Banditos™

#8000YPRR

58 748

48 / 50

Banditos™️ 🇩🇪/ Supremos™️ 🇩🇪💥💥 German Top Clan 💥💥 Be part of the Family 💥💥 Line:highlife94 royaleapi.com

Nhận Vào Hội
Thành viên 48 / 50
Loại Mời
Điểm của hội 58 748
Chiến Tích Cần Có 5 600
Clan Leader Highlife94
Phạm vi chiến tích 5 406 – 6 300
Thông tin hội
Vị trí Đức
Đóng Góp Mỗi Tuần 164
Elder 12
Co-leaders 4
# Xếp hạng Đấu trường Người chơi
Trph.
Last seen
Chiến tích
Last seen
Đóng góp
Nhận
1 LorneMalvo
#82PQPJR9Y
13 6 300
2020-05-24 23:43:46
0
0
2 Elder
FrθζεηSΗαδΘΩ
#JRJY9UGL
13 6 217
2020-05-24 22:01:52
0
0
3 Co-leader
TVinh
#U0G9PRPL
13 6 158
2020-05-24 22:20:10
0
0
4 vab
#2PCPYPQPL
13 6 123
2020-05-25 02:41:28
36
0
5
2
Marshall D Enes
#Q9Y92YUJ
13 6 013
2020-05-24 15:36:52
0
0
6
1
DAN!EL
#208L9PVPL
13 6 004
2020-05-24 16:41:47
0
0
7
1
Elder
YouTube Tenryo
#LG2J9UPR
13 6 002
2020-05-24 23:32:36
0
0
8 Elder
Fauli
#9LQQ9CV8G
13 5 971
2020-05-24 21:42:27
0
0
9
7
Elder
Bosnjako
#U2PC0GG0
13 5 921
2020-05-25 03:45:40
36
0
10
1
Co-leader
Nikwa
#8QPGL8QV
13 5 912
2020-05-24 21:55:54
0
0
11
1
Elder
Feix
#29R99YY0R
13 5 910
2020-05-24 18:38:06
0
0
12
8
04OutlAw2
#89GPP20P0
13 5 907
2020-05-24 23:26:09
0
10
13 ✨FrOz3n btw✨
#9UV9L2CVR
13 5 878
2020-05-24 17:19:38
0
0
14 AkaDerDullii-
#PVVC2CCG
13 5 861
2020-05-24 22:52:34
0
0
15
8
WickeD
#2JVVLVJG
13 5 830
2020-05-25 01:13:32
10
0
16
10
Leader
Highlife94
#2JQQGPJPY
13 5 806
2020-05-25 04:09:21
28
24
17
2
frech t
#2JGYUC9VG
13 5 805
2020-05-24 20:59:07
0
0
18 Maafin
#2VV0QCRU
12 5 797
2020-05-24 21:32:52
0
0
19
7
ClanGrandpa
#88G8CC2U
13 5 796
2020-05-24 20:46:31
0
0
20
2
Elder
Dom Mr.Rache
#RLP202VU
13 5 770
2020-05-24 19:24:43
0
0
21
2
Knackrohr
#8UYUV0RV
13 5 769
2020-05-24 11:35:03
0
0
22
2
Firex
#QRC20QL9
13 5 764
2020-05-24 19:09:32
0
0
23
5
Basdi28
#RURJ8PRU
13 5 754
2020-05-25 01:37:44
10
40
24 Kingwinner
#P9Y2G2P8Y
13 5 752
2020-05-24 20:10:45
0
0
25 BOSS 1
#8VCY2UCQP
12 5 733
2020-05-24 15:32:45
0
0
26
9
♠IMPABLLE♦
#9C0Q82PJV
13 5 717
2020-05-24 21:39:24
0
0
27
2
Elder
Dukeraider96
#8JP8QUUJ
13 5 716
2020-05-24 17:59:17
0
0
28
15
Ferris
#8PUQP92
12 5 714
2020-05-24 19:51:05
0
0
29
8
Anonymus
#82J9P8G0
13 5 705
2020-05-24 21:38:37
0
0
30
3
VS I KingOfWar
#88PUUPJL
13 5 702
2020-05-24 20:42:22
0
0
31 MH1
#22GQR2CR
13 5 700
2020-05-25 00:47:57
0
0
32
4
cvlinx_
#2R9892RLQ
12 5 697
2020-05-24 22:10:58
0
0
33
3
⭐️SoundWave⭐️
#GJ0G0YPL
13 5 681
2020-05-24 21:36:11
0
0
34
2
Elder
TURANORDUSU
#98829VJR2
13 5 667
2020-05-24 21:10:45
0
0
35
2
Gilgamesch
#2082QCG90
13 5 663
2020-05-25 02:37:18
8
40
36
8
xEvolution
#YVLLJYCQ
13 5 662
2020-05-25 04:21:01
36
20
37
2
Elder
raphi
#99UQ9J0P
13 5 624
2020-05-24 20:02:48
0
0
38 3>⭐Marlon⭐
#PGVQPRRP
13 5 624
2020-05-24 21:03:57
0
0
39
3
.oNur
#8L0P2C9
13 5 620
2020-05-24 13:50:32
0
0
40
1
Elder
Detectiv Budgie
#U9PRJY9U
13 5 611
2020-05-24 22:29:56
0
0
41
4
Co-leader
jay
#98VYUUCV
13 5 610
2020-05-25 01:01:04
0
30
42
4
StechusKaktus
#QVPP8P08
13 5 604
2020-05-24 18:50:54
0
0
43
4
Dentus
#8J088V2G
13 5 604
2020-05-24 21:41:58
0
0
44
4
Elder
Trymäx
#8CGLV9PL
13 5 597
2020-05-24 22:27:10
0
0
45
3
Hannoverliebt88
#UJVVQ2CG
13 5 554
2020-05-24 17:39:30
0
0
46
1
Elder
Cjay
#980LR8U9
13 5 510
2020-05-24 04:28:21
0
0
47
1
Co-leader
Reability
#2RQGRRY9
13 5 468
2020-05-24 22:56:45
0
0
48
1
D4N1
#UJPPC00R
13 5 406
2020-05-24 08:45:41
0
0

Ngôn ngữ này được dịch bởi:

This language has no active translators.

🇻🇳 Help translate!

Báo cáo các vấn đề phiên dịch ở Deck Shop Discord