عبدالله

#8RU99VRRY

12

4 109

4 340

Skeletons Level 8 4625/400 Ice Spirit Level 9 2611/800 Goblins Level 10 3126/1000 Spear Goblins Level 12 111/5000 Zap Level 11 924/2000 Bats Level 11 516/2000 Fire Spirits Level 11 1260/2000 Giant Snowball Level 11 1542/2000 Archers Level 12 513/5000 Arrows Level 12 923/5000 Knight Level 11 1927/2000 Minions Level 10 3446/1000 Bomber Level 12 4992/5000 Cannon Level 10 3036/1000 Skeleton Barrel Level 12 1291/5000 Goblin Gang Level 10 1860/1000 Firecracker Level 1 18/2 Royal Delivery Level 1 38/2 Mortar Level 11 1863/2000 Skeleton Dragons   Tesla Level 11 1342/2000 Barbarians Level 10 3101/1000 Minion Horde Level 12 712/5000 Rascals Level 12 549/5000 Royal Giant Level 12 178/5000 Elite Barbarians Level 12 2574/5000 Royal Recruits Level 11 2361/2000 Heal Spirit Level 9 449/200 Ice Golem Level 9 547/200 Tombstone Level 10 485/400 Mega Minion Level 11 86/800 Dart Goblin Level 11 112/800 Earthquake Level 9 157/200 Elixir Golem Level 3 25/2 Fireball Level 10 137/400 Mini P.E.K.K.A Level 11 233/800 Musketeer Level 11 186/800 Hog Rider Level 11 318/800 Valkyrie Level 11 237/800 Battle Ram Level 11 240/800 Furnace Level 10 368/400 Flying Machine Level 10 482/400 Bomb Tower Level 9 640/200 Zappies Level 9 525/200 Battle Healer   Goblin Cage Level 9 290/200 Giant Level 11 46/800 Goblin Hut Level 10 358/400 Inferno Tower Level 10 302/400 Wizard Level 11 423/800 Royal Hogs Level 11 99/800 Rocket Level 10 483/400 Elixir Collector Level 9 749/200 Barbarian Hut Level 10 342/400 Three Musketeers Level 11 270/800 Mirror Level 10 33/50 Wall Breakers Level 9 23/20 Barbarian Barrel Level 10 49/50 Rage Level 10 7/50 Skeleton Army Level 11 67/100 Goblin Barrel Level 11 67/100 Tornado Level 10 51/50 Guards Level 10 48/50 Clone Level 10 17/50 Baby Dragon Level 11 15/100 Hunter Level 10 33/50 Poison Level 10 30/50 Dark Prince Level 10 19/50 Freeze Level 10 39/50 Prince Level 10 40/50 Witch Level 11 7/100 Balloon Level 10 25/50 Bowler Level 10 54/50 Cannon Cart Level 9 46/20 Electro Dragon Level 10 29/50 Executioner Level 10 2/50 Giant Skeleton Level 11 15/100 Lightning Level 10 30/50 X-Bow Level 10 25/50 Goblin Giant Level 10 32/50 P.E.K.K.A Level 10 7/50 Golem Level 10 44/50 The Log Level 10 0/4 Miner Level 10 3/4 Princess Level 10 1/4 Ice Wizard Level 10 3/4 Bandit Level 10 3/4 Fisherman   Royal Ghost Level 11 0/10 Magic Archer Level 10 0/4 Night Witch Level 10 1/4 Inferno Dragon Level 10 2/4 Lumberjack Level 11 0/10 Electro Wizard Level 10 0/4 Ram Rider Level 9 1/2 Graveyard Level 10 1/4 Sparky Level 10 1/4 Lava Hound Level 10 0/4 Mega Knight Level 10 2/4

Chýbajúce karty (3/99)

Zatiaľ neodomknuté (≤Aréna 13)

Legendárne karty (1/17)

Turnajový štandard (92/99)

