deck Shop Discord