Tìm kiếm nâng cao

Top Quốc tế Hội

# Xếp hạng Hội Điểm Điểm của hội Thành viên
1 Top ™️
#PCPJGRR0
79925 46 / 50
2 Spacestation
#8YLJ8UL2
74778
-5147
41 / 50
3
4
龍溪CR
#8LQ2P0RL
72737
-2041
50 / 50
4
1
X-BOW
#Y22JLRCY
72642
-95
50 / 50
5
1
❄️❄️SNOW☃️MAN❄️
#L9YGRR98
71350
-1292
48 / 50
6 Nova EG Orion
#P2YJ0QC0
70559
-791
50 / 50
7 Dè Gang
#Y8JPQ099
70011
-548
42 / 50
8 Boréal ★ MG
#8Q8R9LQ0
69501
-510
46 / 50
9
1
LADDER⭐️GODZ
#PLG0U8LY
68822
-679
46 / 50
10
1
RoyalFlush™
#89UJ8J2J
68514
-308
44 / 50
11 Quantum Web
#PVG08VQP
67790
-724
49 / 50
12 RF™ eSports
#8UP08G2Y
67279
-511
47 / 50
13
1
SSG Aurora
#8U99P0Q8
66992
-287
50 / 50
14
1
9DontKnow8
#8Y22C298
65922
-1070
50 / 50
15
2
Kes_Gaming
#9LJPYQ8V
65887
-35
40 / 50
16
4
SSG Ares
#8VJQPUC2
65619
-268
50 / 50
17
1
Gods Of War
#9PYCQGL0
65568
-51
50 / 50
18
2
Tha Clique
#PYP8UPJV
65318
-250
44 / 50
19
4
Cycle Hysteria
#LPGJGPVP
65210
-108
48 / 50
20
1
MEGA EMPIRE
#GYP90PL
64940
-270
50 / 50
21
1
Phonecats
#PP289
64907
-33
49 / 50
22
8
SSG Apollo
#990V0LJ8
64722
-185
50 / 50
23
1
Enemy eSports
#9QGRRLPC
64518
-204
48 / 50
24
4
Glacier Kingz™️
#L9PLRV8G
63735
-783
49 / 50
25
7
Gente "A" xD
#GGG0890
63723
-12
49 / 50
26
9
门神的小朋友们
#L8PQJC8J
63666
-57
41 / 50
27
4
0ldLegends
#20P8JGY
63546
-120
46 / 50
28
16
50 Clasheros..!
#8UU0V2QG
63499
-47
50 / 50
29
3
UNDERATED
#222VGJ
63394
-105
47 / 50
30
3
君子盟-丐帮
#PY0P0Q9C
63348
-46
45 / 50
31
4
Dragons Eight
#29YPJYY
63311
-37
48 / 50
32
3
Req & Donators™
#88GVJQ9Y
63286
-25
50 / 50
33
2
TheAlchemists
#2LP8CUQJ
63050
-236
50 / 50
34
5
#AllThePancakes
#2V8LRLP8
62985
-65
48 / 50
35
10
Nova l Hispania
#2CQQVQCU
62722
-263
39 / 50
36
4
VikinGoz Team»
#P9PLJ9P
62433
-289
50 / 50
37
17
3 Minute Wrath
#9VGVCL20
62381
-52
49 / 50
38 ! KBN’s War !
#8GGPVULY
62350
-31
48 / 50
39
32
君子盟-华山
#Y80UUUJG
62237
-113
48 / 50
40
41
[email protected] ArmY
#98QC2UG8
62228
-9
47 / 50
41
6
3 Crown N' Down
#2R89V00G
62152
-76
50 / 50
42 Jelly House
#YRRQ888J
62094
-58
48 / 50
43
2
Vietnam S.O.S
#P22LU9UJ
62065
-29
45 / 50
44
8
Never Scared
#Q9PCL0Q
62024
-41
49 / 50
45
38
RoyalConPescado
#PULJUUQU
62022
-2
50 / 50
46
28
Band of Hyosube
#UC0J90
62001
-21
48 / 50
47
1
#DreamTeam
#9CRYUQ2
61989
-12
47 / 50
48
2
Panda Dome!
