ĐĐ_Yahia

#R08VPYQ0

12

4 674

5 435

Guerreros Mex

Thành viên

Trận đấu vừa rồi

Loại: Tất cả 23 Giải đấu 4 Thử thách 6 2v2 2

Kết quả: Tất cả Trận thua Thắng

Ngôn ngữ này được dịch bởi:

This language has no active translators.

🇻🇳 Help translate!

Báo cáo các vấn đề phiên dịch ở Deck Shop Discord