Ocena decku Ocena

Defensywa Potencjał defensywny Wspaniale!
Atak Potencjał ofensywny Dobrze
Elastyczność Elastyczność decku Wspaniale!
Synergie Synergie decku Przeciętny

1 ostrzeżenia Czemu?

Porady Podstawowe

Poniższe zalecenia to tylko wskazówki, jak możesz ulepszyć deck. Może on działać dobrze i w obecnym stanie.

Uwaga Brak spella zadającego średnie lub wysokie obrażenia.

Dobrze mieć jeden spell o średnim lub dużym damage'u w decku. Możesz go użyć wobec grup jednostek lub by dobić wieżę. Rozważ dodanie jednej z tych:

Naprawmy to!

Naprawmy to!

Zaawansowane

Karty defensywne Defensywa

Anty-powietrzne

Jednostki atakujące powietrze. Dobrze mieć przynajmniej dwie.

Musketeer Executioner

Budowla obronne

Budowle obronne w twoim decku. Posiadanie jednej bardzo pomaga w obronie.

Brak

Inwestycje

Budynki lub jednostki mogące być zagrane z tyłu by zainwestować elixir i zmusić przeciwnika do wykonania pierwszego ruchu.

Musketeer Prince Executioner Giant Skeleton

Karty ofensywne Atak

Warunki wygranej

Karty dobre do niszczenia wież przeciwnika. Dobrze mieć choć jedną.

Goblin Barrel

Spelle zadające obrażenia

Spelle w twoim decku. Posiadanie co najmniej jednego lub dwóch jest zalecane

Zap Tornado

Kary

Karty mogące być zagrane jako natychmiastowa odpowiedź na zagranie drogiej jednostki z tyłu.

Goblin Barrel Prince

Odpowiedzi na pompki

Karty mogące być zagrane, gdy twój przeciwnik zagrał Elixir collector.

Goblin Barrel

Rzucane na most

Karty mogące być rzucone na most, w celu obicia lub rushowania.

Prince Giant Skeleton

Aktywacja Króla Tornadem - uważaj!

Karty, które mogą być przeciągnięte tornadem na kinga i go aktywować.

Goblin Barrel Giant Skeleton

Swarmy i Bait Bait

Karty do baitu

Jeśli masz kilka kart kontrowanych tym samym spellem, możesz zagrać jedną z nich, by wybaitować spella, a potem bezpiecznie zagrać resztę.

Tornado Skeleton Army Goblin Barrel Prince Giant Skeleton
Giant Snowball Musketeer Skeleton Army Goblin Barrel
Zap Skeleton Army Goblin Barrel Prince
Barbarian Barrel Musketeer Skeleton Army Goblin Barrel Executioner Giant Skeleton
The Log Musketeer Skeleton Army Goblin Barrel Prince Giant Skeleton
Earthquake Skeleton Army Goblin Barrel
Arrows Skeleton Army Goblin Barrel
Royal Delivery Musketeer Skeleton Army Goblin Barrel Prince Executioner Giant Skeleton
Fireball Musketeer Skeleton Army Goblin Barrel Executioner
Poison Musketeer Skeleton Army Executioner
Lightning Musketeer Prince Executioner
Rocket Musketeer Prince Executioner

Przeciw powietrznym swarmom

Spelle i jednostki kontrujące powietrzne swarmy.

Zap Tornado Executioner

Przeciw swarmom lądowym

Spelle i jednostki kontrujące swarmy lądowe.

Zap Tornado Executioner

Info o ladderze Ladder

Niektóre karty mogą być i niezależne od levela, i słabe/silne na niskim/wysokim levelu. Przykład: Ice Golem na niskim levelu nie zabija szkieletów, więc jest "Słaby". Ale pod innym względem, na przykład tankowaniem, działa dobrze nawet na niskim poziomie.

Poziom niezależny

Karty, które są dobre nawet na niskim levelu. Level nie wpływa tak bardzo na ich statystyki i żadne kluczowe interakcje nie zależą od levela.

Skeleton Army Tornado Prince Executioner Giant Skeleton

Silne na wysokim poziomie

Karty wyjątkowo silne na wyższym poziomie. Kluczowe interakcje mogą się zmienić, gdy są level lub dwa wyżej od innej karty.

Skeleton Army Goblin Barrel

Słabe na niskim poziomie

Karty szczególnie słabe na niskim poziomie. Kluczowe interakcje z niektórymi kartami zmieniają się, gdy są poziom lub dwa niżej od drugiej karty.

Musketeer Goblin Barrel

Wynik Free-to-play

Dla szybkiej orientacji, jak łatwo jest wylevelować deck graczom free-to-play. Im więcej epików i legend, tym niższy wynik.

RIP

Strefa nerda

Cykl decku Cykl

Karty wg Elixiru

Pozwala ci to łatwiej zobaczyć koszt kart.

Zap Skeleton Army Goblin Barrel Tornado Musketeer Prince Executioner Giant Skeleton

Najkrótszy cykl

Najtańsze 4 karty w decku by ukazać potencjał cyclowania.

