Team Legends™

#8YG2CCJP

62 137

46 / 50

.: Donde nacen las leyendas :.: Récord de copas +6600 :.: +150 WW 🏅:.: Clan Top 20 México :.: Grupo de WhatsApp :.

Nhận Vào Hội
Thành viên 46 / 50
Loại Mời
Điểm của hội 62 137
Chiến Tích Cần Có 6 000
Clan Leader DarkWolf212
Phạm vi chiến tích 5 064 – 6 910
Thông tin hội
Vị trí Mexico
Đóng Góp Mỗi Tuần 20 687
Elder 14
Co-leaders 12
# Xếp hạng Đấu trường Người chơi
Trph.
Last seen
Chiến tích
Last seen
Đóng góp
Nhận
1 Leader
DarkWolf212
#88CJ02RQ
13 6 910
2020-05-24 18:30:37
677
0
2 Elder
ALChero
#LLG2JGY9
13 6 723
2020-05-24 22:08:49
758
470
3
21
HUGO✊
#8GRL9CUPY
13 6 654
2020-05-24 22:42:08
1768
760
4
1
Elder
AbrahamGmz
#QRLYRGY2
13 6 651
2020-05-24 23:01:48
416
120
5
2
XxÀNGƏLxX
#8P0P8R8GP
13 6 537
2020-05-24 22:53:35
110
560
6
2
El Davison™
#PU2CVRLR
13 6 478
2020-05-24 16:52:57
38
80
7
2
FCherris12™
#2VLJJ8GP8
13 6 475
2020-05-24 14:27:46
512
40
8
2
Elder
Carlosmau
#2GVPPV8L
13 6 440
2020-05-24 22:39:18
432
400
9
3
Juan✌️
#9P02LU
13 6 380
2020-05-24 20:17:48
289
560
10
2
Elder
Mr. Medina™
#99RCRCLQ
13 6 325
2020-05-24 22:58:39
982
697
11
2
Elder
eVilated
#LCGUQVUG
13 6 296
2020-05-24 18:59:49
846
560
12 Co-leader
Diego I.
#J8JPUR8Y
13 6 186
2020-05-24 20:36:33
320
0
13
4
Co-leader
Neo Solid
#C29RGJV
13 6 178
2020-05-24 23:01:03
370
680
14
1
Co-leader
redrbrt
#2J9CL0QL
13 6 174
2020-05-24 17:34:26
424
0
15 Elder
Orc Vital
#PPR2JQJ0
13 6 133
2020-05-22 17:20:21
259
0
16
4
Elder
Xxmaury13xX
#2QV8GCP9U
13 6 126
2020-05-24 21:12:29
628
680
17
1
TheDaniel III
#L2QGGYJ0
13 6 110
2020-05-24 19:59:36
1075
560
18
4
Co-leader
⚔Indomable⚔
#8LCJQUUQY
13 6 097
2020-05-24 22:25:41
490
760
19
8
Elder
sebas OH
#2PGJ2PU8J
13 6 087
2020-05-24 22:53:03
190
760
20
6
Negi Hyuga
#2LYCCPJ0G
13 6 082
2020-05-24 22:16:38
656
840
21
2
Christian ™
#CY99R08P
13 6 066
2020-05-24 16:16:15
483
440
22
6
Co-leader
DIEGO B
#20RJCRLL9
13 6 036
2020-05-24 15:54:53
342
480
23
2
fire fire tata
#Y2Q8QCJL
13 6 020
2020-05-24 18:07:49
257
600
24
5
Elder
XDrisckoX2
#QLLULJ2L
13 6 009
2020-05-24 13:36:23
110
560
25 Co-leader
Andresvergenson
#8J9YQV0
13 5 990
2020-05-24 20:46:06
36
360
26 Elder
Pch
#2QQ9U9U8V
13 5 975
2020-05-24 17:21:40
500
680
27 Elder
AlbertoFx
#2R0GJYU99
13 5 959
2020-05-24 20:57:36
263
640
28
2
Co-leader
sergiomx7
#LRY282C
13 5 951
2020-05-24 22:31:13
464
520
29
1
Elder
_Antonioo19
#2P8GG9PC
13 5 904
2020-05-24 05:38:37
118
440
30 Heman:v
#20PLL0PQ9
13 5 897
2020-05-24 17:36:30
0
0
31
2
Co-leader
Irreverente
#YGQLQR92
13 5 895
2020-05-23 02:26:43
0
0
32 Co-leader
Ronaldo? '
#28VLQGRR2
13 5 880
2020-05-24 21:50:57
116
600
33
2
Elder
Kevin(SG)
#8P99PYY2U
13 5 870
2020-05-24 20:48:14
118
640
34 Dylan xD
#CPLPL9RC
13 5 829
2020-05-24 20:58:45
26
40
35
5
Elder
monstertec2
#L2V989V
13 5 825
2020-05-24 22:35:17
328
480
36
3
ElianB.
#8QC8J2J08
13 5 822
2020-05-24 22:02:30
1006
720
37
3
Larerrad
#VJ98QYJ0
13 5 818
2020-05-24 18:22:39
333
560
38
3
Manuel
#CJP2R9VL
12 5 816
2020-05-24 18:13:21
0
120
39
3
Co-leader
Brandonalexisf
#VLCQQ8Q0
13 5 766
2020-05-24 07:40:09
70
280
40
3
InF l RadiousOG
#VPJ8089U
13 5 727
2020-05-24 12:05:28
18
240
41
2
Co-leader
l Spy White l
#8GPYPVRP
13 5 692
2020-05-23 14:17:48
102
160
42
4
Nova | Richard
#2YJYV2LRL
13 5 684
2020-05-24 21:35:03
10
80
43
2
Kribo43
#2LU9VR8C8
13 5 668
2020-05-24 10:03:44
60
240
44
2
jesús
#90LUPGVP8
13 5 662
2020-05-24 18:40:20
515
720
45
2
Co-leader
Blue Yesh
#CL98L2YQ
13 5 582
2020-05-24 18:06:49
250
440
46
2
Moyotl_Gw
#2YV8Y8GVU
12 5 064
2020-05-22 03:09:56
64
0

Ngôn ngữ này được dịch bởi:

This language has no active translators.

🇻🇳 Help translate!

Báo cáo các vấn đề phiên dịch ở Deck Shop Discord