olimpo

#PJQ8PRU0

47 128

47 / 50

Entren amigos, aceptamos gente que recien comience o que ya tenga experiencia para poder ganar guerras y crecer juntos. 💪

Nhận Vào Hội
Thành viên 47 / 50
Loại Mở
Điểm của hội 47 128
Chiến Tích Cần Có 3 000
Clan Leader 霍森布鲁德
Phạm vi chiến tích 3 307 – 5 377
Thông tin hội
Vị trí Trung Quốc
Đóng Góp Mỗi Tuần 209
Elder 3
Co-leaders 16
# Xếp hạng Đấu trường Người chơi
Trph.
Last seen
Chiến tích
Last seen
Đóng góp
Nhận
1 Co-leader
principe-28juan
#PUV2V99UP
12 5 377
2020-12-02 03:00:44
25
0
2 Co-leader
angel
#9QP0RYYRQ
12 5 318
2020-12-01 05:41:59
10
0
3 screwedup713
#JL2R8VVC
13 5 274
2020-12-02 02:34:28
50
29
4
1
Leader
霍森布鲁德
#JUJ2RQGR
10 5 182
2020-12-01 18:43:41
0
110
5
1
Co-leader
Leochoop
#8QPVJ0RUV
11 5 123
2020-12-02 02:21:29
0
0
6 Co-leader
ROYHER
#9RG0PLLLP
12 5 089
2020-12-02 02:23:38
0
0
7
1
kuroneko^^
#L8UGLP92
11 5 014
2020-11-30 07:49:07
0
40
8
1
Co-leader
supremo
#P8V89ULUC
11 4 984
2020-12-01 05:43:27
10
0
9
1
ALBAD
#P2GUVPQ20
11 4 983
2020-11-25 15:18:10
0
0
10
3
Co-leader
sifuentes
#PYPGYVY8R
11 4 979
2020-12-01 23:04:17
0
0
11
2
Elder
osama
#Y8PCVLVQV
11 4 927
2020-12-02 03:37:10
58
0
12
1
johan
#2YVVC8LLL
11 4 925
2020-11-23 23:03:35
0
0
13
1
Co-leader
huarhua
#2CVJ8PGRC
11 4 914
2020-11-30 01:04:55
0
0
14 Co-leader
miguel
#PPUJ82C8U
11 4 631
2020-12-01 06:04:17
0
0
15 joel730
#2PYRR2C9V
12 4 593
2020-11-27 23:29:33
0
0
16
4
reza
#QJC8CRGQ0
10 4 585
2020-12-01 23:09:01
0
0
17
2
junior""""
#QY9Y02PUR
8 4 564
2020-12-02 01:34:28
0
0
18
2
Co-leader
alfa
#PPV2YUJGL
11 4 557
2020-12-01 05:52:59
0
0
19
2
Co-leader
rian
#P2GURLLJY
11 4 550
2020-12-01 23:19:00
28
0
20
2
lando
#LGGR2RGJQ
9 4 545
2020-11-29 20:20:34
0
0
21 matte_trotto03
#Y909QJ0QQ
9 4 296
2020-11-23 08:58:15
0
0
22 Percy Jackson
#299LU989Y
9 4 287
2020-11-07 22:24:27
0
0
23 ⓩⓔⓤⓢ
#8U8J2RU8C
12 4 248
2020-11-14 11:22:13
0
0
24 i am the one
#2909JV02C
11 4 201
2020-10-26 10:43:35
0
0
25 Co-leader
j0se
#PLRJ99QGL
10 4 192
2020-10-19 08:24:56
0
0
26 benjamon1418
#2VPPY0PUL
11 4 178
2020-10-27 03:49:55
0
0
27 tTheFabrizio
#22PUJYGV2
11 4 147
2020-10-25 22:35:42
0
0
28 Elder
MOKA GNB
#2UYURLLJ
12 4 061
2020-09-27 21:27:54
0
0
29 pistachio
#8UCY8L20
10 4 044
2020-09-16 14:00:08
0
0
30 EFRAIN
#20RGLCVJ2
12 4 026
2020-10-06 13:24:52
0
0
31 rosse
#8JVGUCCV0
11 4 026
2020-08-18 03:53:13
0
0
32 Co-leader
pancho
#PRQP2LQJQ
10 4 020
2020-09-13 16:27:22
0
0
33 毕加索的鼻毛
#28UU8GQLG
11 4 004
2020-10-04 11:01:30
0
0
34 sigs
#8C9JPLGQG
12 4 004
2020-12-02 01:10:41
0
0
35 Co-leader
jack
#9CUR0C8P2
11 4 001
2020-03-02 07:17:06
0
0
36 eddy
#LG00880RL
8 4 001
2020-07-29 06:53:36
0
0
37 semyolo
#Y8Q2VC8R
11 4 001
2020-06-06 22:22:10
0
0
38 jeff
#CYLRRLR0
9 4 001
2020-10-30 17:56:44
0
0
39 Co-leader
Verónica
#8JR2QVVL9
11 4 001
2019-08-17 22:41:45
0
0
40 Elder
FÉLIX G. ~
#9U90RPR89
10 4 001
2020-06-27 14:34:29
0
0
41 Đấu trường 12 Co-leader
Antrax
#9PVJQ0VVV
9 3 961
2020-05-06 06:03:20
0
0
42 Đấu trường 12 Co-leader
angel:)
#2C998RJ02
10 3 922
2020-09-04 15:54:59
0
0
43 Đấu trường 12 emilio
#LQUGP2CR
10 3 821
2020-12-02 02:06:19
0
0
44 Đấu trường 12 Boss
#209V8202Q
10 3 749
2020-11-15 02:20:36
0
0
45 Đấu trường 12 弑神者
#UYJGC0CV
10 3 687
2020-11-16 04:05:43
0
0
46 Đấu trường 11 Андрей
#2P9LLQ89J
11 3 443
2020-11-24 17:09:23
0
0
47 Đấu trường 11 ◉‿◉暮然回首✨全是基友☆
#QG2YUGU9
12 3 307
2020-09-29 05:03:30
0
0

Ngôn ngữ này được dịch bởi:

This language has no active translators.

🇻🇳 Help translate!

Báo cáo các vấn đề phiên dịch ở Deck Shop Discord