The Great Danes

#PGLVVL

53 691

50 / 50

Danish Clan. Danes only 🇩🇰 HUSK at sige hej på dk. Alle donerer min. 100 pr. uge, ALLE leverer høj aktivitet 👹🇩🇰

Nhận Vào Hội
Thành viên 50 / 50
Loại Mở
Điểm của hội 53 691
Chiến Tích Cần Có 4 000
Clan Leader Evil1
Phạm vi chiến tích 4 136 – 5 849
Thông tin hội
Vị trí Đan mạch
Đóng Góp Mỗi Tuần 8 310
Elder 3
Co-leaders 3
# Xếp hạng Đấu trường Người chơi
Trph.
Last seen
Chiến tích
Last seen
Đóng góp
Nhận
1 Co-leader
PItG
#9UJG02C2
13 5 849
2020-12-02 17:19:12
170
240
2
3
Leader
Evil1
#YCJP9L9
13 5 727
2020-12-02 21:36:47
412
280
3
1
Anonym
#8VJUVC8QG
13 5 719
2020-12-02 20:25:33
158
280
4
2
Jakob T
#PVPJJUPU
13 5 668
2020-12-02 19:50:31
176
200
5
1
Co-leader
Sommer
#828222RP
13 5 665
2020-12-02 22:17:29
194
120
6
3
King mike
#RUVR9UL0
13 5 655
2020-12-02 22:37:31
311
320
7 Goegl
#G9YQVRLQ
12 5 586
2020-12-02 23:23:48
128
220
8 Antonius
#LYV8JG
12 5 401
2020-12-02 21:02:10
358
230
9 Obelix
#QJUR2RG
13 5 393
2020-12-02 20:59:50
24
120
10
6
Gobelin satan
#9UGU0VVL9
13 5 381
2020-12-02 19:58:41
137
280
11
1
Co-leader
Thewelshwizard
#82PY202GU
13 5 375
2020-12-02 21:39:14
162
80
12
2
haydaylegend69
#PVC8RG209
12 5 361
2020-12-02 23:09:37
132
272
13
2
hove
#P9CP2Y0VG
12 5 340
2020-12-02 00:56:46
18
88
14
1
Szerx
#U8L0LYY2
11 5 339
2020-12-02 14:01:49
48
160
15
1
Elder
olle
#L88J98J
13 5 324
2020-12-02 22:13:59
61
80
16
2
Chabelita771
#P8J9YV8C
12 5 301
2020-12-02 20:08:13
85
240
17
3
AJ 7304
#28JRC2JVL
13 5 259
2020-12-02 21:53:20
498
360
18
1
Tumling dk
#9YJQ9RP9J
13 5 258
2020-12-03 00:13:10
365
280
19
4
pugh
#92QJU9U9
13 5 248
2020-12-02 18:41:06
120
200
20
3
carl73
#9JJPL8YLV
11 5 223
2020-12-02 19:50:51
128
200
21 Elder
fede
#CG8GQ0QP
13 5 217
2020-12-02 20:57:32
487
200
22 jane
#20VPP89Y0
13 5 200
2020-12-02 18:53:54
556
320
23
4
Michael72
#892G0U88P
12 5 171
2020-12-02 20:34:19
172
320
24
2
rasmusbulow
#Y8QGJU2QP
10 5 164
2020-12-02 22:44:27
341
360
25
3
klumpedumpe
#LPJQ8U88L
10 5 127
2020-12-02 22:22:10
114
200
26
2
Mekuna
#2RQRJR9GV
12 5 126
2020-12-02 19:13:04
169
40
27
2
HolgerDanske
#YC0C8UU
13 5 103
2020-12-02 21:01:42
119
120
28
3
antonbj
#UY9GVVQ
11 5 094
2020-12-02 13:34:05
38
0
29
2
Elder
/-SHADOW-\
#2V0U8P0
13 5 074
2020-12-01 21:37:26
64
120
30 DeeTaay
#YYRYCJP00
10 5 019
2020-12-02 21:35:05
253
280
31 Inferno Dragon
#82JCCQGCL
11 5 004
2020-12-02 20:35:22
186
40
32 mmgala
#Q2VY0P080
10 4 997
2020-12-02 21:34:48
80
120
33
3
Tank
#PL92QGU
11 4 963
2020-12-02 20:23:43
212
320
34
3
Danelive
#GJGQGJU
10 4 963
2020-12-02 23:00:42
144
260
35
2
mohammed ali
#YL9UVYQ0C
11 4 959
2020-12-02 14:22:59
0
40
36
2
Emil
#P0CCQURP
11 4 926
2020-12-02 16:24:35
118
160
37
1
sonne
#Q8GQ0GP9R
10 4 913
2020-12-02 16:08:22
94
40
38
1
Tanz
#QV08JGC2V
10 4 899
2020-12-02 20:17:48
96
40
39
4
Rene P14
#LL8VJGQGY
11 4 875
2020-12-02 20:55:40
416
280
40 tfue
#GYV92G2PP
9 4 820
2020-12-02 16:58:31
118
80
41 Guanio
#Y9RV29J82
10 4 691
2020-12-02 13:25:43
128
200
42 Nicolai
#9YRCPV02Q
10 4 607
2020-12-02 14:04:17
150
80
43
1
stealh killer
#QQJLURJ0Q
9 4 595
2020-12-02 19:34:47
126
40
44
1
magnus der gik
#82UCP0P
10 4 561
2020-12-02 19:51:51
166
0
45 Malthe
#QP9QG99P2
9 4 535
2020-12-02 12:05:39
117
40
46 jonne007
#9CCLYP0RL
9 4 528
2020-12-02 15:14:48
31
40
47 asbjørn
#29YG82Q20
10 4 524
2020-12-02 19:52:00
66
160
48 krisschack
#92UVU998P
12 4 435
2020-12-01 02:14:40
24
40
49 lewandowski
#RLJRL
10 4 259
2020-12-02 22:08:55
16
0
50
1
xd TheRealRobii
#GY9L2GQGR
9 4 136
2020-12-02 06:06:47
24
80

Ngôn ngữ này được dịch bởi:

This language has no active translators.

🇻🇳 Help translate!

Báo cáo các vấn đề phiên dịch ở Deck Shop Discord