W-H-P-H

#9LU9V02G

44 486

35 / 50

欢迎加入我们Work Hard Play Hary 🤘 开始游戏!捐兵看心意!每周都干人🔪 微信ID:Tensonn6399。没捐没打部落战的踢哦,有事可以请假

Nhận Vào Hội
Thành viên 35 / 50
Loại Mở
Điểm của hội 44 486
Chiến Tích Cần Có 4 000
Clan Leader 辉少
Phạm vi chiến tích 3 328 – 5 509
Thông tin hội
Vị trí Malaysia
Đóng Góp Mỗi Tuần 9 207
Elder 7
Co-leaders 6
# Xếp hạng Đấu trường Người chơi
Trph.
Last seen
Chiến tích
Last seen
Đóng góp
Nhận
1 Elder
丁翔
#2YL8P0V29
12 5 509
2020-09-20 07:18:22
350
350
2
1
Elder
毒药
#222UJPRRG
12 5 195
2020-09-20 07:14:20
757
0
3
1
Co-leader
ck
#L0UVY8VG
13 5 187
2020-09-20 05:49:01
1580
830
4 Leader
辉少
#PLL8LCQY
13 5 074
2020-09-20 06:02:35
1065
680
5 Co-leader
哨摇哥
#292LR2L0
13 5 066
2020-09-19 07:34:23
668
550
6 Co-leader
kha.wai
#9LG9QG2QU
13 5 032
2020-09-20 06:49:57
367
350
7
2
神之手
#L0PY2GR2J
10 5 009
2020-09-20 02:47:44
1
0
8
1
Luh feng
#9P2UC00G
13 4 948
2020-09-15 03:06:36
68
120
9
1
COC(地狱男)HELLBOY
#8JQVRJGG
12 4 939
2020-09-17 14:23:05
0
40
10 Elder
solid
#J2UVYY9C
12 4 911
2020-09-20 04:12:28
954
600
11
2
Co-leader
jason
#9GPPPR8QU
12 4 894
2020-09-20 05:10:30
228
280
12 丰丰
#PYULQJ0U9
11 4 886
2020-09-20 04:27:24
380
370
13
1
CAMRY9500
#99RYJQYQC
9 4 851
2020-09-19 19:03:03
0
200
14
3
RockyXX
#L02RGJ0P8
10 4 749
2020-09-20 03:40:50
102
520
15 chiam
#LQQPVL28
11 4 741
2020-09-13 12:50:06
0
0
16
4
jack%%%%%%%
#QCJRGGJU
11 4 721
2020-09-20 03:06:28
58
120
17
1
Darwin
#2L8RL29Y9
11 4 697
2020-09-20 03:45:58
159
200
18
1
HAHA
#RLVCLJ90
10 4 696
2020-09-19 12:25:02
71
200
19
1
为快不破
#80VL2QYCU
10 4 677
2020-09-16 06:35:38
20
40
20
1
Elder
天不怕地不怕
#88022222
12 4 660
2020-09-18 00:43:03
28
0
21 小赤龙
#LRPU8GRLC
10 4 625
2020-09-20 01:34:05
0
280
22 交出小鱼干!
#22GY9VGC0
12 4 570
2020-09-18 01:10:34
30
40
23
1
cool
#YGRUGY2GC
9 4 451
2020-09-20 02:43:01
0
0
24
1
小幽
#YVU9V29PG
9 4 447
2020-09-20 03:06:31
0
240
25 响亮的名字
#LQP09VQC8
9 4 369
2020-09-20 00:47:48
116
440
26 Elder
只为她一人.
#LGLYV2GR8
9 4 302
2020-09-19 05:11:51
30
80
27 chengyan
#2PC0CU2YU
11 4 272
2020-09-17 14:03:12
16
40
28 Co-leader
maMaMia
#YRJGY0QU
13 4 256
2020-09-20 06:16:36
366
360
29 哲学の魂魄
#9GQYVUUQP
10 4 188
2020-09-19 13:19:48
0
0
30 ILoveJoey❤
#8UJVGGR2Y
9 4 170
2020-09-13 23:30:33
0
30
31 攻击
#9R9YCRJP
9 4 140
2020-09-14 09:12:20
0
0
32 ^皮皮^
#YYYGPPRQ
12 4 117
2020-09-18 06:27:15
10
40
33 Co-leader
Resel
#9889LY2P0
13 4 044
2020-09-20 07:21:45
1029
780
34 Đấu trường 12 Elder
terrence
#8V8L2R2P
12 3 690
2020-09-19 13:07:53
192
240
35 Đấu trường 11 Elder
resellll
#P8YYUL0RY
12 3 328
2020-09-20 07:22:09
426
697

Ngôn ngữ này được dịch bởi:

This language has no active translators.

🇻🇳 Help translate!

Báo cáo các vấn đề phiên dịch ở Deck Shop Discord