Milton A.

#2YRRPJ02Q

13

6 483

7 156

PelonConCabello

Thành viên

Rương sắp tới hiển thị tất cả

+10
+50
+255
+373
+712

PelonConCabello

Thành viên

Thông tin người chơi
Cấp 13
Chiến tích hiện tại 6 483
Tốt nhất của cá nhân 7 156
Giải đấu Grand Champion
Thang + Thử thách
Trận thắng 12 251
Chiến Thắng Ba Vương Miện 3 206 (26.2%)
Trận thua 9 348
Số trận đấu 24 161
Trận hoà 2 562 (10.6%)
Tỉ lệ chiến thắng 56.7%
Thời gian Chơi trong Ngày Bấm để tiết lộ Tiết lộ
Mùa Giải Tốt Nhất 2019-05
Xếp hạng toàn cầu 1 869
Chiến tích 7 013
Mùa Giải Vừa Rồi 2020-02
Chiến tích 6 084
Chiến tích tốt nhất 6 135
Hội Chiến
War Day Wins 138
Clan Cards Collected 284 770
Thử thách
Chiến Thắng Tối Đa 18
Thẻ đã thắng 47 210
Nếu Như Chơi Ít Nhất 43+ GCs
Giải đấu
Thẻ Đã Thắng 2 592
Số trận đấu 3 926
Đóng góp
Tổng Đóng Góp 83 298
Đóng góp 36
Đóng góp Đã nhận 40

Ngôn ngữ này được dịch bởi:

This language has no active translators.

🇻🇳 Help translate!

Báo cáo các vấn đề phiên dịch ở Deck Shop Discord