Franc. IV

#PRGPY8RGQ

10

4 886

5 408

Không có hội

Rương sắp tới hiển thị tất cả

+11
+38
+81
+227
+359

Không có hội

Thông tin người chơi
Cấp 10
Chiến tích hiện tại 4 886
Tốt nhất của cá nhân 5 408
Giải đấu Challenger III
Thang + Thử thách
Trận thắng 928
Chiến Thắng Ba Vương Miện 418 (45%)
Trận thua 790
Số trận đấu 2 355
Trận hoà 637 (27%)
Tỉ lệ chiến thắng 54%
Thời gian Chơi trong Ngày Bấm để tiết lộ Tiết lộ
Mùa Giải Tốt Nhất 2019-12
Chiến tích 5 319
Hội Chiến
War Day Wins 19
Clan Cards Collected 74 197
Thử thách
Chiến Thắng Tối Đa 8
Thẻ đã thắng 98
Nếu Như Chơi Ít Nhất 1+ GCs
Giải đấu
Thẻ Đã Thắng 0
Số trận đấu 85
Đóng góp
Tổng Đóng Góp 19 233
Đóng góp 0
Đóng góp Đã nhận 0

Ngôn ngữ này được dịch bởi:

This language has no active translators.

🇻🇳 Help translate!

Báo cáo các vấn đề phiên dịch ở Deck Shop Discord