1 2 3 4 5 6 7 8 9
400/400
Cena vylepšenia 8→9: 4000
2/2
4/4
10/10
2/20
0/50
0/100
0/200
0/400
Cena vylepšenia 1→4: 75Cena vylepšenia 1→9: 7625Potrebných kariet: 768Čas vyžadovania:  ~7 dní
2/2
4/4
10/10
20/20
2/50
0/100
0/200
0/400
Cena vylepšenia 1→5: 225Cena vylepšenia 1→9: 7625Potrebných kariet: 748Čas vyžadovania:  ~7 dní
2/2
4/4
10/10
9/20
0/50
0/100
Cena vylepšenia 3→6: 600Cena vylepšenia 3→9: 7600Potrebných kariet: 161Čas vyžadovania:  ~14 dní

Legendárne karty (16/17)

9 10 11 12 13
0/4
0/10
0/20
Cena vylepšenia 10→13: 170000Potrebných kariet: 34
3/4
0/10
0/20
Cena vylepšenia 10→11: 20000Cena vylepšenia 10→13: 170000Potrebných kariet: 31
1/4
0/10
0/20
Cena vylepšenia 10→11: 20000Cena vylepšenia 10→13: 170000Potrebných kariet: 33
3/4
0/10
0/20
Cena vylepšenia 10→11: 20000Cena vylepšenia 10→13: 170000Potrebných kariet: 31
3/4
0/10
0/20
Cena vylepšenia 10→11: 20000Cena vylepšenia 10→13: 170000Potrebných kariet: 31
0/10
0/20
Cena vylepšenia 11→13: 150000Potrebných kariet: 30
0/4
0/10
0/20
Cena vylepšenia 10→13: 170000Potrebných kariet: 34
1/4
0/10
0/20
Cena vylepšenia 10→11: 20000Cena vylepšenia 10→13: 170000Potrebných kariet: 33
2/4
0/10
0/20
Cena vylepšenia 10→11: 20000Cena vylepšenia 10→13: 170000Potrebných kariet: 32
0/10
0/20
Cena vylepšenia 11→13: 150000Potrebných kariet: 30
0/4
0/10
0/20
Cena vylepšenia 10→13: 170000Potrebných kariet: 34
1/2
0/4
0/10
0/20
Cena vylepšenia 9→10: 5000Cena vylepšenia 9→13: 175000Potrebných kariet: 35
1/4
0/10
0/20
Cena vylepšenia 10→11: 20000Cena vylepšenia 10→13: 170000Potrebných kariet: 33
1/4
0/10
0/20
Cena vylepšenia 10→11: 20000Cena vylepšenia 10→13: 170000Potrebných kariet: 33
0/4
0/10
0/20
Cena vylepšenia 10→13: 170000Potrebných kariet: 34
2/4
0/10
0/20
Cena vylepšenia 10→11: 20000Cena vylepšenia 10→13: 170000Potrebných kariet: 32

Cesta na MAX (0/99)

