gems

#JL9P90R

13

5 449

6 026

Trận đấu vừa rồi

Loại: Tất cả 25 Thang 11 CW 4 Thử thách 10

Kết quả: Tất cả Trận thua Thắng

Ngôn ngữ này được dịch bởi:

This language has no active translators.

🇻🇳 Help translate!

Báo cáo các vấn đề phiên dịch ở Deck Shop Discord