Dubai royale

#UQQ8CY

51 767

46 / 50

We’re a top tier clan looking for active and skilled members, to build and better eachother. Rules. Donate. Daily clan war. 🇦🇪

Nhận Vào Hội
Thành viên 46 / 50
Loại Mở
Điểm của hội 51 767
Chiến Tích Cần Có 5 000
Clan Leader tareq
Phạm vi chiến tích 4 413 – 5 571
Thông tin hội
Vị trí Các Tiểu Vương Quốc Ả Rập Thống Nhất
Đóng Góp Mỗi Tuần 3 924
Elder 22
Co-leaders 5
# Xếp hạng Đấu trường Người chơi
Trph.
Last seen
Chiến tích
Last seen
Đóng góp
Nhận
1 Co-leader
aloushka
#PJ98J82R
13 5 571
2020-07-14 08:45:00
60
80
2 Elder
maalouly
#882RG9PYG
13 5 512
2020-07-14 09:39:35
82
120
3
2
Leader
tareq
#28Y9V8V89
13 5 511
2020-07-14 07:34:58
215
120
4 Elder
wawa
#QQY2LJLC
13 5 472
2020-07-14 09:25:29
176
80
5
2
Elder
Neyzak
#VUPPG2LL
13 5 424
2020-07-14 09:56:50
75
120
6 Elder
UnLeAsHeD
#J8CCU22
13 5 317
2020-07-13 23:12:48
38
120
7 Elder
tooka
#PLPC88Q8
13 5 303
2020-07-14 10:07:48
28
8
8
18
king k
#9U0GC2QL0
12 5 254
2020-07-14 09:00:45
35
40
9
1
Co-leader
Salshehhi
#R009JJC2
13 5 248
2020-07-14 09:58:16
40
40
10
1
Elder
Rusti
#20UGGPL2J
13 5 240
2020-07-13 21:40:28
32
40
11
1
Co-leader
Sigom
#8VCRQ9PR
13 5 229
2020-07-14 06:14:40
99
80
12
1
Co-leader
Waleed
#JQP2UY8
13 5 215
2020-07-14 05:40:20
81
120
13
3
Elder
sabu
#P0GU99GPY
13 5 205
2020-07-14 09:14:51
278
160
14
9
Elder
KingRusTi
#9L2LQ89J
13 5 201
2020-07-14 03:18:43
54
160
15
2
Elder
ali
#LPGYJRUY
13 5 198
2020-07-12 22:17:17
0
0
16
6
Elder
C<c9>HRISTIAN
#8GJJQUC2
11 5 198
2020-07-14 05:05:04
136
80
17
3
Elder
Keenu D. King
#U292VCQU
13 5 180
2020-07-13 17:22:48
80
80
18
1
Elder
ASHAR
#2VG2LUV9
13 5 178
2020-07-14 10:10:49
46
120
19
1
Elder
khaled_dxb
#2JL92GYQ0
13 5 177
2020-07-14 10:06:29
147
120
20
2
Elder
Sandro
#89Q0RPRJ8
13 5 174
2020-07-14 09:15:47
100
160
21
3
Elder
Haris Sohail
#90P9ULC0
13 5 172
2020-07-14 08:55:29
119
176
22
3
Elder
Azfar
#RVQY2U20
13 5 164
2020-07-14 05:37:11
82
160
23
11
Queen iNaz
#2QPGP909Q
12 5 155
2020-07-14 08:59:42
8
0
24
5
super toto
#2RQCP8ULP
13 5 141
2020-07-14 08:35:23
112
120
25
10
Elder
MK
#2VG09CL0L
13 5 111
2020-07-14 10:01:32
233
160
26
5
sharoo
#2LYRR88V
12 5 077
2020-07-14 00:37:57
54
100
27 Elder
Rabbit
#LLCQRP2C
13 5 070
2020-07-14 07:34:41
41
80
28
2
Elder
faisal
#8GCY22CQ
13 5 047
2020-07-14 08:55:28
10
120
29
1
ahmed
#L00G90QJ
11 5 005
2020-07-14 06:31:18
30
120
30
1
shivam
#PC922QJYQ
11 4 997
2020-07-14 03:42:54
63
80
31
4
Elder
Queen of clan
#P82QYRVL
13 4 994
2020-07-14 09:26:16
266
160
32
1
King Jamal
#VRVPYR9Q
13 4 967
2020-07-14 10:23:53
136
120
33
4
Elder
scorpio
#29G8RQGP8
13 4 943
2020-07-14 09:34:48
267
160
34
2
A.Shaqrah
#8Y0CQRR89
12 4 923
2020-07-10 13:31:58
0
0
35
7
Columbrain
#L2LQR0JV
12 4 922
2020-07-14 09:34:31
0
0
36
3
HaZombie
#9U2LVRVQQ
12 4 900
2020-07-13 21:57:53
8
40
37
1
MOHMMED
#28LJR8P9
11 4 898
2020-07-14 09:46:25
32
80
38
2
Fawz
#92VG2UGR
13 4 881
2020-07-14 07:56:32
123
40
39
5
julio gonzalez
#9VJ8V29G9
12 4 878
2020-07-14 02:32:46
0
120
40
1
sam
#29Q9GQ0UG
13 4 833
2020-07-14 10:02:45
207
120
41
1
Elder
TK_Waleed
#LGR9UV0
12 4 815
2020-07-14 09:32:58
201
120
42
1
KingÁngelPTY
#P089UPQQ
11 4 774
2020-07-14 02:13:16
0
0
43 ABD+WAHAB+BASIT
#JV9GC9R8
11 4 734
2020-07-13 20:15:00
88
0
44 football
#29J9QUUYR
11 4 730
2020-07-13 21:19:34
0
0
45 MR.X
#8VPQJ8JVQ
12 4 639
2020-07-14 08:45:34
22
0
46 Co-leader
⚔Score⚔™
#9088UYYP
12 4 413
2020-07-14 06:07:39
20
0

Ngôn ngữ này được dịch bởi:

This language has no active translators.

🇻🇳 Help translate!

Báo cáo các vấn đề phiên dịch ở Deck Shop Discord