Dunkle Armee

#2JVJQCJU

61 924

50 / 50

Du brennst für CW?✴️Du hast 6.3k+ Rekord?✴️Du verhälst dich erwachsen?✴️➡️Bewirb dich über Discord: Arrow#3647✴️Line ID:kflmmlfk

Nhận Vào Hội
Thành viên 50 / 50
Loại Mở
Điểm của hội 61 924
Chiến Tích Cần Có 6 300
Clan Leader DA I !Kilian!✴️
Phạm vi chiến tích 5 485 – 6 454
Thông tin hội
Vị trí Đức
Đóng Góp Mỗi Tuần 2 454
Elder 30
Co-leaders 4
# Xếp hạng Đấu trường Người chơi
Trph.
Last seen
Chiến tích
Last seen
Đóng góp
Nhận
1 Elder
SGODZAJ MARCO
#28QGLUPY2
13 6 454
2020-11-30 16:41:37
74
80
2
3
Eljero
#P0QUPRQ8
13 6 424
2020-11-30 16:42:54
0
48
3 UE| Tim❤️ur mom
#CCQCYR0
13 6 384
2020-11-30 17:06:15
50
80
4 Elder
❄️ɪᴄᴇ sᴛᴏʀᴍ≟™是神
#2QYUL0VCP
13 6 367
2020-11-28 22:11:44
0
0
5
1
Leader
DA I !Kilian!✴️
#U82JC09C
13 6 365
2020-11-30 17:15:15
322
80
6
4
Elder
Neo™
#P22G92J8
13 6 341
2020-11-30 16:46:12
36
80
7
1
Elder
Tr3pel
#PPYGQV9G
13 6 335
2020-11-30 16:08:13
241
80
8
1
Elder
⚡Geier⚡
#2J2U2JP80
13 6 328
2020-11-30 17:12:31
0
40
9
5
Elder
Zhatka
#L22P2R2R
13 6 316
2020-11-30 17:16:43
48
80
10
1
Co-leader
trissi
#9RLJ2CG8
13 6 306
2020-11-30 16:53:19
1
10
11
1
Elder
BrightJonas ™
#82RLPCP0
13 6 236
2020-11-30 10:20:52
26
40
12
2
<c5>Luxtra
#9L9QJLJU0
13 6 232
2020-11-30 16:42:38
50
16
13
2
⭐️Luis⭐️
#Y8UVVJUC
13 6 222
2020-11-30 15:26:37
10
40
14
1
TG
#PGJ9V9Y9U
13 6 149
2020-11-30 13:30:09
0
40
15
1
Elder
ACE I Rex
#9QCP8Q2G
13 6 113
2020-11-30 16:07:04
18
25
16
1
Elder
⚡Vitarex⚡™
#8YGCR82YJ
13 6 111
2020-11-30 16:45:19
10
38
17
8
Elder
MutenRoshi
#89G9GL8J2
13 6 089
2020-11-30 16:46:55
30
40
18 RuhrKnappe
#2UJPYU080
13 6 073
2020-11-30 16:43:30
10
16
19
7
baton
#29RPJGC0L
13 6 062
2020-11-30 15:15:32
144
57
20 Elder
SiuLung
#PUU28V89
13 6 043
2020-11-30 15:44:37
10
24
21
2
stinkenderhund4
#9PGQR0JVJ
13 6 042
2020-11-30 16:31:55
44
80
22
7
Elder
Crime
#P09V009U9
13 6 027
2020-11-30 16:31:53
104
80
23
1
Mahmut Ferati
#9QL2VR9UG
13 6 023
2020-11-30 16:21:24
40
80
24 Elder
Furkan
#29UGJQR02
13 6 010
2020-11-30 16:42:08
30
80
25
18
Schmandfee
#2LU89R9LJ
13 6 001
2020-11-30 16:33:44
124
80
26
1
Elder
Raijingu
#LQ0JJVCL
13 6 000
2020-11-30 16:15:50
0
69
27
1
Elder
✨DomeIsGod™✨
#2LP2P8VC0
13 5 968
2020-11-30 05:29:53
0
40
28
7
DA I Quainz
#J0QGYUVV
13 5 963
2020-11-30 16:37:26
0
40
29
3
Co-leader
Robsen
#Y2CGUQ9V
13 5 957
2020-11-30 16:34:47
88
63
30 Elder
Fatih_BOSS
#Q9UJVLVC
13 5 954
2020-11-30 11:36:42
10
7
31
12
Alphatiger28
#RPU0RV8
13 5 946
2020-11-30 17:21:52
33
40
32
3
Leon in gut
#8CGURRRPQ
13 5 938
2020-11-30 16:43:20
56
40
33
2
Elder
DA I GG™️
#P2YLPGP
13 5 933
2020-11-29 18:29:49
0
0
34
5
Elder
Woki
#J0PU2LG9
13 5 915
2020-11-30 16:10:15
58
48
35
1
Elder
qwertz
#22YV09202
13 5 914
2020-11-30 16:31:24
20
24
36 Chrischbert
#YV09P90G
13 5 877
2020-11-30 13:45:02
10
24
37
16
Elder
Liesemann
#P20JJRCY8
13 5 846
2020-11-30 16:58:56
138
80
38
2
Elder
Sven
#PVCRU02Q
13 5 843
2020-11-30 14:41:52
74
25
39
7
Elder
Daniel
#2RVCPUQGU
13 5 840
2020-11-30 15:19:42
48
80
40
2
Elder
Janik
#CQG9YUV
13 5 834
2020-11-30 12:22:18
18
48
41
4
Co-leader
Verfelixt
#YYLPR2RC
13 5 821
2020-11-30 17:16:34
56
40
42
1
Elder
hoodywoody
#92V90JRCQ
13 5 802
2020-11-30 16:14:00
185
80
43
6
Co-leader
StarGalaxy
#9GC9PLP2
13 5 801
2020-11-30 16:38:13
26
80
44
11
Elder
rosa
#VJJ29GV
13 5 780
2020-11-30 16:29:08
68
64
45
3
Elder
Iceman
#YGUUVQJ
13 5 778
2020-11-30 16:37:30
20
80
46
2
Elder
ItsaB
#2JJJU00U
13 5 772
2020-11-30 17:18:08
24
32
47
2
Elder
Kurb_ivory
#2GU22GRC8
13 5 710
2020-11-30 15:21:55
54
40
48
1
Elder
北Baldür™
#28UG0R89Q
13 5 706
2020-11-30 17:08:21
20
40
49
1
☆ClashFaithHD☆
#2YP8RY0JU
13 5 553
2020-11-30 11:14:03
0
0
50 Elder
Bomber Moritz
#90Y80R82R
13 5 485
2020-11-30 12:11:35
26
56

Ngôn ngữ này được dịch bởi:

This language has no active translators.

🇻🇳 Help translate!

Báo cáo các vấn đề phiên dịch ở Deck Shop Discord