Deck rating Hodnotenie

Obrana Defensive potential Božský
Útok Offensive potential Dobré
Versatility Deck versatility Skvelé!
Synergie Deck synergy Podpriemer

2 warnings Prečo?

Deck tips Basics

Nasledujúce odporúčania obsahujú iba pokyny na vylepšenie vášho decku. Môže fungovať aj tak správne.

Varovanie Žiaden low-damage spell.

Veľa krát na konci hry ostane na súperovej veži len pár HP. Nemáš žiadne lacné spelly ktoré by mohli zničiť poškodenú vežu. Zvaž pridať jednu z týchto:

Vyriešme to!

Vyriešme to!
Info Žiadna lacná cycle karta.

Pokiaľ má tvoj deck len drahé jednotky, bude to ťažké reagovať rýchlo na rýchle jednotky. Taktiež lacné karty na cyklus vám pomôžu vyhrať. Umožňujú vám hrať častejšie, a tým uľahčiť výhru. Zvaž pridať jednu z týchto:

Vyriešme to!

Vyriešme to!

Advanced stuff

Defensive cards Obrana

Anti-air

Jednotky ktoré môžu útočiť na vzduch. Je dobré mať aspoň jednu alebo dve.

Dart Goblin Executioner

Defensive buildings

Defensive buildings in your deck. Having one helps a lot in defense.

Chýbajúce

Investície

Budovy alebo jednotky ktoré môžu byť zahrané vzadu ako investícia alebo na vynútenie prvého pohybu súpera.

Elixir Golem Valkyrie Goblin Cage Executioner

Offensive cards Útok

Win conditions

Karty ktoré jednoducho útočia na nepriateľské veže. Je dobré mať aspoň jednu.

Elixir Golem

Damage spells

Spelly v tvojom decku. Mať aspoň jeden alebo dva je doporučené.

Lightning

Punishments

Karty ktoré môžu byť zahrané ako okamžitá odpoveď na drahý pohyb súpera vzadu.

Elixir Golem

Odpovede na pumpu

Karty ktoré môžu byť zahrané ako odpoveď na súpera keď zahrá Elixir collector.

Lightning

Položené na moste

Karty ktoré môžu byť položené na moste, ako chip damage alebo rush attack.

Dart Goblin Elixir Golem Valkyrie

Tornado King activation – careful!

Karty ktoré môžu byť pritiahnuté na King tower s tornádom pre aktiváciu.

Valkyrie

Swarms & Bait Bait

Bait cards

If you have multiple cards that are countered by the same spell, you can play one card to bait the spell, then you can safely play the other card(s).

Giant Snowball Skeleton Army
Zap Skeleton Army
Tornado Skeleton Army
The Log Dart Goblin Skeleton Army
Arrows Dart Goblin Skeleton Army
Fireball Dart Goblin Goblin Cage Executioner
Poison Goblin Cage Skeleton Army Executioner
Lightning Valkyrie Goblin Cage Executioner
Rocket Valkyrie Executioner

Against air swarms

Spells and units that can counter air swarms.

Tornado Executioner

Against ground swarms

Spells and units that can counter ground swarms.

Valkyrie Tornado Executioner

Ladder info Ladder

Niektoré karty môžu byť nezávislé na úrovni a slabé/silné, keď sú pod/nadmerné. Príklad: Ice golem na nižšej úrovni nezabije Skarmy, takže je "slabý". Avšak v iných aspektoch, ako je tankovanie, funguje dokonale na nižších úrovniach.

Level-independent

Karty ktoré sú dobré aj na nižšom leveli. Ich kľúčové štatistiky nie sú ovplyvnené až príliš vysokou úrovňou a žiadne kľúčové interakcie nie sú závislé od úrovne.

Elixir Golem Skeleton Army Tornado Executioner

Silné ak prelevelované

Karty, ktoré sú obzvlášť silné, ak ich máte na vyššej úrovni. Ich kľúčové interakcie s niektorými kartami sa menia, keď sú jeden alebo dve úrovne nad inou kartou.

Skeleton Army

Slabé na nižšom leveli

Karty, ktoré sú mimoriadne slabé, ak ich máte na nižšej úrovni. Ich kľúčové interakcie s niektorými kartami sa menia, keď sú o jednu alebo dve úrovne nižšie oproti inej karte.

Dart Goblin

Free-to-play skóre

Pre rýchlu orientáciu o tom ako jednoduché je to vylepšiť niektoré karty pre free-to-play hráčov. Viac epických a legendárnych kariet, o to nižšie skóre.

RIP

Geek area

Deck cycle Cycle

Cards ordered by elixir

This allows you to see the elixir cost of the cards more easily.

Dart Goblin Elixir Golem Skeleton Army Tornado Valkyrie Goblin Cage Executioner Lightning

Najkratší cyklus

Cheapest 4 cards in the deck to see the cycle potential.

12 Dart Goblin Elixir Golem Skeleton Army Tornado

Synergie   2 7

Synergia znamená, že tieto karty fungujú dobre, keď sú hrané spolu. Dopĺňajú sa navzájom, aby boli útoky alebo obrana efektívnejšie. Ak sú karty sivé, znamená to, že synergia medzi nimi nie je až tak silná.