#8U2JRJJ2
61974
-15
45 / 50
49
1
ESP
#PG8U0829
61951
-23
50 / 50
50
7
Vanguard™ Void
#9VQL8YCU
61920
-31
50 / 50
51
8
Gods of War 2.
#PJPRP0VR
61913
-7
47 / 50
52
11
l\/lURDER
#8899UU
61744
-169
49 / 50
53 #G's
#2000CLV
61703
-41
50 / 50
54
11
DoCo Inc.
#2P22YYYQ
61695
-8
50 / 50
55
4
拿家军
#2VU9U2PQ
61681
-14
48 / 50
56
7
Royale academy
#P9PUPPPP
61678
-3
49 / 50
57
9
Gritty Fifty™
#9Y92RJRR
61678
0
49 / 50
58
6
Hear Us Roar
#PP2QC8LC
61640
-38
44 / 50
59
18
Evolve eSports
#L9UPC209
61571
-69
48 / 50
60
7
arcanos
#P99YPVGU
61570
-1
48 / 50
61
2
Exodias
#VRL2JY2
61566
-4
48 / 50
62
6
Magna patriam
#999PJPCL
61494
-72
46 / 50
63
1
AnImE
#PQ2G8RJ
61488
-6
46 / 50
64
6
Youtube Cologne
#29LCL82C
61462
-26
50 / 50
65
7
nova I INTER
#8L8CVJ2Y
61400
-62
50 / 50
66
85
TEAM ANIMÉ
#Y0UP9PCL
61372
-28
48 / 50
67
33
OSO
#PRJLUYLV
61369
-3
48 / 50
68
10
NSK eSports
#PGC0Y9U2
61355
-14
47 / 50
69
14
Underbelly
#2J8UVG99
61335
-20
48 / 50
70
26
Blusky pyramid™
#PPQ2Q8PC
61291
-44
40 / 50
71
4
OneHive
#8RUY
61286
-5
46 / 50
72
12
Clash Royale SM
#90V08J8U
61243
-43
46 / 50
73
8
TheFinestFamily
#P9YPQL0Y
61236
-7
49 / 50
74
3
熊起
#J2U0JC
61210
-26
46 / 50
75
19
Chorrillos City
#9RJ8GGRP
61167
-43
45 / 50
76
9
#BrosArmy
#YV2L2LV
61166
-1
48 / 50
77
26
CrownsClownsTM
#8PR0C90Q
61164
-2
48 / 50
78
11
SSG Corona
#8JV9LVUL
61144
-20
45 / 50
79
31
RABBIT SQU^D
#PVRYV2R9
61138
-6
48 / 50
80
14
Legion of Larry
#2GLVUJYQ
61121
-17
49 / 50
81
17
Battle Zone
#98P80JVP
61092
-29
50 / 50
82
15
Laurens Thunder
#UQG99
61087
-5
50 / 50
83
10
!王者风范之旗舰部落!
#P8CVPQ0P
61061
-26
46 / 50
84
21
Black Mamba
#9YC80UQ9
61048
-13
46 / 50
85
51
The Hot Box
#YJQ8R0QJ
61047
-1
45 / 50
86 A T L A S
#8YLY2RV2
61012
-35
48 / 50
87
7
SSG Hydra
#9PPRR8JC
60990
-22
47 / 50
88
5
广州一齐撑 国际会
#80U0LY0
60951
-39
50 / 50
89
20
50 Spartans
#8Y8LQQLG
60944
-7
48 / 50
90
6
Phonecougars
#PVGY9LU
60944
0
49 / 50
91
1
Agency
#UU08Y0
60934
-10
44 / 50
92
13
THE ALLIANCE 2
#9P9V2G
60867
-67
47 / 50
93
17
BG16
#98JVGR9
60837
-30
47 / 50
94
3
Tower Trashers
#8YVRRQ09
60834
-3
50 / 50
95
47
CorpArmy®
#8VPVUJ8
60822
-12
48 / 50
96
6
E A R T H
#9VQ8V8YC
60805
-17
49 / 50
97
4
#Fury Fighters
#U8QGP
60797
-8
46 / 50
98
35
CLANwithSHANE
#CGJ9GGU
60789
-8
50 / 50
99
4
RoyalFlush II
#CPVV9QJ
60781
-8
49 / 50
100
91
ANGELS OF DEATH
#L8PUJG8R
60779
-2
50 / 50
101
55
MIX OF XAOS YT
#92V8QPUY
60747
-32
45 / 50
102
48
reign of chaos
#GR8RL
60738
-9
50 / 50
103
4
Exile50
#2R82LJ
60734
-4
46 / 50
104
12
reddit
#VUPR88
60729
-5
50 / 50
105
26
LeGeND Legion!
