Broyends

#2UPJGQQ2

4 648

4 / 50

familia y buena vibra <3

Nhận Vào Hội
Thành viên 4 / 50
Loại Mở
Điểm của hội 4 648
Chiến Tích Cần Có 0
Clan Leader abdielin
Phạm vi chiến tích 114 – 4 701
Thông tin hội
Vị trí Quốc tế
Đóng Góp Mỗi Tuần 0
# Xếp hạng Đấu trường Người chơi
Trph.
Last seen
Chiến tích
Last seen
Đóng góp
Nhận
1 Leader
abdielin
#2V28YJJQV
12 4 701
2020-09-19 17:30:38
0
0
2 gabriel
#P29L8PC
10 4 033
2020-07-02 03:25:15
0
0
3 Đấu trường 2 ☠️NËÜTRÖ☠️
#Q9LURGYJP
4 451
2020-04-30 22:35:00
0
0
4 Đấu trường 1 mateusz
#YV0YC2222
3 114
2019-12-23 13:55:16
0
0

Ngôn ngữ này được dịch bởi:

This language has no active translators.

🇻🇳 Help translate!

Báo cáo các vấn đề phiên dịch ở Deck Shop Discord