Brutus

#9L9CJQ8C

13

4 146

6 089

Không có hội

Rương sắp tới hiển thị tất cả

+27
+275
+393
+604

Không có hội

Thông tin người chơi
Cấp 13
Chiến tích hiện tại 4 146
Tốt nhất của cá nhân 6 089
Giải đấu Challenger I
Thang + Thử thách
Trận thắng 5 739
Chiến Thắng Ba Vương Miện 2 023 (35.3%)
Trận thua 4 273
Số trận đấu 18 562
Trận hoà 8 550 (46.1%)
Tỉ lệ chiến thắng 57.3%
Thời gian Chơi trong Ngày Bấm để tiết lộ Tiết lộ
Mùa Giải Tốt Nhất 2019-07
Chiến tích 6 061
Mùa Giải Vừa Rồi 2020-08
Chiến tích 4 292
Chiến tích tốt nhất 4 292
Hội Chiến
War Day Wins 274
Clan Cards Collected 620 405
Thử thách
Chiến Thắng Tối Đa 12
Thẻ đã thắng 10 103
Nếu Như Chơi Ít Nhất 10+ GCs
Giải đấu
Thẻ Đã Thắng 893
Số trận đấu 1 495
Đóng góp
Tổng Đóng Góp 123 369
Đóng góp 0
Đóng góp Đã nhận 0

Ngôn ngữ này được dịch bởi:

This language has no active translators.

🇻🇳 Help translate!

Báo cáo các vấn đề phiên dịch ở Deck Shop Discord