#VJQ0GJ0
60716
-13
46 / 50
106
24
!nd!an Elites™️
#99PQ8GLP
60715
-1
48 / 50
107
3
Nova l Perú
#LPUJ9Y0V
60705
-10
47 / 50
108
47
OneXx
#Y9Q8VVLG
60689
-16
43 / 50
109
16
LeGeND Titan!
#9PJYVVL2
60665
-24
50 / 50
110
22
123 smash
#2YRVL8VU
60645
-20
45 / 50
111
3
WTF Easy Game
#Y98YUL9
60645
0
48 / 50
112
23
Dragon HunterDr
#R09CJ9
60638
-7
44 / 50
113
15
FNATIC
#PLQLU98Q
60630
-8
50 / 50
114
2
RT"枢密院
#2892LUP
60629
-1
48 / 50
115
6
Solar Halo
#2R8CVRVL
60602
-27
50 / 50
116
24
TELUGU INDIANS
#LUGVLL
60599
-3
45 / 50
117
4
#pwnage
#RRCC
60587
-12
50 / 50
118
2
cyromencer
#L0J8PGG
60577
-10
50 / 50
119
18
Barbs to KINGS
#Q9LC0Q
60554
-23
48 / 50
120
5
中山大学
#929LJP
60549
-5
50 / 50
121
3
Syzygy
#828U9LCG
60544
-5
42 / 50
122
1
Compatriots
#V2GVYYV
60513
-31
48 / 50
123
9
castle black
#PY2JJLRY
60509
-4
41 / 50
124
743
Req N Donators™
#LYCLYYG
60448
-61
50 / 50
125
36
Nakama CR
#UJC2Y2
60445
-3
47 / 50
126
17
Jedi Masters
#P9C0UG0J
60431
-14
43 / 50
127
11
小鸣同学—玖班
#9LLJYCU
60429
-2
48 / 50
128
70
Grilled Sushi
#YY8L2Q8U
60416
-13
48 / 50
129
18
Absolute
#PRPRYJR9
60386
-30
50 / 50
130
31
Code Enigma
#UJULVJ
60366
-20
45 / 50
131
15
Valar Morghulis
#98VPPUGC
60332
-34
50 / 50
132
8
abollaos!
#2RR8GPJY
60324
-8
49 / 50
133
11
Arabs Mafia ™
#2PVPGJGJ
60317
-7
46 / 50
134
23
'A+Adults
#82CQ02
60314
-3
49 / 50
135
17
#ClashRoyale#
#GLVR99P
60303
-11
49 / 50
136
49
P O S E I D O N
#9R99Y9CU
60299
-4
48 / 50
137
7
大丈夫
#CP8P8QP
60293
-6
46 / 50
138
145
东莞FigHTinG
#20UY2YPC
60287
-6
50 / 50
139
118
CR
#LYGRVV2U
60266
-21
35 / 50
140
14
Elite Knights
#8CLUC98C
60265
-1
44 / 50
141
24
Team CRZone
#8PC9YGRV
60256
-9
45 / 50
142
12
⚫Helskrim⚪
#P908GQ0R
60245
-11
49 / 50
143
19
Reapers of War
#YCJP0V0
60232
-13
50 / 50
144
12
Broken Light
#QJLR22
60224
-8
50 / 50
145
146
Super Nova
#2JLLQGPR
60224
0
45 / 50
146
46
Req N Donators™
#8QVQ0GG0
60196
-28
50 / 50
147
7
#DarkCrew
#P0QPGJG
60195
-1
50 / 50
148
7
#ClashOn
#2UR28RJ
60173
-22
49 / 50
149
4
Shanks
#CU2CY8L
60168
-5
48 / 50
150
10
House of Zod
#UJCV0
60168
0
49 / 50
151
15
Vegan United
#9L2JY8Q2
60168
0
50 / 50
152
23
Emergence™
#PGYC2GP0
60128
-40
48 / 50
153
5
The Uprising
#9UC9QU
60127
-1
50 / 50
154
9
grim reapers
#2LG0U2UL
60126
-1
50 / 50
155
59
