Deck rating Hodnotenie

Obrana Defensive potential Podpriemer
Útok Offensive potential Dobré
Versatility Deck versatility Podpriemer
Synergie Deck synergy Dobré

1 problems 2 warnings Prečo?

Deck tips Basics

Nasledujúce odporúčania obsahujú iba pokyny na vylepšenie vášho decku. Môže fungovať aj tak správne.

PROBLÉM Máš priveľa tankov!

Máš príliš veľa veľkých tankov v decku. Veľmi často je jeden dosť. Tanky sú drahé a je ťažké mať dve na ploche v rovnaký čas. Zvaž, či si nenecháš len jednu z týchto:

Vyriešme to!

Vyriešme to!
Varovanie Nemáš ako reagovať na súperovu pumpu.

Keď súper zahrá Elixir collector, tak treba na to zareagovať. Ak ho necháš pumpovať, tak ťa potom prevalcuje.

Zvaž pridať jednu z týchto:

Vyriešme to!

Vyriešme to!
Varovanie Žiadny medium alebo high-damage spell.

Je dobré mať aspoň jeden medium alebo high-damage spell v decku. Môžeš ho použiť na zničenie veže alebo na jednotky nahromadené pokope. Zvaž pridať jednu z týchto:

Vyriešme to!

Vyriešme to!

Advanced stuff

Defensive cards Obrana

Anti-air

Jednotky ktoré môžu útočiť na vzduch. Je dobré mať aspoň jednu alebo dve.

Ice Spirit Bats Ice Wizard Night Witch

Defensive buildings

Defensive buildings in your deck. Having one helps a lot in defense.

Chýbajúce

Investície

Budovy alebo jednotky ktoré môžu byť zahrané vzadu ako investícia alebo na vynútenie prvého pohybu súpera.

Ice Spirit Bats Royal Giant Ice Wizard Night Witch Mega Knight

Offensive cards Útok

Win conditions

Karty ktoré jednoducho útočia na nepriateľské veže. Je dobré mať aspoň jednu.

Royal Giant Hog Rider

Damage spells

Spelly v tvojom decku. Mať aspoň jeden alebo dva je doporučené.

Zap

Punishments

Karty ktoré môžu byť zahrané ako okamžitá odpoveď na drahý pohyb súpera vzadu.

Royal Giant Hog Rider Mega Knight

Odpovede na pumpu

Karty ktoré môžu byť zahrané ako odpoveď na súpera keď zahrá Elixir collector.

Chýbajúce

Položené na moste

Karty ktoré môžu byť položené na moste, ako chip damage alebo rush attack.

Ice Spirit Royal Giant Hog Rider Mega Knight

Tornado King activation – careful!

Karty ktoré môžu byť pritiahnuté na King tower s tornádom pre aktiváciu.

Hog Rider

Swarms & Bait Bait

Bait cards

If you have multiple cards that are countered by the same spell, you can play one card to bait the spell, then you can safely play the other card(s).

Tornado Bats Royal Giant Hog Rider Night Witch
Giant Snowball Bats Hog Rider Night Witch
Zap Bats Royal Giant Night Witch
Barbarian Barrel Ice Spirit Ice Wizard Night Witch
The Log Ice Spirit Royal Giant Hog Rider
Earthquake Hog Rider
Arrows Ice Spirit Bats Night Witch
Royal Delivery Ice Spirit Bats Hog Rider Ice Wizard Night Witch
Fireball Hog Rider Ice Wizard Night Witch
Poison Bats Ice Wizard Night Witch
Lightning Ice Wizard Night Witch
Rocket Hog Rider Night Witch

Against air swarms

Spells and units that can counter air swarms.

Ice Spirit Zap Ice Wizard

Against ground swarms

Spells and units that can counter ground swarms.

Ice Spirit Zap Ice Wizard Mega Knight

Ladder info Ladder

Niektoré karty môžu byť nezávislé na úrovni a slabé/silné, keď sú pod/nadmerné. Príklad: Ice golem na nižšej úrovni nezabije Skarmy, takže je "slabý". Avšak v iných aspektoch, ako je tankovanie, funguje dokonale na nižších úrovniach.

Level-independent

Karty ktoré sú dobré aj na nižšom leveli. Ich kľúčové štatistiky nie sú ovplyvnené až príliš vysokou úrovňou a žiadne kľúčové interakcie nie sú závislé od úrovne.

Ice Spirit Bats Ice Wizard Night Witch Mega Knight

Silné ak prelevelované

Karty, ktoré sú obzvlášť silné, ak ich máte na vyššej úrovni. Ich kľúčové interakcie s niektorými kartami sa menia, keď sú jeden alebo dve úrovne nad inou kartou.

Royal Giant

Slabé na nižšom leveli

Karty, ktoré sú mimoriadne slabé, ak ich máte na nižšej úrovni. Ich kľúčové interakcie s niektorými kartami sa menia, keď sú o jednu alebo dve úrovne nižšie oproti inej karte.

Ice Spirit Ice Wizard

Free-to-play skóre

Pre rýchlu orientáciu o tom ako jednoduché je to vylepšiť niektoré karty pre free-to-play hráčov. Viac epických a legendárnych kariet, o to nižšie skóre.

Podpriemer

Geek area

Deck cycle Cycle

Cards ordered by elixir

This allows you to see the elixir cost of the cards more easily.

