Advanced search

India : Top Clans

# Clan Score
1
The Titans Zonk #9Y8J08Q2
90000
2
Tamil Gang #QLJUGCQQ
90000
0
3
2
°Demonic Skulls #LV29LUPP
89973
-27
4
2
BLITZKRIEG BOYS #R998LY0J
89941
-32
5
3
tamil #QYGJVC0V
89610
-331
6
3
INDIAN LIONS #P9R2P0CL
89560
-50
7
2
89515
-45
8
4
ELITE INDIANS #PUGCP0JV
89460
-55
9
2
Serious Noobs #2LJPCVYU
89218
-242
10
CLASHWITHVINAY #G28C0GLR
89028
-190
11
5
FirstSpell #YLRVLQVY
88919
-109
12
5
India Esports™ #2GR2GQRC
88851
-68
13
Indian Sparkles #9LCGY922
88818
-33
14
India #29YP8UJP
88800
-18
15
INDIAN ARMY #PJQLGYRQ
88788
-12
16
4
THE CONQUEROR$™ #GUYCCG82
88628
-160
17
1
Sin.Of.DEATH #PLRCLGRY
88609
-19
18
1
Chain SmokerS #2YVP82J9
88578
-31
19
axom town #J0JR99
88267
-311
20
1
Indians r best #9UPYPR29
88227
-40
21
1
royal indians #2L02928G
88048
-179
22
#InDiAn EliTes #98J8YL2L
87914
-134
23
GulfNation™ IN #9Y9RQ082
87741
-173
24
BeingHuman #YRV0JL9Q
87696
-45
25
1
!!!_Indian army #9YR9RY22
87638
-58
26
9
AVENGERS #YU0UYU0Q
87582
-56
27
6
50 indians! #9UPPCR8J
87569
-13
28
1
Indian Toxic™ #QLJ9CRG9
87451
-118
29
4
#TOP INDIA™️ #LUQY0QQL
87341
-110
30
1
telugu #8RL90U8Y
87319
-22
31
1
Assasin's Hood #2CJRGL
87199
-120
32
2
+Proton ⚛️ #GGQPQJ80
87198
-1
33
3
INDIA #PQGYPCV0
86904
-294
34
3
Mahabharat #8Y0URCYQ
86851
-53
35
1
INDIAN KINGZ #GJJGG88V
86811
-40
36
8
M.I.T™ Elite #2RGJJRC
86649
-162
37
1
#INDIA #LYVYYY
86470
-179
38
3
INDIANS ONLY #QYLGJ99Q
86382
-88
39
1
DeViL’s OwN cRy #PJY0UUQL
86361
-21
40
5
A 1 #LLRCGJUG
86361
0
41
8
INDIAN #Q80V2RVJ
86306
-55
42
# BHARAT #YYRP9CC2
86199
-107
43
ReBirth of Fire #YYPVQR8J
86194
-5
44
7
!!THE ROYALES!! #2UY0R8J
86173
-21
45
2
ELITE INDIANS⭐ #GG0UJ2R2
86106
-67
46
!!BRUH!! #LR28UJR9
86069
-37
47
8
India #L2QPCC89
85979
-90
48
4
!nd!an Elites™3 #9CLUGV9Q
85818
-161
49
23
Indian #9CVGURQU
85802
-16
50
3
RÓYÁL SQÚÀD #QYPPGGUC
85779
-23
51
34
Req N Donators #PJYUQC20
85750
-29
52
3
AVENGERS #Q8LQC98G
85583
-167
53
4
Assam assailant #L8J8GC0
85464
-119
54
3
Gulfnation #PR0UYC2L
85371
-93
55
5
Bharat #Q9GVC2G0
85340
-31
56
6
India #8C2JP02P
85224
-116
57
2
Indian Savages #8GUU028G
85174
-50
58
2
# ALCOHOL #YVC08P90
85111
-63
59
15
INDIAN_RECRUITS #QLURYQ9G
85078
-33
60
1
Alpha™ #2C8JP
85053
-25
61
6
INDIA #PYLJJRU
84889
-164
62
1
SandStorm IND™ #Q8P0CJ0Q
84867
-22
63
7
BLASTER #P2RYLGJ
84828
-39
64
9
AKA THE INDIA #Q0LGYLCJ
84826
-2
65
12
!ND!AN €L!T€$ #LLPJ0RRR
84807
-19
66
2
The Mavericks #2RJJ89Y9
84800
-7
67
2
Black Assassins #9Q8RPUQQ
84756
-44
68
14
HINDUSTAN (IND) #9P82UJQR
84737
-19
69
21
$$NXT INDIA$$ #C92JC2U
84641
-96
70
10
indian #2Y88PQL8
84559
-82
71
4
INDIANS #QQYRVPJC
84491
-68
72
2
AIRTEL DEMO #GPC9UQ
84409
-82
73
3
Glorious India #L08Q0QC9
84371
-38
74
6
CLASH INDIA #Y0VY98U
84351
-20
75
6
royal kings #QPRJR88G
84324
-27
76
13
INDIAN ROYALE #Q8VRLQQJ
84318
-6
77
5
BROKEN UNIT™ #92VR9G22
84236
-82
78
7
tamil #2CGLUUJC
84206
-30
79
2
#BHARAT #PR8V2Q8V
84155
-51
80
4
84136
-19
81
9
Indian Clashers #LV8Y022R
84051
-85
82
37
#Phoenix #QR9PPGGU
84001
-50
83
3
Dream Clashers #QRJP8JY0
83911
-90
84
7
DARK LEGENDS #Y9LQVQQ8
83897
-14
85
2
#1 INDIA #P2LC0Y0C
83896
-1
86
28
JAI PUBG #YYRRCV2C
83847
-49
87
1
.1A #Q9VVQL2L
83776
-71
88
10
mypath ischosen #QQJC2CYL
83744
-32
89
4
THE IMMORTAL 50 #YPU2Y2VY
83681
-63
90
62
❤CLASHERS❤ #G0YGQ8VR
83662
-19
91
21
8-bit gang #LUCV8JCJ
83653
-9
92
9
50 warriors #Q08VVQPY
83627
-26
93
3
Awesome brother #YRQQVQ8J
83562
-65
94
6
IIIT Vaale #QL0P20P2
83529
-33
95
2
Beg For Mercy #8JURQ
83435
-94
96
5
GUJARAT #9YC0G99
83426
-9
97
5
indians #8GQ9QUJR
83413
-13
98
52
INDIA #2G09RVQ
83397
-16
99
33
India #9RRC09G9
83349
-48
100
9
#Active India# #GLVVLP
83347
-2

Buying Pass Royale, offers or gems?

Support Deck Shop! Use the code deckshop.

The official Supercell Store: