Deck rating Hodnotenie

Obrana Defensive potential Božský
Útok Offensive potential Skvelé!
Versatility Deck versatility Skvelé!
Synergie Deck synergy Podpriemer

1 problems 2 warnings Prečo?

Deck tips Basics

Nasledujúce odporúčania obsahujú iba pokyny na vylepšenie vášho decku. Môže fungovať aj tak správne.

PROBLÉM Žiadna čistá win kondícia!

Aby ste mohli hru ľahšie vyhrať, je dobré mať aspoň jednu kartu ktorá silno poškodzuje nepriateľské veže. No ty v decku žiadnu takú kartu nemáš. Zvaž pridať jednu z týchto:

Vyriešme to!

Vyriešme to!
Varovanie Nemáš ako reagovať na súperovu pumpu.

Keď súper zahrá Elixir collector, tak treba na to zareagovať. Ak ho necháš pumpovať, tak ťa potom prevalcuje.

Zvaž pridať jednu z týchto:

Vyriešme to!

Vyriešme to!
Varovanie Žiadny medium alebo high-damage spell.

Je dobré mať aspoň jeden medium alebo high-damage spell v decku. Môžeš ho použiť na zničenie veže alebo na jednotky nahromadené pokope. Zvaž pridať jednu z týchto:

Vyriešme to!

Vyriešme to!

Advanced stuff

Defensive cards Obrana

Anti-air

Jednotky ktoré môžu útočiť na vzduch. Je dobré mať aspoň jednu alebo dve.

Mega Minion Musketeer Executioner Magic Archer

Defensive buildings

Defensive buildings in your deck. Having one helps a lot in defense.

Chýbajúce

Investície

Budovy alebo jednotky ktoré môžu byť zahrané vzadu ako investícia alebo na vynútenie prvého pohybu súpera.

Knight Mega Minion Musketeer Prince Executioner Magic Archer

Offensive cards Útok

Win conditions

Karty ktoré jednoducho útočia na nepriateľské veže. Je dobré mať aspoň jednu.

Chýbajúce

Damage spells

Spelly v tvojom decku. Mať aspoň jeden alebo dva je doporučené.

Zap

Punishments

Karty ktoré môžu byť zahrané ako okamžitá odpoveď na drahý pohyb súpera vzadu.

Prince

Odpovede na pumpu

Karty ktoré môžu byť zahrané ako odpoveď na súpera keď zahrá Elixir collector.

Chýbajúce

Položené na moste

Karty ktoré môžu byť položené na moste, ako chip damage alebo rush attack.

Knight Prince Magic Archer

Tornado King activation – careful!

Karty ktoré môžu byť pritiahnuté na King tower s tornádom pre aktiváciu.

Magic Archer

Swarms & Bait Bait

Bait cards

If you have multiple cards that are countered by the same spell, you can play one card to bait the spell, then you can safely play the other card(s).

Tornado Prince
Giant Snowball Mega Minion Musketeer
Zap Prince
Barbarian Barrel Knight Musketeer Executioner Magic Archer
The Log Musketeer Prince
Earthquake
Arrows
Royal Delivery Knight Mega Minion Musketeer Prince Executioner Magic Archer
Fireball Mega Minion Musketeer Executioner Magic Archer
Poison Mega Minion Musketeer Executioner Magic Archer
Lightning Knight Mega Minion Musketeer Prince Executioner Magic Archer
Rocket Musketeer Prince Executioner Magic Archer

Against air swarms

Spells and units that can counter air swarms.

Zap Executioner Magic Archer

Against ground swarms

Spells and units that can counter ground swarms.

Zap Executioner Magic Archer

Ladder info Ladder

Level-independent

Karty ktoré sú dobré aj na nižšom leveli. Ich kľúčové štatistiky nie sú ovplyvnené až príliš vysokou úrovňou a žiadne kľúčové interakcie nie sú závislé od úrovne.

Knight Mega Minion Prince Executioner

Slabé na nižšom leveli

Karty, ktoré sú mimoriadne slabé, ak ich máte na nižšej úrovni. Ich kľúčové interakcie s niektorými kartami sa menia, keď sú o jednu alebo dve úrovne nižšie oproti inej karte.

Musketeer

Free-to-play skóre

Pre rýchlu orientáciu o tom ako jednoduché je to vylepšiť niektoré karty pre free-to-play hráčov. Viac epických a legendárnych kariet, o to nižšie skóre.

Podpriemer

Geek area

Deck cycle Cycle

Cards ordered by elixir

This allows you to see the elixir cost of the cards more easily.

Mirror Zap Knight Mega Minion Musketeer Magic Archer Prince Executioner

Najkratší cyklus

Cheapest 4 cards in the deck to see the cycle potential.

