Mój Najlepszy Deck Do Clash Royale

Ocena Deck Check

Atak
Słabo
Defensywa
Bosko!
Synergie
Słabo
Elastyczność
Bosko!
Wynik F2P
Wspaniale!

1 problemy Czemu?

Porady

Poniższe zalecenia to tylko wskazówki, jak możesz ulepszyć deck. Może on działać dobrze i w obecnym stanie.

PROBLEM Brak warunku wygranej!

Żeby łatwiej było wygrać grę, powinno się mieć przynajmniej jedną jednostkę, która dobrze niszczy wieże. Ty takiej nie masz. Rozważ dodanie jednej z tych:

Naprawmy to!

Naprawmy to!

Zaawansowane

Karty defensywne

Anty-powietrzne

Jednostki atakujące powietrze. Dobrze mieć przynajmniej dwie.

Spear Goblins Minions Musketeer Goblin Hut

Budowla obronne

Budowle obronne w twoim decku. Posiadanie jednej bardzo pomaga w obronie.

Goblin Hut Barbarian Hut

Inwestycje

Budynki lub jednostki mogące być zagrane z tyłu by zainwestować elixir i zmusić przeciwnika do wykonania pierwszego ruchu.

Spear Goblins Musketeer Goblin Hut Barbarian Hut Prince

Karty ofensywne

Warunki wygranej

Karty dobre do niszczenia wież przeciwnika. Dobrze mieć choć jedną.

Brak

Spelle zadające obrażenia

Spelle w twoim decku. Posiadanie co najmniej jednego lub dwóch jest zalecane.

Zap Fireball

Kary

Karty mogące być zagrane jako natychmiastowa odpowiedź na zagranie drogiej jednostki z tyłu.

Prince

Odpowiedzi na pompki

Karty mogące być zagrane, gdy twój przeciwnik zagrał Elixir collector.

Fireball

Rzucane na most

Karty mogące być rzucone na most, w celu obicia lub rushowania.

Spear Goblins Prince

Swarmy i Bait

Karty do baitu

Jeśli masz kilka kart kontrowanych tym samym spellem, możesz zagrać jedną z nich, by wybaitować spella, a potem bezpiecznie zagrać resztę.

Tornado
Spear Goblins Minions Prince
Giant Snowball
Spear Goblins Minions Musketeer Goblin Hut
Zap
Spear Goblins Minions Goblin Hut Prince
Barbarian Barrel
Spear Goblins Musketeer Goblin Hut Barbarian Hut
The Log
Spear Goblins Musketeer Goblin Hut Barbarian Hut Prince
Earthquake
Spear Goblins Goblin Hut Barbarian Hut
Arrows
Spear Goblins Minions Goblin Hut
Royal Delivery
Spear Goblins Minions Musketeer Goblin Hut Prince
Fireball
Minions Musketeer Goblin Hut Barbarian Hut
Poison
Spear Goblins Minions Musketeer Goblin Hut Barbarian Hut
Lightning
Musketeer Goblin Hut Barbarian Hut Prince
Rocket
Musketeer Goblin Hut Barbarian Hut Prince

Przeciw powietrznym swarmom

Spelle i jednostki kontrujące powietrzne swarmy.

Zap Fireball

Przeciw swarmom lądowym

Spelle i jednostki kontrujące swarmy lądowe.

Zap Fireball

Info o ladderze

Poziom niezależny

Karty, które są dobre nawet na niskim levelu. Level nie wpływa tak bardzo na ich statystyki i żadne kluczowe interakcje nie zależą od levela.

Spear Goblins Prince

Silne na wysokim poziomie

Karty wyjątkowo silne na wyższym poziomie. Kluczowe interakcje mogą się zmienić, gdy są level lub dwa wyżej od innej karty.

Fireball

Słabe na niskim poziomie

Karty szczególnie słabe na niskim poziomie. Kluczowe interakcje z niektórymi kartami zmieniają się, gdy są poziom lub dwa niżej od drugiej karty.

Minions Fireball Musketeer

Wynik Free-to-play

Dla szybkiej orientacji, jak łatwo jest wylevelować deck graczom free-to-play. Im więcej epików i legend, tym niższy wynik.

Wspaniale!

Strefa nerda

Cykl decku

Karty wg Elixiru

Pozwala ci to łatwiej zobaczyć koszt kart.

Spear Goblins Zap Minions Fireball Musketeer Goblin Hut Prince Barbarian Hut

Najkrótszy cykl

Najtańsze 4 karty w decku by ukazać potencjał cyclowania.

11 Spear Goblins Zap Minions Fireball

Synergie w ataku 4 13

Synergia oznacza, że te karty dobrze ze sobą współgrają. Uzupełniają się wzajemnie, czyniąc atak lub obronę efektywniejszą. Przyciemnione karty oznaczają słabsze synergie.

