Donald Trump

#8Y2V8PC0

13

4 673

6 107

Không có hội

Trận đấu vừa rồi

Loại: Tất cả 3 Thử thách 3

Kết quả: Tất cả Trận thua Thắng

Ngôn ngữ này được dịch bởi:

This language has no active translators.

🇻🇳 Help translate!

Báo cáo các vấn đề phiên dịch ở Deck Shop Discord