9 10 11 12 13
400/400
800/800
1000/1000
2000/2000
425/5000
Cena vylepšenia 8→12: 82000Cena vylepšenia 8→13: 182000Potrebných kariet: 4575Čas vyžadovania:  ~39 dní
800/800
1000/1000
811/2000
0/5000
Cena vylepšenia 9→11: 28000Cena vylepšenia 9→13: 178000Potrebných kariet: 6189Čas vyžadovania:  ~52 dní
1000/1000
2000/2000
126/5000
Cena vylepšenia 10→12: 70000Cena vylepšenia 10→13: 170000Potrebných kariet: 4874Čas vyžadovania:  ~41 dní
111/5000
Cena vylepšenia 12→13: 100000Potrebných kariet: 4889Čas vyžadovania:  ~41 dní
924/2000
0/5000
Cena vylepšenia 11→13: 150000Potrebných kariet: 6076Čas vyžadovania:  ~51 dní
516/2000
0/5000
Cena vylepšenia 11→13: 150000Potrebných kariet: 6484Čas vyžadovania:  ~55 dní
1260/2000
0/5000
Cena vylepšenia 11→13: 150000Potrebných kariet: 5740Čas vyžadovania:  ~48 dní
1542/2000
0/5000
Cena vylepšenia 11→13: 150000Potrebných kariet: 5458Čas vyžadovania:  ~46 dní
513/5000
Cena vylepšenia 12→13: 100000Potrebných kariet: 4487Čas vyžadovania:  ~38 dní
923/5000
Cena vylepšenia 12→13: 100000Potrebných kariet: 4077Čas vyžadovania:  ~34 dní
1927/2000
0/5000
Cena vylepšenia 11→13: 150000Potrebných kariet: 5073Čas vyžadovania:  ~43 dní
1000/1000
2000/2000
446/5000
Cena vylepšenia 10→12: 70000Cena vylepšenia 10→13: 170000Potrebných kariet: 4554Čas vyžadovania:  ~38 dní
4992/5000
Cena vylepšenia 12→13: 100000Potrebných kariet: 8Čas vyžadovania:  ~1 dní
1000/1000
2000/2000
36/5000
Cena vylepšenia 10→12: 70000Cena vylepšenia 10→13: 170000Potrebných kariet: 4964Čas vyžadovania:  ~42 dní
1291/5000
Cena vylepšenia 12→13: 100000Potrebných kariet: 3709Čas vyžadovania:  ~31 dní
1000/1000
860/2000
0/5000
Cena vylepšenia 10→11: 20000Cena vylepšenia 10→13: 170000Potrebných kariet: 6140Čas vyžadovania:  ~52 dní
1863/2000
0/5000
Cena vylepšenia 11→13: 150000Potrebných kariet: 5137Čas vyžadovania:  ~43 dní
1342/2000
0/5000
Cena vylepšenia 11→13: 150000Potrebných kariet: 5658Čas vyžadovania:  ~48 dní
1000/1000
2000/2000
101/5000
Cena vylepšenia 10→12: 70000Cena vylepšenia 10→13: 170000Potrebných kariet: 4899Čas vyžadovania:  ~41 dní
712/5000
Cena vylepšenia 12→13: 100000Potrebných kariet: 4288Čas vyžadovania:  ~36 dní
549/5000
Cena vylepšenia 12→13: 100000Potrebných kariet: 4451Čas vyžadovania:  ~38 dní
178/5000
Cena vylepšenia 12→13: 100000Potrebných kariet: 4822Čas vyžadovania:  ~41 dní
2574/5000
Cena vylepšenia 12→13: 100000Potrebných kariet: 2426Čas vyžadovania:  ~21 dní
2000/2000
361/5000
Cena vylepšenia 11→12: 50000Cena vylepšenia 11→13: 150000Potrebných kariet: 4639Čas vyžadovania:  ~39 dní
200/200
249/400
0/800
0/1000
Cena vylepšenia 9→10: 8000Cena vylepšenia 9→13: 178000Potrebných kariet: 1951Čas vyžadovania:  ~163 dní
200/200
347/400
0/800
0/1000
Cena vylepšenia 9→10: 8000Cena vylepšenia 9→13: 178000Potrebných kariet: 1853Čas vyžadovania:  ~155 dní
400/400
85/800
0/1000
Cena vylepšenia 10→11: 20000Cena vylepšenia 10→13: 170000Potrebných kariet: 1715Čas vyžadovania:  ~143 dní
86/800
0/1000
Cena vylepšenia 11→13: 150000Potrebných kariet: 1714Čas vyžadovania:  ~143 dní
112/800
0/1000
Cena vylepšenia 11→13: 150000Potrebných kariet: 1688Čas vyžadovania:  ~141 dní
157/200
0/400
0/800
0/1000
Cena vylepšenia 9→13: 178000Potrebných kariet: 2243Čas vyžadovania:  ~187 dní
137/400
0/800
0/1000
Cena vylepšenia 10→13: 170000Potrebných kariet: 2063Čas vyžadovania:  ~172 dní
233/800
0/1000
Cena vylepšenia 11→13: 150000Potrebných kariet: 1567Čas vyžadovania:  ~131 dní
186/800
0/1000
Cena vylepšenia 11→13: 150000Potrebných kariet: 1614Čas vyžadovania:  ~135 dní
318/800
0/1000
Cena vylepšenia 11→13: 150000Potrebných kariet: 1482Čas vyžadovania:  ~124 dní
237/800
0/1000
Cena vylepšenia 11→13: 150000Potrebných kariet: 1563Čas vyžadovania:  ~131 dní
240/800
0/1000
Cena vylepšenia 11→13: 150000Potrebných kariet: 1560Čas vyžadovania:  ~130 dní
368/400
0/800
0/1000
Cena vylepšenia 10→13: 170000Potrebných kariet: 1832Čas vyžadovania:  ~153 dní
400/400
82/800
0/1000
Cena vylepšenia 10→11: 20000Cena vylepšenia 10→13: 170000Potrebných kariet: 1718Čas vyžadovania:  ~144 dní
200/200
400/400
40/800
0/1000
