Black People

#PCUJCYQY

38 641

30 / 50

STRICTLY NIGERIANS

Nhận Vào Hội
Thành viên 30 / 50
Loại Mở
Điểm của hội 38 641
Chiến Tích Cần Có 4 000
Clan Leader Göblini66a
Phạm vi chiến tích 1 353 – 4 806
Thông tin hội
Vị trí Niger
Đóng Góp Mỗi Tuần 2 279
Elder 9
Co-leaders 3
# Xếp hạng Đấu trường Người chơi
Trph.
Last seen
Chiến tích
Last seen
Đóng góp
Nhận
1 Co-leader
Ray Piste
#9Y29RL8LP
11 4 806
2020-04-10 04:21:47
362
252
2 Nïçk Kērr
#92UJCY99P
11 4 780
2020-04-09 03:42:24
197
190
3 Elder
zach
#9GVUCGLR
11 4 759
2020-04-08 02:47:14
34
40
4 Elder
RU
#PLYVPL8QV
11 4 704
2020-04-09 23:14:17
98
20
5 OncomingStorm
#9ULQ0002
12 4 691
2020-04-10 05:20:42
41
40
6 Co-leader
LP20
#P8220V89Y
11 4 678
2020-04-10 03:01:46
128
240
7
1
Elder
brown tomato
#80GJPYVJ
9 4 641
2020-04-10 08:30:53
350
303
8
1
Leader
Göblini66a
#8V8YRR9Q2
11 4 623
2020-04-10 02:15:33
34
0
9
2
Elder
phil macooch
#8JLQLLUUC
10 4 587
2020-04-09 03:42:23
212
40
10
2
Elder
CH0DE NlGGER
#YQYLJUPV2
9 4 564
2020-04-10 04:22:27
335
360
11
1
zach
#CR09V288
10 4 561
2020-04-10 07:59:02
67
80
12
1
kayathebum
#LJ8CYV2CL
9 4 531
2020-04-10 03:16:21
44
210
13 Elder
PUssmuncher 2.0
#8YJ28GLV
10 4 331
2020-04-10 08:07:43
122
360
14 Elder
Maxtermind3000
#2RP09JG2J
9 4 285
2020-04-08 20:18:20
10
0
15 Rasel Sheikh
#22JLUVCJ
11 4 280
2020-04-05 03:34:09
0
0
16 sontysucc
#2CG2Y829V
11 4 264
2020-04-10 04:09:56
107
64
17 Elder
Barry McKokiner
#YLJ20LPQQ
9 4 212
2020-03-21 19:50:32
0
0
18 kamu
#89J22YRU0
10 4 196
2020-03-13 14:32:55
0
0
19 _____
#8YR8J9L9J
10 4 148
2020-04-02 18:14:17
0
0
20 Mike Oxlong
#9CCJ8PYY8
9 4 127
2020-03-16 23:30:15
0
0
21 Nerf the RG
#8PY8V0P9
11 4 118
2020-02-29 05:54:07
0
0
22 Co-leader
Lilböymûnčhër
#908008V8U
10 4 102
2020-03-13 17:42:25
0
0
23 £RICK
#YPQ8CRR2
11 4 080
2020-03-18 23:08:39
0
0
24 Elder
D¡x¡eNormous
#YPV2L8R9L
10 4 062
2020-04-05 23:20:37
0
0
25 bendy
#P2Q0QUUCR
9 4 036
2020-04-04 17:58:22
0
0
26 Itnitos Son
#22QLQCU2Y
10 4 031
2020-03-31 16:04:14
0
0
27 Black Mamba
#LP28U2PC0
9 4 006
2020-04-05 00:29:36
0
0
28 Tanman
#GUURJY2Q
10 4 001
2020-02-19 02:34:41
0
0
29 Đấu trường 12 Asher
#98C09009Y
9 3 714
2020-04-08 19:58:01
53
80
30 Đấu trường 5 WHITE NlGGER
#LLVPPCU0L
6 1 353
2020-03-26 04:03:31
0
0

Ngôn ngữ này được dịch bởi:

This language has no active translators.

🇻🇳 Help translate!

Báo cáo các vấn đề phiên dịch ở Deck Shop Discord