Můj Nejlepší Clash Royale Deck

Hodnocení Kontroly Decku

Útok
Špatný
Obrana
Božské!
Synergie
Špatný
Všestrannost
Božské!
F2P skóre
Super!

1 problémy Proč?

Deck tipy

Následující doporučení ber pouze jako vodítko, jak vylepšit deck. Třeba ti funguje i tak, jak je.

PROBLÉM Nemáš žádnou vítěznou kartu!

Abys vyhrál hru snadněji, je potřeba mít alespoň jednu kartu, která je dobrá pro útok na věž. Ty nemáš v decku žádnou. Uvažuj o přidání alespoň jedné karty z:

Vyřešme to!

Vyřešme to!

Pro pokročilé

Obranné karty

Proti vzduchu

Jednotky, které mohou útočit na vzduch. Je potřeba mít alespoň dvě.

Spear Goblins Minions Musketeer Goblin Hut

Obranné budovy

Obranné budovy ve tvém decku. Mít jednu dost pomáhá při obraně.

Goblin Hut Barbarian Hut

Investice

Budovy a nebo jednotky, které se hrají odzadu jako investice elixíru a donucení soupeře reagovat a hrát první.

Spear Goblins Musketeer Goblin Hut Barbarian Hut Prince

Útočné karty

Vítězné karty

Karty, které jsou dobré k sejmutí nepřátelských věží. Je dobré mít alespoň jednu.

Chybějící

Damage spelly

Kouzla v decku. Je dobré mít alespoň jedno nebo dvě.

Zap Fireball

Tresty

Karty, které jde zahrát jako rychlou odpověď (trest), když soupeř zahraje drahou kartu odzadu.

Prince

Reakce na pumpu

Karty, které lze zahrát jako reakci na to, když soupeř zahraje pumpu.

Fireball

Hrané na most

Karty, které můžeš zahrát přímo na most, ať už pro trochu damage, nebo pro překvapivý útok.

Spear Goblins Prince

Swarmy & Bait

Bait karty

Pokud máš více karet, které se dají ubránit stejným spellem, polož jednu z nich a vybaituj jeho spell. Potom můžeš bezpečně zahrát další kartu/y.

Tornado
Spear Goblins Minions Prince
Giant Snowball
Spear Goblins Minions Musketeer Goblin Hut
Zap
Spear Goblins Minions Goblin Hut Prince
Barbarian Barrel
Spear Goblins Musketeer Goblin Hut Barbarian Hut
The Log
Spear Goblins Musketeer Goblin Hut Barbarian Hut Prince
Earthquake
Spear Goblins Goblin Hut Barbarian Hut
Arrows
Spear Goblins Minions Goblin Hut
Royal Delivery
Spear Goblins Minions Musketeer Goblin Hut Prince
Fireball
Minions Musketeer Goblin Hut Barbarian Hut
Poison
Spear Goblins Minions Musketeer Goblin Hut Barbarian Hut
Lightning
Musketeer Goblin Hut Barbarian Hut Prince
Rocket
Musketeer Goblin Hut Barbarian Hut Prince

Proti vzdušným swarmům

Spelly a jednotky, které ubrání swarmy ve vzduchu.

Zap Fireball

Proti pozemním swarmům

Spelly a jednotky, které dobře ubrání swarmy na zemi.

Zap Fireball

Info k ladderu

Nezávislé na levelu

Karty, které jsou dobré i na nižším levelu. Jejich klíčové vlastnosti nejsou moc ovlivněné levelem, stejně jako klíčové interakce mezi kartami.

Spear Goblins Prince

Silná na vyšším levelu

Karty, které jsou obzvláště silné když jsou na vyšším levelu. Důležité interakce s některými kartami jsou vyšším levelem dramaticky změněny ve prospěch silnější karty.

Fireball

Slabá na nižším levelu

Karty, které jsou obzvláště slabé, když na nižším levelu. Důležité interakce s některými kartami jsou nižším levelem dramaticky změněny v neprospěch slabší karty.

Minions Fireball Musketeer

Free-to-play skóre

Pro rychlou orientaci jak snadné je vylevelovat deck pro free-to-play hráče. Čím více epic a legendárek obsahuje, tím nižší skóre.

Super!

Pro geeky

Cyklus decku

Karty seřazené podle elixíru

Toto ti umožňuje snadněji vidět cenu elixíru u karet.

Spear Goblins Zap Minions Fireball Musketeer Goblin Hut Prince Barbarian Hut

Nejkratší cyklus

Nejlevnější 4 karty v decku, aby šel vidět cycle potenciál.

11 Spear Goblins Zap Minions Fireball

Útočné synergie 4 13

Synergie znamená, že karty fungují dobře, když se hrají spolu. Kombinace karet lépe útočí a nebo brání než obě karty hrané zvlášť. Tmavší karty znamenají, že synergie není tak účinná.