Cena vylepšenia 9→11: 28000Cena vylepšenia 9→13: 178000Potrebných kariet: 1760Čas vyžadovania:  ~147 dní
200/200
325/400
0/800
0/1000
Cena vylepšenia 9→10: 8000Cena vylepšenia 9→13: 178000Potrebných kariet: 1875Čas vyžadovania:  ~157 dní
200/200
90/400
0/800
0/1000
Cena vylepšenia 9→10: 8000Cena vylepšenia 9→13: 178000Potrebných kariet: 2110Čas vyžadovania:  ~176 dní
46/800
0/1000
Cena vylepšenia 11→13: 150000Potrebných kariet: 1754Čas vyžadovania:  ~147 dní
358/400
0/800
0/1000
Cena vylepšenia 10→13: 170000Potrebných kariet: 1842Čas vyžadovania:  ~154 dní
302/400
0/800
0/1000
Cena vylepšenia 10→13: 170000Potrebných kariet: 1898Čas vyžadovania:  ~159 dní
423/800
0/1000
Cena vylepšenia 11→13: 150000Potrebných kariet: 1377Čas vyžadovania:  ~115 dní
99/800
0/1000
Cena vylepšenia 11→13: 150000Potrebných kariet: 1701Čas vyžadovania:  ~142 dní
400/400
83/800
0/1000
Cena vylepšenia 10→11: 20000Cena vylepšenia 10→13: 170000Potrebných kariet: 1717Čas vyžadovania:  ~144 dní
200/200
400/400
149/800
0/1000
Cena vylepšenia 9→11: 28000Cena vylepšenia 9→13: 178000Potrebných kariet: 1651Čas vyžadovania:  ~138 dní
342/400
0/800
0/1000
Cena vylepšenia 10→13: 170000Potrebných kariet: 1858Čas vyžadovania:  ~155 dní
270/800
0/1000
Cena vylepšenia 11→13: 150000Potrebných kariet: 1530Čas vyžadovania:  ~128 dní
33/50
0/100
0/200
Cena vylepšenia 10→13: 170000Potrebných kariet: 317Čas vyžadovania:  ~80 týždňov
20/20
3/50
0/100
0/200
Cena vylepšenia 9→10: 8000Cena vylepšenia 9→13: 178000Potrebných kariet: 347Čas vyžadovania:  ~87 týždňov
49/50
0/100
0/200
Cena vylepšenia 10→13: 170000Potrebných kariet: 301Čas vyžadovania:  ~76 týždňov
7/50
0/100
0/200
Cena vylepšenia 10→13: 170000Potrebných kariet: 343Čas vyžadovania:  ~86 týždňov
67/100
0/200
Cena vylepšenia 11→13: 150000Potrebných kariet: 233Čas vyžadovania:  ~59 týždňov
67/100
0/200
Cena vylepšenia 11→13: 150000Potrebných kariet: 233Čas vyžadovania:  ~59 týždňov
50/50
1/100
0/200
Cena vylepšenia 10→11: 20000Cena vylepšenia 10→13: 170000Potrebných kariet: 299Čas vyžadovania:  ~75 týždňov
48/50
0/100
0/200
Cena vylepšenia 10→13: 170000Potrebných kariet: 302Čas vyžadovania:  ~76 týždňov
17/50
0/100
0/200
Cena vylepšenia 10→13: 170000Potrebných kariet: 333Čas vyžadovania:  ~84 týždňov
15/100
0/200
Cena vylepšenia 11→13: 150000Potrebných kariet: 285Čas vyžadovania:  ~72 týždňov
33/50
0/100
0/200
Cena vylepšenia 10→13: 170000Potrebných kariet: 317Čas vyžadovania:  ~80 týždňov
30/50
0/100
0/200
Cena vylepšenia 10→13: 170000Potrebných kariet: 320Čas vyžadovania:  ~80 týždňov
19/50
0/100
0/200
Cena vylepšenia 10→13: 170000Potrebných kariet: 331Čas vyžadovania:  ~83 týždňov
39/50
0/100
0/200
Cena vylepšenia 10→13: 170000Potrebných kariet: 311Čas vyžadovania:  ~78 týždňov
40/50
0/100
0/200
Cena vylepšenia 10→13: 170000Potrebných kariet: 310Čas vyžadovania:  ~78 týždňov
7/100
0/200
Cena vylepšenia 11→13: 150000Potrebných kariet: 293Čas vyžadovania:  ~74 týždňov
25/50
0/100
0/200
Cena vylepšenia 10→13: 170000Potrebných kariet: 325Čas vyžadovania:  ~82 týždňov
50/50
4/100
0/200
Cena vylepšenia 10→11: 20000Cena vylepšenia 10→13: 170000Potrebných kariet: 296Čas vyžadovania:  ~74 týždňov
20/20
26/50
0/100
0/200
Cena vylepšenia 9→10: 8000Cena vylepšenia 9→13: 178000Potrebných kariet: 324Čas vyžadovania:  ~81 týždňov
29/50
0/100
0/200
Cena vylepšenia 10→13: 170000Potrebných kariet: 321Čas vyžadovania:  ~81 týždňov
2/50
0/100
0/200
Cena vylepšenia 10→13: 170000Potrebných kariet: 348Čas vyžadovania:  ~87 týždňov
15/100
0/200
Cena vylepšenia 11→13: 150000Potrebných kariet: 285Čas vyžadovania:  ~72 týždňov
30/50
0/100
0/200
Cena vylepšenia 10→13: 170000Potrebných kariet: 320Čas vyžadovania:  ~80 týždňov
25/50
0/100
0/200
Cena vylepšenia 10→13: 170000Potrebných kariet: 325Čas vyžadovania:  ~82 týždňov
32/50
0/100
0/200
Cena vylepšenia 10→13: 170000Potrebných kariet: 318Čas vyžadovania:  ~80 týždňov
7/50
0/100
0/200
Cena vylepšenia 10→13: 170000Potrebných kariet: 343Čas vyžadovania:  ~86 týždňov
44/50
0/100
0/200
Cena vylepšenia 10→13: 170000Potrebných kariet: 306Čas vyžadovania:  ~77 týždňov

