carliqui

#GVQVLPGV

13

5 157

6 591

Không có hội

Rương sắp tới hiển thị tất cả

+6
+30
+33
+292
+316

Không có hội

Thông tin người chơi
Cấp 13
Chiến tích hiện tại 5 157
Tốt nhất của cá nhân 6 591
Giải đấu Master I
Thang + Thử thách
Trận thắng 10 251
Chiến Thắng Ba Vương Miện 2 726 (26.6%)
Trận thua 8 054
Số trận đấu 26 973
Trận hoà 8 668 (32.1%)
Tỉ lệ chiến thắng 56%
Thời gian Chơi trong Ngày Bấm để tiết lộ Tiết lộ
Mùa Giải Tốt Nhất 2020-03
Chiến tích 6 349
Hội Chiến
War Day Wins 158
Clan Cards Collected 404 815
Thử thách
Chiến Thắng Tối Đa 12
Thẻ đã thắng 17 083
Nếu Như Chơi Ít Nhất 16+ GCs
Giải đấu
Thẻ Đã Thắng 54
Số trận đấu 382
Đóng góp
Tổng Đóng Góp 70 697
Đóng góp 0
Đóng góp Đã nhận 0

Ngôn ngữ này được dịch bởi:

This language has no active translators.

🇻🇳 Help translate!

Báo cáo các vấn đề phiên dịch ở Deck Shop Discord