Ice Spirit Zap Bats Ice Wizard Hog Rider Night Witch Royal Giant Mega Knight

Najkratší cyklus

Cheapest 4 cards in the deck to see the cycle potential.

8 Ice Spirit Zap Bats Ice Wizard

Synergie   6 8

Synergia znamená, že tieto karty fungujú dobre, keď sú hrané spolu. Dopĺňajú sa navzájom, aby boli útoky alebo obrana efektívnejšie. Ak sú karty sivé, znamená to, že synergia medzi nimi nie je až tak silná.

Ice Spirit + Zap Hog Rider Royal Giant Bats Mega Knight
Zap + Ice Spirit Hog Rider Royal Giant Mega Knight
Bats + Hog Rider Royal Giant Ice Spirit Mega Knight
Royal Giant + Ice Wizard Hog Rider Zap Ice Spirit Bats
+ Ice Spirit Zap Bats Royal Giant Mega Knight
+ Royal Giant Mega Knight
+ Mega Knight
+ Hog Rider Zap Bats Ice Wizard Night Witch Ice Spirit

Countre   34 83

Countre na hrozby

Karty ktoré môžu obrániť hlavnú hrozbu ktorú tvoj súper zahrá. Sivé karty znamenajú, že pomôžu len trochu v obrane, no nezastavia jednotku úplne.

Mega Knight Bats Night Witch
Ice Wizard Ice Spirit Night Witch Bats Zap
Mega Knight Zap Ice Spirit Ice Wizard
Royal Giant Mega Knight Hog Rider Ice Wizard Bats
Ice Wizard
Ice Wizard Mega Knight Ice Spirit
Ice Spirit Zap Ice Wizard
Mega Knight Night Witch
Ice Wizard Ice Spirit Bats
Mega Knight Ice Wizard Ice Spirit
Mega Knight
Bats Zap Ice Wizard Night Witch Ice Spirit
Ice Wizard Zap Mega Knight
Mega Knight Night Witch
Night Witch Ice Wizard Ice Spirit Mega Knight Bats
Bats Ice Spirit Mega Knight Night Witch
Ice Spirit Bats Mega Knight Ice Wizard Night Witch
Mega Knight Bats Night Witch Ice Wizard
Mega Knight Zap Ice Wizard Ice Spirit Night Witch
Royal Giant Ice Wizard Ice Spirit Hog Rider
Ice Spirit Bats Ice Wizard
Royal Giant
Mega Knight Zap Ice Wizard
Bats Night Witch
Bats Ice Wizard Night Witch
Ice Wizard Royal Giant Hog Rider
Zap Ice Wizard Bats Ice Spirit Royal Giant
Mega Knight Ice Wizard
Mega Knight Ice Spirit Night Witch
Royal Giant Ice Wizard
Mega Knight
Mega Knight Zap Ice Wizard
Mega Knight Ice Wizard Zap Ice Spirit Bats
Mega Knight Night Witch Bats Zap
Night Witch Bats Mega Knight Ice Wizard Ice Spirit
Zap Ice Wizard
Night Witch Ice Spirit Ice Wizard
Mega Knight
Mega Knight Zap Ice Spirit Ice Wizard
Zap Ice Spirit Ice Wizard Mega Knight
Night Witch Ice Spirit Mega Knight Ice Wizard
Ice Wizard Night Witch Ice Spirit Bats Zap
Bats Night Witch Ice Wizard Mega Knight
Mega Knight Night Witch
Ice Wizard
Ice Spirit Ice Wizard Mega Knight
Mega Knight Ice Wizard
Royal Giant Hog Rider Mega Knight
Mega Knight Night Witch
Night Witch Bats Ice Wizard
Night Witch Bats
Ice Spirit Night Witch Bats Ice Wizard Mega Knight
Mega Knight Ice Wizard Bats Night Witch
Bats Ice Wizard Mega Knight Zap Night Witch
Mega Knight Zap Ice Spirit Bats
Ice Wizard Mega Knight Night Witch
Ice Spirit Mega Knight Zap Night Witch
Ice Wizard Night Witch Mega Knight Ice Spirit Zap
Zap Ice Wizard Night Witch Bats Ice Spirit
Night Witch Mega Knight Ice Wizard Ice Spirit
Mega Knight Night Witch Ice Spirit
Night Witch Ice Wizard Mega Knight Zap
Ice Wizard Mega Knight Night Witch Zap Bats
Zap Ice Spirit Mega Knight Ice Wizard
Ice Wizard Bats Zap Night Witch
Night Witch Mega Knight Bats

Countre na zvyšok kariet

Countre na zvyšok kariet ktoré môže zahrať súper.

Ice Wizard Mega Knight Zap Ice Spirit Night Witch Bats
Mega Knight Night Witch Bats Ice Spirit
Zap Mega Knight Night Witch Bats Ice Wizard Ice Spirit
Mega Knight Zap Ice Wizard Night Witch
Zap Ice Wizard Bats Night Witch Ice Spirit
Zap Ice Spirit Ice Wizard Night Witch
Mega Knight Ice Spirit Ice Wizard
Ice Wizard Ice Spirit Bats Night Witch Mega Knight
Ice Wizard Ice Spirit
Royal Giant
Royal Giant
Ice Spirit
Mega Knight
Royal Giant Zap
Night Witch Mega Knight Ice Wizard Ice Spirit

Tento jazyk preložil:

  • Henry

🇸🇰 Pomôž mi so slovenským prekladom!

Nahláste chyby v preklade na Deck Shop Discord