Advanced search

China : Top Clans

# Clan Score
1
1
硬中华 #L0YJ02YL
65143
2
1
F U N #2Y20G9L
64330
-813
3
4
63695
-635
4
1
女神的世界 #YYL2GJUC
63331
-364
5
3
生如夏花 #P2YRPCRV
63081
-250
6
2
无与伦比 #99G0VYU
62922
-159
7
4
Loving Day #PJU9G8RJ
62685
-237
8
1
Loving Day - 3部 #Q2YPCQRC
62562
-123
9
Loving Day - 2部 #L8088LR2
62263
-299
10
1
疯人院 #9QGQQGPU
62227
-36
11
1
樱花の幻想 #PULLC80P
62165
-62
12
6
听风挽月 #PGCLL0UJ
62019
-146
13
0es3 #9Q00GCVR
61648
-371
14
9
情之领域 #R8C0UPC
61292
-356
15
1
光明顶 #JQQ002Y
61245
-47
16
6
不落星辰 #QYRCRJJ
61055
-190
17
2
61020
-35
18
6
60960
-60
19
1
3000 Worlds #22Y2RU9R
60688
-272
20
芊叶的国度 #YG2LC0LC
60655
-33
21
11
u jump! i jump! #9LRRVY
60590
-65
22
7
琳达小镇 #29VVCJ9
60558
-32
23
2
60397
-161
24
10
60329
-68
25
4
CR少年集中营 #LG0PV0JG
60289
-40
26 60271
-18
27 60158
-113
28
9
60106
-52
29
1
China 听雨楼 #PGVGVLLU
60014
-92
30
CN.one #LUJQGJ
59819
-195
31
7
炮炮的小炮灰 #YJG9P2PC
59801
-18
32
1
59777
-24
33
1
友间客栈 #90VJ9YC8
59664
-113
34
14
59655
-9
35
22
青岛 Tsingtao CR #9Q0R9R8U
59435
-220
36
79
59429
-6
37
1
沈阳 #9Q9GVY
59296
-133
38
1
⚡️ #YU0UR0GG
59243
-53
39
22
59233
-10
40
凌烟阁 #9UQR8UQ9
59209
-24
41
14
武汉NO.1 #9LULVCGQ
59201
-8
42
北柠陌寒 #Q82LUYGR
59188
-13
43
180
59187
-1
44
8
59171
-16
45
2
59103
-68
46
1
龍溪CR #8LQ2P0RL
59098
-5
47
11
59055
-43
48
4
大罗天 #88888
59025
-30
49
1
Ball Lightning #PGRP8YCP
59009
-16
50
4
58937
-72
51
4
疯人堂 #9L2LP29R
58909
-28
52
7
3000 Skies #PGPJV9QU
58905
-4
53
12
Angle后花园S #JQPURVQ
58872
-33
54
14
Zero #GUQPYP
58846
-26
55
23
Galaxy Dynasty #YPQUV2CL
58823
-23
56
5
【暴风城】 #PGUCCCRL
58822
-1
57
3
Starry Poker #RJGL9L
58725
-97
58
62
58725
0
59
17
58680
-45
60
7
3000 Oceans #9R0RQPCQ
58674
-6
61
11
付火 #P8CJY208
58633
-41
62
6
58559
-74
63
3
在木星 #YV0U8RP8
58544
-15
64
18
电竞小女霞 #929V2U0L
58538
-6
65
18
大饼卷黑金 #9LG0R80J
58491
-47
66
3
避风塘丶 #8LGG009Y
58470
-21
67
7
58452
-18
68
25
58445
-7
69
21
PFG #9GQU90P
58438
-7
70
9
COC殿堂 #YL8J98
58398
-40
71
22
X-Fun #8C089098
58374
-24
72
2
A.BO #UJL9GY
58369
-5
73
61
花朝祈夜樱 #YUQRQLL8
58368
-1
74
39
一曲清歌 #PVLPR9R9
58353
-15
75
8
CHN☆中国 #Y0VPVGGJ
58342
-11
76
1
大温帝国 #L0J2RYL
58305
-37
77
8
上海 OP Brook #PGCVVG9L
58294
-11
78
8
3000 Thrones #QG0Y0GPQ
58283
-11
79
9
58279
-4
80
38
一起玩吧 #20ULPLPL
58235
-44
81
4
蜀州郡 #Y0RYULPV
58218
-17
82
10
哇咔咔2018 #9LG2V89L
58210
-8
83
12
盛世中华 #PRPJGUUU
58204
-6
84
3
Loving Day - 4部 #YPPUUPC2
58145
-59
85
22
#烏托會館 #99CJCVVY
58142
-3
86
21
为国争光 #YURU8Q8G
58132
-10
87
14
虎扑 #2RLP9G0
58126
-6
88
21
魔都上海 #889UP0Q
58117
-9
89
37
2015.4.18 #2JLPUJJ
58109
-8
90
14
疯人谷 #P2LR2G88
58107
-2
91
83
Nova/大唐天子 #Y8PGCRY9
58098
-9
92
5
京朝院 #GRPYYJG
58056
-42
93
42
LA部队 #2VVCQYGQ
58032
-24
94
8
58026
-6
95
11
月陌曲上潇 #9UUP9PJQ
58025
-1
96
18
58010
-15
97
1
57986
-24
98
13
57985
-1
99
37
墨之梦 #920RQ8PR
57984
-1
100
3
上海吃货 #8YQ9UL
57982
-2

Buying Pass Royale, offers or gems?

Support Deck Shop! Use the code deckshop.