Barbarian Hut
Musketeer Spear Goblins Goblin Hut Minions Zap
Fireball
Zap
Goblin Hut
Barbarian Hut Musketeer Prince Spear Goblins Zap
Minions
Barbarian Hut Prince Zap
Musketeer
Barbarian Hut Goblin Hut Prince Zap
Prince
Zap Goblin Hut Minions Musketeer Spear Goblins
Spear Goblins
Barbarian Hut Goblin Hut Prince Zap
Zap
Fireball Prince Barbarian Hut Goblin Hut Minions Musketeer Spear Goblins

Obranné synergie 2 19

Barbarian Hut
Minions Fireball Goblin Hut Musketeer Spear Goblins Zap
Fireball
Zap Barbarian Hut Goblin Hut Musketeer
Goblin Hut
Barbarian Hut Fireball Musketeer Spear Goblins Zap
Minions
Barbarian Hut Musketeer Prince Spear Goblins Zap
Musketeer
Barbarian Hut Fireball Goblin Hut Minions Spear Goblins Zap
Prince
Minions Spear Goblins Zap
Spear Goblins
Barbarian Hut Goblin Hut Minions Musketeer Prince Zap
Zap
Fireball Barbarian Hut Goblin Hut Minions Musketeer Prince Spear Goblins

Countery

Ztemnělé karty znamenají, že jsou countery jenom částečně efektivní.

Countery proti win kondicím

Karty, které mohou ubránit hlavní hrozby vašeho nepřítele.

Barbarian Hut Fireball Goblin Hut Minions Musketeer Spear Goblins Zap
Barbarian Hut Goblin Hut Minions Musketeer Prince Zap
Barbarian Hut Goblin Hut Prince Minions Musketeer
Barbarian Hut Goblin Hut Prince Minions Musketeer
Fireball Prince
Fireball Minions Musketeer Spear Goblins Zap
Minions Musketeer Barbarian Hut Fireball Goblin Hut Spear Goblins Zap
Barbarian Hut Fireball Musketeer Zap
Barbarian Hut Goblin Hut Minions Musketeer Prince
Musketeer Prince Spear Goblins
Minions Fireball Goblin Hut Musketeer Spear Goblins Zap
Minions Musketeer Barbarian Hut Fireball Goblin Hut Spear Goblins Zap
Barbarian Hut Goblin Hut Prince Fireball Minions Musketeer Zap
Barbarian Hut Fireball Goblin Hut Minions Prince Zap
Barbarian Hut Goblin Hut Prince
Barbarian Hut Fireball Goblin Hut Prince Zap
Barbarian Hut Fireball Goblin Hut Minions Musketeer Prince
Fireball Barbarian Hut Goblin Hut Minions Musketeer Prince Spear Goblins Zap
Zap Barbarian Hut Fireball Goblin Hut Minions Musketeer Spear Goblins
Barbarian Hut Goblin Hut Musketeer Prince
Fireball Minions Musketeer Prince Spear Goblins

Countery proti vedlejším win kondicím

I přesto, že nejsou považovány za win kondice, je potřeba je bránit.

Barbarian Hut Fireball Goblin Hut Prince Spear Goblins Zap
Fireball Musketeer Prince Zap
Barbarian Hut Goblin Hut Minions Musketeer Prince Spear Goblins Zap
Prince Barbarian Hut Fireball Musketeer Zap
Barbarian Hut Goblin Hut Musketeer Prince
Fireball Goblin Hut Minions Musketeer Zap
Prince Barbarian Hut Fireball Goblin Hut Minions Musketeer Spear Goblins
Barbarian Hut Prince
Zap Barbarian Hut Fireball Goblin Hut Minions Prince Spear Goblins
Barbarian Hut Goblin Hut Musketeer
Goblin Hut Minions Musketeer Prince
Fireball Prince Zap
Prince Barbarian Hut Fireball
Barbarian Hut Fireball Musketeer
Goblin Hut Barbarian Hut Fireball Minions Musketeer Prince Spear Goblins Zap
Minions Barbarian Hut Fireball Goblin Hut Musketeer Zap

Countery proti obraně

Jak dobře můžou tvoje karty counterovat všechny různé defensivní karty tvého nepřítele. (Uvedeny jsou pouze countery proti nebezpečným defenzivním jednotkám.)

Fireball Barbarian Hut Musketeer
Fireball Musketeer Zap
Barbarian Hut Fireball Goblin Hut
Barbarian Hut Fireball Musketeer Prince
Fireball Zap
Fireball Minions Musketeer Spear Goblins Zap
Musketeer
Fireball Barbarian Hut Zap
Fireball Zap
Fireball Minions Musketeer Prince
Fireball Musketeer Prince Zap
Fireball Musketeer Zap
Barbarian Hut Fireball Goblin Hut Musketeer
Fireball Minions Musketeer
Barbarian Hut Fireball Goblin Hut Musketeer Prince Zap
Barbarian Hut Fireball Goblin Hut Musketeer Spear Goblins Zap
Barbarian Hut Fireball Goblin Hut Musketeer
Fireball
Minions
Fireball Musketeer Prince Zap
Fireball Zap
Fireball Minions Musketeer Prince
Fireball
Musketeer Prince
Barbarian Hut Fireball Musketeer Zap
Zap Fireball
Fireball Musketeer Zap
Fireball Musketeer Prince Zap
Fireball Musketeer Zap
Fireball Musketeer Zap
Zap Fireball Goblin Hut Minions Musketeer
Fireball
Fireball Musketeer Zap
Zap Fireball
Prince
Fireball
Zap Barbarian Hut Fireball Goblin Hut Minions Musketeer Prince Spear Goblins
Fireball Musketeer Zap
Fireball
Fireball Musketeer Prince
Fireball Musketeer Zap
Fireball Zap
Musketeer Prince
Zap Fireball Minions Musketeer
Fireball Musketeer Zap
Fireball Musketeer Prince Zap

Kupuješ Pass Royale, nabídky nebo gemy?

Podpoř Deck Shop! Použij kód deckshop.

The official Supercell Store:

Tento jazyk překládá:
pavelfi Stegiii Maxjenejhrac