Fat Hooligans

#PRRUGRCY

52 841

47 / 50

Welcome to Fat Hooligans! Promotions at the end of every war week. Inactive players are kicked. Have fun !!! ✌️✌️✌️

Nhận Vào Hội
Thành viên 47 / 50
Loại Mở
Điểm của hội 52 841
Chiến Tích Cần Có 5 300
Clan Leader Safouen
Phạm vi chiến tích 4 050 – 5 832
Thông tin hội
Vị trí Tunisia
Đóng Góp Mỗi Tuần 9 580
Elder 11
Co-leaders 5
# Xếp hạng Đấu trường Người chơi
Trph.
Last seen
Chiến tích
Last seen
Đóng góp
Nhận
1 Leader
Safouen
#220Y8JR00
13 5 832
2020-09-25 16:42:52
1074
520
2
1
youssef
#P9JQ00V0G
13 5 657
2020-09-25 11:48:46
472
390
3
1
nazz
#2LVLJ80G2
13 5 559
2020-09-25 15:48:50
476
320
4 ZELDA GHOST
#P2PP9CYPG
13 5 548
2020-09-25 13:16:41
367
240
5 Elder
librins
#C9VR08QP
12 5 532
2020-09-25 13:04:33
208
240
6
2
Ghost Sensei
#89V29GRV
13 5 431
2020-09-25 16:23:07
377
460
7
1
Elder
behach
#9U0QL00JV
12 5 431
2020-09-25 12:39:17
84
200
8
2
MaRzWeN TN
#8U82LGURQ
12 5 419
2020-09-24 22:44:19
104
120
9
2
Elder
Gassen
#J8RYCPQY
12 5 390
2020-09-25 14:49:40
328
280
10
10
Co-leader
Hooligan
#YPUL2GR8C
12 5 351
2020-09-25 16:37:49
642
480
11
2
Co-leader
sofiene
#PPYVU2QUQ
13 5 342
2020-09-25 15:36:29
438
320
12
3
Elder
James L. Kurde
#2C2GQPJQ0
13 5 329
2020-09-25 15:31:06
655
400
13
3
king of kings
#9QV98UQCU
12 5 304
2020-09-25 13:38:05
120
360
14
2
Elder
Elmaazoun :p
#8UR0Y9Q08
13 5 299
2020-09-25 09:33:26
370
320
15
2
kimo
#PRQGPQYCU
11 5 295
2020-09-25 16:08:21
96
200
16
1
✌Oussema✌
#290VPLQL2
12 5 282
2020-09-18 10:38:14
0
0
17
6
takichi
#PVRUQQ92J
11 5 276
2020-09-25 09:11:24
146
200
18
3
Co-leader
HITJIT
#VCQ92LYV
12 5 248
2020-09-25 13:04:36
386
240
19
1
brahim
#9L0LPRCU2
12 5 230
2020-09-25 16:05:48
68
80
20
3
kenlight
#2P2L9CYVG
12 5 206
2020-09-25 15:30:09
332
520
21
2
Elder
hamdi
#YVP8YCQL9
12 5 205
2020-09-24 19:06:04
112
120
22
8
soul
#82UGGRULU
12 5 197
2020-09-25 12:57:00
0
0
23
5
dali
#PCR0Y8G
11 5 177
2020-09-25 12:44:29
384
360
24
2
ahmed
#992LYL2V9
11 5 152
2020-09-25 15:25:28
182
280
25
1
Elder
Ahmed
#98RU0L02U
12 5 149
2020-09-24 08:06:44
0
0
26
1
Elder
HAMA_EZZINE
#928UVJC9R
12 5 124
2020-09-25 09:26:29
172
240
27
5
Elder
dhia
#8VVR2Q2J0
12 5 123
2020-09-25 16:03:52
294
430
28
6
steffox
#Q0UGRP8V
12 5 074
2020-09-25 11:14:25
133
0
29
6
Kûrókō
#9JL0QUPQQ
11 5 071
2020-09-25 14:42:00
274
320
30
3
Co-leader
MargotRobbery
#9JVPGP2PQ
12 5 071
2020-09-25 10:12:44
112
40
31
5
Achr3f
#9V880JU28
11 5 048
2020-09-25 00:06:14
0
0
32
1
Elder
Achref
#99289JVPC
11 5 039
2020-09-25 12:02:24
84
80
33
4
mahmoud
#PJPQQ9PLP
12 5 036
2020-09-20 20:31:51
0
0
34
1
Elder
oussama
#PLUY2UJL8
11 5 000
2020-09-25 14:59:29
58
80
35
2
Ghaith
#9ULL8QG0Q
10 4 959
2020-09-25 10:54:31
8
80
36 richeb
#JRR09UUC
10 4 943
2020-09-25 16:39:24
94
360
37
7
Co-leader
MightyTrappa
#PYV8YUL2Q
11 4 928
2020-09-25 15:27:36
0
0
38
3
majdi
#P9GCJUJ8G
10 4 863
2020-09-25 15:43:15
198
190
39
1
mouelhi
#P0RGCYPRP
10 4 830
2020-09-25 16:45:39
38
0
40
2
Sisi
#9VVPC0U0C
10 4 828
2020-09-24 04:36:13
36
120
41
2
monta
#98R2QY28V
10 4 820
2020-09-15 17:24:40
0
0
42
1
iheb
#G9V9PRR9J
9 4 816
2020-09-25 13:12:24
67
160
43
1
reuneu
#Q228U99QG
10 4 813
2020-09-24 15:01:05
108
120
44 Akatsu
#LCQYC8PYQ
10 4 808
2020-09-24 20:35:24
0
200
45 Viking
#PCQ82PRL2
11 4 695
2020-09-25 15:41:07
407
400
46 life
#Y2P2JJJ9U
10 4 543
2020-09-23 16:02:10
76
110
47 Hooligan
#YL8GP92LL
8 4 050
2020-09-25 00:07:54
0
0

Ngôn ngữ này được dịch bởi:

This language has no active translators.

🇻🇳 Help translate!

Báo cáo các vấn đề phiên dịch ở Deck Shop Discord