Team Legends™

#8YG2CCJP

65 007

47 / 50

.: Donde nacen las leyendas :.: Récord de copas +6600 :.: +150 WW 🏅:.: Clan Top 20 México :.: Grupo de WhatsApp :.

Collecting cards! Ends: 2020-03-31 09:14:28
Trận đấu 1 + 0
Participation 1 / 47
Người chơi Trận đấu Cards Collected
Pch 1 / 3 990

Ngôn ngữ này được dịch bởi:

This language has no active translators.

🇻🇳 Help translate!

Báo cáo các vấn đề phiên dịch ở Deck Shop Discord