8 Mirror Zap Knight Mega Minion

Synergie   4 5

Synergia znamená, že tieto karty fungujú dobre, keď sú hrané spolu. Dopĺňajú sa navzájom, aby boli útoky alebo obrana efektívnejšie. Ak sú karty sivé, znamená to, že synergia medzi nimi nie je až tak silná.

Zap + Mega Minion Knight Prince Executioner
Knight + Musketeer Zap Magic Archer Executioner
Mega Minion + Zap
Musketeer + Knight
+
+ Zap Executioner
+ Prince Zap Knight
+ Knight

Countre   49 82

Countre na hrozby

Karty ktoré môžu obrániť hlavnú hrozbu ktorú tvoj súper zahrá. Sivé karty znamenajú, že pomôžu len trochu v obrane, no nezastavia jednotku úplne.

Mega Minion Executioner Prince Knight
Executioner Musketeer Knight Zap Magic Archer Mega Minion
Zap Executioner Magic Archer Knight
Magic Archer Knight
Knight Mega Minion Musketeer Prince Executioner
Mega Minion Musketeer Executioner Magic Archer
Mega Minion Executioner Musketeer
Executioner Magic Archer Musketeer Zap Mega Minion
Executioner Prince Mega Minion Knight Magic Archer
Knight Musketeer Mega Minion Prince
Musketeer Executioner Knight Prince Mega Minion
Executioner
Mega Minion Musketeer Executioner Zap
Knight Executioner Zap Musketeer Mega Minion Magic Archer
Knight Prince Executioner Musketeer
Mega Minion Knight Musketeer Prince
Mega Minion Knight Prince Executioner Musketeer
Executioner Musketeer Knight Prince Mega Minion
Mega Minion Knight Executioner Musketeer
Mega Minion Executioner Musketeer Prince Zap Knight
Magic Archer Musketeer Executioner Knight
Mega Minion Executioner Musketeer
Magic Archer Mega Minion Prince Musketeer
Zap Executioner
Musketeer Knight Mega Minion Prince Magic Archer
Knight
Mega Minion Prince Musketeer Knight
Executioner Musketeer Magic Archer Knight Mega Minion
Zap Musketeer Mega Minion
Prince Mega Minion Knight Executioner Musketeer
Executioner Mega Minion
Musketeer Executioner Mega Minion
Prince Executioner Zap
Zap Executioner Magic Archer
Zap Musketeer Executioner Mega Minion
Executioner Mega Minion Knight Musketeer
Executioner Zap Magic Archer
Mega Minion Musketeer Knight Executioner
Musketeer Knight Executioner
Zap Prince Musketeer Mega Minion Knight
Knight Zap Prince Mega Minion
Executioner Musketeer Knight Mega Minion Magic Archer
Mega Minion Musketeer Zap Executioner
Prince Mega Minion Knight Musketeer
Knight Musketeer Executioner Prince Mega Minion
Executioner Magic Archer Musketeer Mega Minion
Prince Knight Mega Minion Executioner Musketeer
Knight Mega Minion Executioner Prince
Prince Executioner Knight Mega Minion Musketeer
Musketeer Executioner Mega Minion Knight Prince
Mega Minion Knight Musketeer
Mega Minion Knight Prince
Knight Mega Minion Executioner Musketeer Prince
Mega Minion Magic Archer Knight Musketeer Executioner
Knight Mega Minion Prince Executioner Musketeer Zap
Mega Minion Knight Musketeer Zap Executioner Prince
Knight Prince Executioner Musketeer
Mega Minion Executioner Prince Zap Knight
Executioner Mega Minion Zap Magic Archer Musketeer Knight
Zap Mega Minion Musketeer
Knight Prince Musketeer Mega Minion Executioner
Knight Prince Mega Minion Musketeer Executioner Magic Archer
Prince Zap Musketeer
Executioner Knight Mega Minion Zap
Mega Minion Zap Prince Knight
Mega Minion Executioner Musketeer Zap
Prince Mega Minion Knight

Countre na zvyšok kariet

Countre na zvyšok kariet ktoré môže zahrať súper.

Executioner Magic Archer Zap Knight Musketeer
Mega Minion Executioner Knight
Zap Executioner Magic Archer Musketeer Knight Mega Minion
Executioner Zap Magic Archer Musketeer Knight Mega Minion
Zap Executioner Musketeer Magic Archer Mega Minion
Knight Zap Executioner Musketeer Mega Minion Magic Archer
Executioner Mega Minion Magic Archer Musketeer Knight
Musketeer Mega Minion Knight Executioner Magic Archer Prince
Musketeer Executioner Mega Minion Magic Archer
Mega Minion Musketeer
Prince Musketeer
Executioner
Mega Minion Musketeer Prince Knight
Executioner Mega Minion Musketeer Zap
Knight Executioner Prince Musketeer Mega Minion

Tento jazyk preložil:

  • Henry

🇸🇰 Pomôž mi so slovenským prekladom!

Nahláste chyby v preklade na Deck Shop Discord