Free Loot
#PP289R82
60122
-4
49 / 50
156
3
#开心快活人
#YUQGP9C
60110
-12
49 / 50
157
158
MXL SPORTS
#PUGYPUU8
60108
-2
46 / 50
158
39
大唐天子
#P9JY9R8J
60106
-2
48 / 50
159
16
-CLANCRUSHERS-
#VPG8RJ2
60103
-3
46 / 50
160
5
ELYSIAN™
#90Q2CULU
60101
-2
46 / 50
161
3
放荡不羁-黄金岁月
#8PLRCUYQ
60092
-9
44 / 50
162
13
Sidewinder
#9RGGY0PR
60065
-27
50 / 50
163
29
*☆GaMe°oVeR☆*
#PCLGQQPL
60046
-19
40 / 50
164
67
Burping Bears
#90L0RLPQ
60045
-1
45 / 50
165
31
Gemi2 Esports
#PVUYCYQ9
60011
-34
50 / 50
166 Friend War
#PQQPQR90
59999
-12
48 / 50
167
8
#Iron Dragons
#LVUYJC
59994
-5
47 / 50
168
5
Warriors Ascent
#99RUR892
59959
-35
49 / 50
169 LordsOfArmagdon
#8QG0VYP0
59940
-19
46 / 50
170
15
▪Q U A S A R▪
#PV92PP9U
59927
-13
50 / 50
171
65
Nova Sports
#Y20C2V09
59926
-1
47 / 50
172
33
✴GOLD STARS✴
#P9JCLVUP
59925
-1
49 / 50
173
6
FAMILIA
#L8YYR0R8
59908
-17
50 / 50
174
55
TheLeyendOfPals
#YLJ8LCC0
59892
-16
48 / 50
175
2
the Fifty First
#R29JYQ
59891
-1
49 / 50
176
2
#DarkSquad_GT
#8PP0LU2Q
59875
-16
47 / 50
177
178
Chile Xalapeño™
#9ULV0UYR
59860
-15
50 / 50
178
15
Egg Yolkz
#9PU2P8J8
59828
-32
49 / 50
179
7
LeGeND Squad!
#80CC8
59823
-5
48 / 50
180
2
FoxHound
#82RCYL
59821
-2
50 / 50
181
16
mexico
#2R9L9JR8
59820
-1
49 / 50
182
23
A dab a day
#Y2VRJRLV
59818
-2
50 / 50
183
12
Super Magicals
#9PURGL2C
59794
-24
45 / 50
184
20
Legends
#8P9UUP
59763
-31
50 / 50
185
15
nova I Peru ✌
#99QP8CJP
59762
-1
47 / 50
186
5
Adult Dudes
#JQYRLC
59740
-22
50 / 50
187
52
Crucible Rage
#9JURC08L
59702
-38
44 / 50
188
670
Black Devils
#YR0VCJ08
59694
-8
46 / 50
189
19
Centum United
#9UU02
59693
-1
47 / 50
190
15
trade
#PVVJQY0C
59691
-2
50 / 50
191
20
cheese royal
#2VGGLCC
59674
-17
50 / 50
192
29
Gods Of War 3
#P28Y2JQ8
59667
-7
48 / 50
193
14
Crucible Pride
#8889GR
59666
-1
47 / 50
194
10
Silenced
#22JYJ2LV
59662
-4
48 / 50
195
21
West Royale
#22UCCPPY
59661
-1
49 / 50
196
28
#ChillAndClash
#898P0LVP
59660
-1
50 / 50
197
6
New
#PLCVQLCJ
59652
-8
49 / 50
198
10
Vikingoz Team 2
#CQRPJ8J
59650
-2
49 / 50
199
19
Phonecubs
#PPPUJ0Q
59648
-2
43 / 50
200
24
!!THUG LIFE!!
#9JQ9QV
59647
-1
50 / 50

Ngôn ngữ này được dịch bởi:

This language has no active translators.

🇻🇳 Help translate!

Báo cáo các vấn đề phiên dịch ở Deck Shop Discord