Giant DoublePrince Poison beatdown 3.5

Dark Prince Giant Ice Spirit Mega Minion
Poison Prince Zap Electro Wizard

Deck rating

Free-to-play score F2P score

Mediocre

Similar decks