Dart Goblin + Valkyrie Skeleton Army Executioner
Elixir Golem + Executioner
Valkyrie + Dart Goblin Tornado Executioner
Goblin Cage + Tornado
+ Tornado Dart Goblin
+ Executioner Valkyrie Skeleton Army Goblin Cage
+ Tornado Valkyrie Dart Goblin Elixir Golem
+

Countre   65 78

Countre na hrozby

Karty ktoré môžu obrániť hlavnú hrozbu ktorú tvoj súper zahrá. Sivé karty znamenajú, že pomôžu len trochu v obrane, no nezastavia jednotku úplne.

Executioner Valkyrie Tornado Lightning Skeleton Army Dart Goblin
Tornado Executioner Valkyrie Skeleton Army
Dart Goblin
Skeleton Army Executioner Lightning Dart Goblin Valkyrie
Executioner Skeleton Army Valkyrie Tornado
Executioner Tornado
Valkyrie Lightning Skeleton Army Executioner
Skeleton Army Goblin Cage
Tornado Skeleton Army Lightning Valkyrie Executioner
Executioner Skeleton Army Valkyrie
Lightning Dart Goblin Executioner Tornado
Executioner Tornado Skeleton Army Valkyrie Dart Goblin
Valkyrie Executioner Skeleton Army
Skeleton Army Dart Goblin Tornado Valkyrie
Lightning Dart Goblin Executioner Valkyrie Tornado Skeleton Army
Tornado Skeleton Army Goblin Cage Executioner
Valkyrie Executioner
Skeleton Army Lightning Tornado Executioner Valkyrie Dart Goblin
Dart Goblin Executioner Lightning
Dart Goblin Lightning Executioner Tornado
Executioner Valkyrie Tornado Lightning Skeleton Army
Skeleton Army
Lightning
Skeleton Army Tornado Goblin Cage Valkyrie
Executioner Lightning
Lightning Tornado Valkyrie Executioner
Executioner Valkyrie Goblin Cage Tornado Skeleton Army
Lightning
Executioner Valkyrie Lightning Dart Goblin
Lightning Valkyrie Skeleton Army Tornado
Goblin Cage Valkyrie Tornado Skeleton Army Executioner
Skeleton Army Tornado Valkyrie Dart Goblin Executioner
Tornado Skeleton Army Dart Goblin Lightning Valkyrie Executioner
Tornado Valkyrie Executioner Skeleton Army Dart Goblin
Executioner Tornado
Lightning Dart Goblin Tornado Executioner
Lightning Valkyrie Executioner
Valkyrie Skeleton Army Tornado
Valkyrie Skeleton Army Goblin Cage
Lightning Executioner Valkyrie Dart Goblin Tornado
Lightning Executioner Tornado Dart Goblin
Skeleton Army Lightning
Skeleton Army Valkyrie Executioner Lightning
Lightning Executioner Dart Goblin
Executioner Skeleton Army Valkyrie Dart Goblin
Skeleton Army Tornado Executioner Goblin Cage Valkyrie
Skeleton Army Lightning Valkyrie Executioner
Goblin Cage Executioner Valkyrie
Skeleton Army Goblin Cage Tornado
Skeleton Army Tornado Goblin Cage
Tornado Skeleton Army Executioner Dart Goblin Valkyrie
Dart Goblin Lightning Tornado Executioner Valkyrie
Skeleton Army Executioner Valkyrie Goblin Cage
Valkyrie Goblin Cage Executioner Lightning Skeleton Army
Tornado Goblin Cage Executioner Skeleton Army Valkyrie
Lightning Executioner Dart Goblin Valkyrie
Executioner Lightning Valkyrie Skeleton Army Tornado Dart Goblin
Lightning Tornado Skeleton Army Dart Goblin
Skeleton Army Valkyrie Lightning Executioner Tornado Goblin Cage
Skeleton Army Valkyrie Lightning Dart Goblin Executioner Tornado
Skeleton Army Goblin Cage Lightning Dart Goblin Tornado
Dart Goblin Valkyrie Skeleton Army Executioner Tornado
Lightning Valkyrie Skeleton Army
Executioner Dart Goblin Tornado
Valkyrie

Countre na zvyšok kariet

Countre na zvyšok kariet ktoré môže zahrať súper.

Executioner Valkyrie Tornado Skeleton Army Dart Goblin
Dart Goblin Executioner
Executioner Skeleton Army Tornado Valkyrie Dart Goblin
Tornado Executioner Valkyrie Dart Goblin
Tornado Executioner Dart Goblin
Dart Goblin Tornado Executioner Valkyrie
Executioner Tornado Valkyrie Dart Goblin
Skeleton Army Valkyrie Executioner Tornado
Executioner Tornado Dart Goblin
Executioner Dart Goblin Valkyrie Tornado
Lightning Dart Goblin Skeleton Army
Skeleton Army Valkyrie Dart Goblin
Dart Goblin Tornado
Executioner Lightning
Dart Goblin
Dart Goblin Lightning Skeleton Army
Valkyrie
Tornado
Lightning Executioner Valkyrie Dart Goblin

Pomohol ti Deck Shop? Povedz o ňom kamarátom!

Tento jazyk preložil:

  • Henry

🇸🇰 Pomôž mi so slovenským prekladom!

Nahláste chyby v preklade na Deck Shop Discord