Barbarian Hut
Musketeer Spear Goblins Goblin Hut Minions Zap
Fireball
Zap
Goblin Hut
Barbarian Hut Musketeer Prince Spear Goblins Zap
Minions
Barbarian Hut Prince Zap
Musketeer
Barbarian Hut Goblin Hut Prince Zap
Prince
Zap Goblin Hut Minions Musketeer Spear Goblins
Spear Goblins
Barbarian Hut Goblin Hut Prince Zap
Zap
Fireball Prince Barbarian Hut Goblin Hut Minions Musketeer Spear Goblins

Synergie w obronie 2 19

Barbarian Hut
Minions Fireball Goblin Hut Musketeer Spear Goblins Zap
Fireball
Zap Barbarian Hut Goblin Hut Musketeer
Goblin Hut
Barbarian Hut Fireball Musketeer Spear Goblins Zap
Minions
Barbarian Hut Musketeer Prince Spear Goblins Zap
Musketeer
Barbarian Hut Fireball Goblin Hut Minions Spear Goblins Zap
Prince
Minions Spear Goblins Zap
Spear Goblins
Barbarian Hut Goblin Hut Minions Musketeer Prince Zap
Zap
Fireball Barbarian Hut Goblin Hut Minions Musketeer Prince Spear Goblins

Kontry

Przyciemnione karty oznaczają że kontra nie jest w pełni skuteczna.

Kontry na warunki wygranej

Karty mogące powstrzymać główne zagrożenia ze strony przeciwnika.

Barbarian Hut Fireball Goblin Hut Minions Musketeer Spear Goblins Zap
Barbarian Hut Goblin Hut Minions Musketeer Prince Zap
Barbarian Hut Goblin Hut Prince Minions Musketeer
Barbarian Hut Goblin Hut Prince Minions Musketeer
Fireball Prince
Fireball Minions Musketeer Spear Goblins Zap
Minions Musketeer Barbarian Hut Fireball Goblin Hut Spear Goblins Zap
Barbarian Hut Fireball Musketeer Zap
Barbarian Hut Goblin Hut Minions Musketeer Prince
Musketeer Prince Spear Goblins
Minions Fireball Goblin Hut Musketeer Spear Goblins Zap
Minions Musketeer Barbarian Hut Fireball Goblin Hut Spear Goblins Zap
Barbarian Hut Goblin Hut Prince Fireball Minions Musketeer Zap
Barbarian Hut Fireball Goblin Hut Minions Prince Zap
Barbarian Hut Goblin Hut Prince
Barbarian Hut Fireball Goblin Hut Prince Zap
Barbarian Hut Fireball Goblin Hut Minions Musketeer Prince
Fireball Barbarian Hut Goblin Hut Minions Musketeer Prince Spear Goblins Zap
Zap Barbarian Hut Fireball Goblin Hut Minions Musketeer Spear Goblins
Barbarian Hut Goblin Hut Musketeer Prince
Fireball Minions Musketeer Prince Spear Goblins

Kontry na poboczne warunki wygranej.

Mimo, że nie są to warunki wygranej, te karty muszą być powstrzymane.

Barbarian Hut Fireball Goblin Hut Prince Spear Goblins Zap
Fireball Musketeer Prince Zap
Barbarian Hut Goblin Hut Minions Musketeer Prince Spear Goblins Zap
Prince Barbarian Hut Fireball Musketeer Zap
Barbarian Hut Goblin Hut Musketeer Prince
Fireball Goblin Hut Minions Musketeer Zap
Prince Barbarian Hut Fireball Goblin Hut Minions Musketeer Spear Goblins
Barbarian Hut Prince
Zap Barbarian Hut Fireball Goblin Hut Minions Prince Spear Goblins
Barbarian Hut Goblin Hut Musketeer
Goblin Hut Minions Musketeer Prince
Fireball Prince Zap
Prince Barbarian Hut Fireball
Barbarian Hut Fireball Musketeer
Goblin Hut Barbarian Hut Fireball Minions Musketeer Prince Spear Goblins Zap
Minions Barbarian Hut Fireball Goblin Hut Musketeer Zap

Kontry na obronę

Jak dobrze twoje karty mogą zatrzymać wszystkie możliwe karty w obronie twojego przeciwnika. (Pokazane są tylko niebezpieczne jednostki obronne).

Fireball Barbarian Hut Musketeer
Fireball Musketeer Zap
Barbarian Hut Fireball Goblin Hut
Barbarian Hut Fireball Musketeer Prince
Fireball Zap
Fireball Minions Musketeer Spear Goblins Zap
Musketeer
Fireball Barbarian Hut Zap
Fireball Zap
Fireball Minions Musketeer Prince
Fireball Musketeer Prince Zap
Fireball Musketeer Zap
Barbarian Hut Fireball Goblin Hut Musketeer
Fireball Minions Musketeer
Barbarian Hut Fireball Goblin Hut Musketeer Prince Zap
Barbarian Hut Fireball Goblin Hut Musketeer Spear Goblins Zap
Barbarian Hut Fireball Goblin Hut Musketeer
Fireball
Minions
Fireball Musketeer Prince Zap
Fireball Zap
Fireball Minions Musketeer Prince
Fireball
Musketeer Prince
Barbarian Hut Fireball Musketeer Zap
Zap Fireball
Fireball Musketeer Zap
Fireball Musketeer Prince Zap
Fireball Musketeer Zap
Fireball Musketeer Zap
Zap Fireball Goblin Hut Minions Musketeer
Fireball
Fireball Musketeer Zap
Zap Fireball
Prince
Fireball
Zap Barbarian Hut Fireball Goblin Hut Minions Musketeer Prince Spear Goblins
Fireball Musketeer Zap
Fireball
Fireball Musketeer Prince
Fireball Musketeer Zap
Fireball Zap
Musketeer Prince
Zap Fireball Minions Musketeer
Fireball Musketeer Zap
Fireball Musketeer Prince Zap

Kupujesz Pass Royale, oferty lub gemy?

Wesprzyj Deck Shop! Użyj kodu deckshop.

Oficjalny Sklep Supercell:

Ten język jest tworzony przez:
Kris0211 igor6076