W-H-P-H

#9LU9V02G

44 228

35 / 50

欢迎加入我们Work Hard Play Hary 🤘 开始游戏!捐兵看心意!每周都干人🔪 微信ID:Tensonn6399。没捐没打部落战的踢哦,有事可以请假

Admission du Clan
Membres 35 / 50
Type Ouvert
Score du Clan 44 228
Trophées requis 4 000
Chef du clan 辉少
Gamme des Trophées 3 321 – 5 419
Info du clan
Origine Malaisie
Dons Par Semaine 7 001
Aînés 7
Chefs adjoints 6
# Rang Arène Joueur
Tag
Trph.
Last seen
Trophées
Last seen
Dons
Reçu
1 Aîné
丁翔
#2YL8P0V29
12 5 419
2020-09-18 08:54:34
200
230
2
1
Chef
辉少
#PLL8LCQY
13 5 125
2020-09-18 16:25:50
857
520
3
1
Aîné
毒药
#222UJPRRG
12 5 119
2020-09-18 16:17:22
659
0
4
1
Chef adjoint
ck
#L0UVY8VG
13 5 100
2020-09-18 16:54:26
1166
620
5
1
Chef adjoint
哨摇哥
#292LR2L0
13 5 066
2020-09-18 13:40:21
603
510
6 Chef adjoint
kha.wai
#9LG9QG2QU
13 4 996
2020-09-18 11:51:13
266
270
7
4
丰丰
#PYULQJ0U9
11 4 954
2020-09-18 15:32:10
264
240
8
1
Luh feng
#9P2UC00G
13 4 948
2020-09-15 03:06:36
68
120
9
1
COC(地狱男)HELLBOY
#8JQVRJGG
12 4 939
2020-09-17 14:23:05
0
40
10 Aîné
solid
#J2UVYY9C
12 4 894
2020-09-18 14:21:19
640
440
11
2
RockyXX
#L02RGJ0P8
10 4 850
2020-09-18 12:22:20
62
400
12 Chef adjoint
jason
#9GPPPR8QU
12 4 825
2020-09-18 11:24:34
168
200
13
4
神之手
#L0PY2GR2J
10 4 815
2020-09-18 11:46:03
1
0
14 CAMRY9500
#99RYJQYQC
9 4 779
2020-09-16 16:43:41
0
160
15
1
chiam
#LQQPVL28
11 4 741
2020-09-13 12:50:06
0
0
16
1
Darwin
#2L8RL29Y9
11 4 697
2020-09-18 15:00:55
79
160
17
1
HAHA
#RLVCLJ90
10 4 696
2020-09-16 15:56:21
71
160
18
1
为快不破
#80VL2QYCU
10 4 677
2020-09-16 06:35:38
20
40
19
1
Aîné
天不怕地不怕
#88022222
12 4 660
2020-09-18 00:43:03
28
0
20
1
jack%%%%%%%
#QCJRGGJU
11 4 632
2020-09-17 05:54:23
0
40
21
2
交出小鱼干!
#22GY9VGC0
12 4 570
2020-09-18 01:10:34
30
40
22
2
小赤龙
#LRPU8GRLC
10 4 455
2020-09-18 15:39:31
0
200
23
2
响亮的名字
#LQP09VQC8
9 4 369
2020-09-18 15:18:17
116
360
24
2
小幽
#YVU9V29PG
9 4 360
2020-09-18 15:43:07
0
100
25
3
cool
#YGRUGY2GC
9 4 343
2020-09-18 16:07:31
0
0
26
3
Aîné
只为她一人.
#LGLYV2GR8
9 4 302
2020-09-16 09:22:26
10
40
27
3
chengyan
#2PC0CU2YU
11 4 272
2020-09-17 14:03:12
16
40
28
3
哲学の魂魄
#9GQYVUUQP
10 4 188
2020-09-14 01:25:51
0
0
29
3
ILoveJoey❤
#8UJVGGR2Y
9 4 170
2020-09-13 23:30:33
0
30
30
3
攻击
#9R9YCRJP
9 4 140
2020-09-14 09:12:20
0
0
31
5
Chef adjoint
Resel
#9889LY2P0
13 4 133
2020-09-18 19:27:25
785
590
32
2
^皮皮^
#YYYGPPRQ
12 4 117
2020-09-18 06:27:15
10
40
33
2
Chef adjoint
maMaMia
#YRJGY0QU
13 4 091
2020-09-18 06:03:12
278
280
34
3
Arène 12 Aîné
terrence
#8V8L2R2P
12 3 690
2020-09-17 15:10:33
122
160
35
3
Arène 11 Aîné
resellll
#P8YYUL0RY
12 3 321
2020-09-18 16:15:17
346
481

Cette langue est traduite par :

  • Uhebrybdh

🇫🇷 Help translate!

Signale un problème de traduction sur le Discord de Deck Shop

Nos Partenaires

clashroyalefr.fr