Karty podľa funkcie

Všeobecné vlastnosti meta kariet ktoré ovplyvňujú hru a tvorbu deckov.

Buying Pass Royale, offers or gems?

Support Deck Shop! Use the code deckshop.

The official Supercell Store:

Tento jazyk preložil:
🇸🇰 Pomôž mi so slovenským prekladom! lukash_89