11 Zap Skeleton Army Goblin Barrel Tornado

Synergie   4 8

Synergia oznacza, że te karty dobrze ze sobą współgrają. Uzupełniają się wzajemnie, czyniąc atak lub obronę efektywniejszą. Przyciemnione karty oznaczają słabsze synergie.

Zap + Tornado Prince Executioner
Musketeer + Tornado
Skeleton Army + Tornado Goblin Barrel
Goblin Barrel + Skeleton Army
+ Zap Giant Skeleton Executioner Musketeer Skeleton Army
+ Zap Executioner
+ Tornado Giant Skeleton Prince Zap
+ Tornado Executioner

Kontry   55 81

Kontry na zagrożenia

Karty mogące powstrzymać główne zagrożenia ze strony przeciwnika. Przyszarzała karta pomoże tylko w obronie, nie zatrzyma jednostki samodzielnie.

Executioner Prince Tornado
Executioner Zap Musketeer Tornado Skeleton Army
Zap Executioner Skeleton Army Tornado Giant Skeleton
Giant Skeleton Goblin Barrel Prince Skeleton Army Executioner Musketeer
Musketeer Executioner
Executioner Musketeer Skeleton Army Giant Skeleton Tornado
Executioner Musketeer Zap Tornado
Executioner Prince Giant Skeleton Skeleton Army
Skeleton Army Prince Musketeer
Tornado Skeleton Army Prince Musketeer Executioner Giant Skeleton
Executioner Skeleton Army Giant Skeleton
Musketeer Tornado Zap Executioner
Musketeer Zap Tornado Executioner Skeleton Army
Skeleton Army Prince Musketeer Executioner
Skeleton Army Tornado Musketeer Prince
Musketeer Skeleton Army Prince Executioner Tornado Giant Skeleton
Tornado Skeleton Army Executioner Prince Musketeer
Executioner Musketeer
Skeleton Army Tornado Giant Skeleton Zap Executioner Musketeer Prince
Executioner Musketeer Goblin Barrel
Tornado Executioner Musketeer
Prince Musketeer
Skeleton Army Zap Tornado Executioner Giant Skeleton
Musketeer Prince Skeleton Army
Tornado Prince Skeleton Army Musketeer
Musketeer Executioner Goblin Barrel
Zap Skeleton Army Musketeer Giant Skeleton
Prince Tornado Executioner Musketeer Giant Skeleton
Executioner Tornado Skeleton Army
Goblin Barrel
Executioner Musketeer
Tornado Giant Skeleton Skeleton Army
Prince Skeleton Army Zap Executioner Tornado
Tornado Skeleton Army Zap Executioner
Skeleton Army Tornado Musketeer Executioner Zap
Tornado Executioner Musketeer Skeleton Army
Executioner Tornado Zap
Musketeer Tornado Executioner
Executioner Musketeer
Skeleton Army Tornado Zap Musketeer Prince
Skeleton Army Prince Zap Giant Skeleton
Executioner Giant Skeleton Musketeer Tornado
Musketeer Zap Tornado Executioner
Prince Skeleton Army Giant Skeleton Musketeer
Skeleton Army Prince Musketeer Executioner Giant Skeleton
Musketeer Executioner
Prince Skeleton Army Executioner Musketeer Giant Skeleton
Skeleton Army Tornado Executioner Prince Giant Skeleton
Skeleton Army Prince Musketeer Executioner Goblin Barrel Giant Skeleton
Musketeer Giant Skeleton Prince Executioner
Skeleton Army Tornado Musketeer
Skeleton Army Prince Tornado
Tornado Skeleton Army Executioner Prince Musketeer
Musketeer Tornado Goblin Barrel Executioner
Skeleton Army Musketeer Prince Giant Skeleton Executioner Zap
Executioner Zap Skeleton Army Prince Musketeer
Executioner Prince Skeleton Army Musketeer Tornado Giant Skeleton
Zap Executioner Giant Skeleton Prince
Executioner Skeleton Army Zap Musketeer Tornado
Zap Musketeer Tornado Skeleton Army
Skeleton Army Prince Executioner Musketeer Tornado
Skeleton Army Executioner Tornado Prince Musketeer
Skeleton Army Tornado Musketeer Zap Prince
Skeleton Army Executioner Tornado Zap
Zap Prince Giant Skeleton Skeleton Army
Executioner Tornado Musketeer Zap
Giant Skeleton Prince

Kontry na resztę kart

Kontry na pozostałe karty, które może zagrać przeciwnik.

Zap Tornado Executioner Skeleton Army Musketeer
Executioner
Executioner Skeleton Army Zap Tornado Musketeer
Executioner Tornado Zap Musketeer
Tornado Executioner Zap Musketeer
Zap Tornado Executioner Musketeer
Executioner Tornado Musketeer
Skeleton Army Musketeer Tornado Executioner Giant Skeleton Prince
Musketeer Executioner Tornado
Skeleton Army Musketeer
Skeleton Army Musketeer Prince
Executioner Tornado
Musketeer Tornado Prince
Executioner Musketeer Zap
Executioner Prince Musketeer

Ten język jest tworzony przez:

  • Kris0211
  • igor6076

Zgłoś problem z tłumaczeniem: Deck Shop Discord