فندوق

#Y2GJVVQG

29 736

16 / 50

سلام چاکر همتون هستم فقط خواهشا حتما دونیت کنید وحتما هم وار بزنید وگرنا شرمندتون میشم بدون هیچ تعارفی

Nhận Vào Hội
Thành viên 16 / 50
Loại Mở
Điểm của hội 29 736
Chiến Tích Cần Có 4 000
Clan Leader ☠amin☠
Phạm vi chiến tích 4 001 – 5 146
Thông tin hội
Vị trí Iran
Đóng Góp Mỗi Tuần 1 134
Elder 10
Co-leaders 3
# Xếp hạng Đấu trường Người chơi
Trph.
Last seen
Chiến tích
Last seen
Đóng góp
Nhận
1 Leader
☠amin☠
#P9RP280Y9
12 5 146
2020-06-02 19:51:28
206
170
2
2
Elder
mahdi
#9Y0J82G8
12 4 901
2020-06-02 20:29:28
216
160
3
1
Elder
sina
#889RRCV82
12 4 821
2020-06-02 19:12:40
216
120
4
1
Elder
princeopersia
#9VYQ9QCUP
12 4 772
2020-06-01 16:13:28
56
40
5
1
Co-leader
lona
#PQYYCGPGP
11 4 695
2020-06-02 18:43:52
20
136
6
1
Elder
aaaa
#8QG9QY9UU
11 4 691
2020-06-02 17:02:14
183
90
7 Co-leader
alireza_sh
#P9G22GR8P
10 4 609
2020-06-02 17:10:45
44
90
8
2
Elder
mehrdad.sh
#LGC2000JQ
10 4 550
2020-06-02 20:15:46
12
50
9
1
Elder
saeeed...
#8LRJJ88RR
11 4 535
2020-06-02 16:21:32
111
110
10
1
Elder
cactos
#LQG02LP98
9 4 455
2020-06-02 17:40:42
70
168
11 Elder
masoud@
#PUYJURR2Y
10 4 316
2020-06-01 18:23:40
0
0
12 Elder
ARSHYA
#82UGGRRVU
10 4 227
2020-06-02 07:55:29
0
0
13 armin
#9QCG0G2LP
11 4 070
2020-05-31 20:46:15
0
0
14 vahid
#Y92PQPQ2Q
8 4 002
2020-05-22 08:24:28
0
0
15 Co-leader
GoD
#222Y0LGJJ
13 4 001
2020-05-02 06:35:56
0
0
16 Elder
M.Reza
#L9J009JLR
10 4 001
2020-05-01 22:28:28
0
0

Ngôn ngữ này được dịch bởi:

This language has no active translators.

🇻🇳 Help translate!

Báo cáo các vấn đề phiên dịch ở Deck Shop Discord