Optimálny level - Karta / Kingβ (Level 12)

-11 -10 -9 -8 -7 -6 -5 -4 -3 -2 -1
8 12
9 11 12
10 12
12
11 12
11 12
11 12
11 12
12
12
11 12
10 12
12
10 12
12
10 11 12
1 4 12
1 5 12
11 12
11 12
10 12
12
12
12
12
11 12
9 10 12
9 10 12
10 11 12
11 12
11 12
9 12
3 6 12
10 12
11 12
11 12
11 12
11 12
11 12
10 12
10 11 12
9 11 12
9 10 12
9 10 12
11 12
10 12
10 12
11 12
11 12
10 11 12
9 11 12
10 12
11 12
10 12
9 10 12
10 12
10 12
11 12
11 12
10 11 12
10 12
10 12
11 12
10 12
10 12
10 12
10 12
10 12
11 12
10 12
10 11 12
9 10 12
10 12
10 12
11 12
10 12
10 12
10 12
10 12
10 12
10 12
10 12
10 12
10 12
10 12
11 12
10 12
10 12
10 12
11 12
10 12
9 12
10 12
10 12
10 12
10 12

Tento jazyk preložil:

  • Henry

🇸🇰 Pomôž mi so slovenským prekladom!

Nahláste chyby v preklade na Deck Shop Discord