ONG LEGENDS MX

#YLQP99PL

65 538

50 / 50

Clan Oficial Mx. Gran Torneo Mensual, Ladder, Guerras, Extras!! Cantera: ONG LEGENDS MX2. Grupo Whats y TW @game_mexico 🏆😎👍🏻

Clan Admission
Members 50 / 50
Type Open
Clan Score 65 538
Required Trophies 6 300
Clan Leader ONGame Team Mx
Trophy Range 5 100 – 7 102
Clan Info
Location Mexico
Donations Per Week 2 744
# Rank Arena Player
Tag
Trph.
Last seen
Trophies
Last seen
Donations
Received
1 iOpTic❤️Balloon
#8LJL0LJLU
13 7 102
2021-01-25 07:15:42
0
0
2 Jareth
#2G0CRLL28
13 6 977
2021-01-26 02:27:04
86
120
3
1
金●MAURI●金
#22VLYRVYC
13 6 802
2021-01-26 01:21:40
0
0
4
3
TG I ♠️Jeroo♠️
#CL2V9U00
13 6 765
2021-01-26 00:39:19
160
0
5 Adrián Alexei ☃
#9P9QYYVQC
13 6 757
2021-01-26 03:01:09
0
0
6 Lucas™
#2Q2VVYVJQ
13 6 690
2021-01-26 02:26:33
0
80
7
8
Leorio
#Q8Y89RJ0
13 6 676
2021-01-26 02:54:27
20
80
8
23
BANDITØ II-//
#GRCRCCY2
13 6 660
2021-01-26 01:35:59
46
80
9
6
♡Mauricio♡
#8PC82UUUJ
13 6 595
2021-01-26 03:05:51
10
0
10
6
Eric Couoh™
#QLR8G0QL
13 6 508
2021-01-26 00:45:29
89
0
11
9
SUPER CHITO
#9CVYRJ
13 6 504
2021-01-25 14:41:06
18
40
12 Jesus Abel
#VUYPY2RR
13 6 502
2021-01-26 02:55:01
26
40
13
2
Brian Av
#8P80RLQ0
13 6 474
2021-01-26 00:31:10
136
80
14
7
César ❤️Tilt
#U9CVP9UY
13 6 465
2021-01-26 02:54:23
26
80
15 DARK LIGHT
#2JU0JRLGR
13 6 461
2021-01-26 02:50:01
0
0
16
8
Luis Enrique
#9UURQ0QU
13 6 431
2021-01-25 16:30:32
0
40
17 fasa90™
#UV00GQU0
13 6 424
2021-01-26 01:28:15
60
40
18
9
Enr_Ack
#9LRUJPPV0
13 6 415
2021-01-26 02:10:43
136
120
19
10
⚡Vlady♡F⚡
#20JQJJVVL
13 6 406
2021-01-26 03:00:23
76
72
20 Suriel
#22UCVJCC9
13 6 401
2021-01-26 02:12:34
0
0
21
2
kevin joan
#CJ8CRU82
13 6 398
2021-01-25 01:24:54
0
40
22
2
paco
#28YP0QRQL
13 6 383
2021-01-26 01:23:52
46
66
23
6
josh
#82Y982JP9
13 6 383
2021-01-26 00:22:10
86
120
24 StormShadow
#8CLL0J0VY
13 6 381
2021-01-26 00:11:33
20
0
25
5
Hassiel Góngora
#2CJGQJRCG
13 6 370
2021-01-26 02:29:53
70
120
26 XRC
#JCLU9JV
13 6 366
2021-01-26 02:59:25
30
40
27
5
SalvatoreVizzi
#P8G982C8Y
13 6 353
2021-01-26 02:39:02
116
80
28 ⭐️isa⭐️FAMILY♥️
#8LPLY8JGL
13 6 343
2021-01-26 02:32:05
0
0
29 你的背影
#U0R8VGJP
13 6 334
2021-01-26 03:04:19
100
80
30
2
先生CհrisGαmҽɾ²⁰¹
#RRLR0ULP
13 6 330
2021-01-25 04:22:21
20
40
31
4
Dani
#2VRY0VVUC
13 6 323
2021-01-25 23:27:36
58
120
32
1
deZ^
#QGRQJJRU
13 6 317
2021-01-26 02:01:20
10
0
33 coss
#898YJGVQ2
13 6 316
2021-01-25 22:29:58
30
40
34
5
MAURI™
#9JUGRL0YP
13 6 308
2021-01-26 03:05:00
38
80
35 ND I Jr Cabeza
#UU2RJUYC
13 6 284
2021-01-25 23:32:46
0
0
36
24
erick 2#
#8QQQRU2VY
13 6 255
2021-01-25 06:16:28
8
40
37
15
JORCH
#8G2P0PQ0J
13 6 236
2021-01-26 02:22:55
54
40
38
4
Zibard
#88L0VLRJY
13 6 228
2021-01-26 01:22:06
45
80
39
29
Armando:)
#8VCU22UGL
13 6 209
2021-01-25 22:32:24
144
80
40
3
ChArLy
#2LRV2UGL
13 6 190
2021-01-25 21:13:26
28
0
41
5
Tokyo
#2LR2QRYYG
13 6 161
2021-01-24 02:19:47
0
0
42
4
dinomario⚔️
#YQJC2PCJ
13 6 103
2021-01-25 23:08:31
0
0
43
2
Lil Peep
#2L8P8UQ9
13 6 017
2021-01-25 16:01:37
26
40
44
2
Carlos Camacho
#90988GY2
13 6 013
2021-01-25 22:27:15
38
0
45
1
Erick Vargas®
#J2LPYUV
13 5 978
2021-01-25 22:21:34
36
80
46
3
Scaba97
#C8L9CL2J
13 5 953
2021-01-26 01:17:07
0
40
47
1
¤}{TriAxiS}{¤
#2JGG2PYPU
13 5 914
2021-01-25 07:10:25
10
0
48
8
Diego Zul
#G9VLU9C9
13 5 867
2021-01-25 23:39:25
186
120
49 Luis Larios ⏱
#29QJPQ20R
13 5 849
2021-01-25 06:52:49
0
0
50 Leader
ONGame Team Mx
#RJRQVYJ8
13 5 100
2021-01-25 23:52:42
48
120