Black People

#PCUJCYQY

34 800

25 / 50

STRICTLY NIGERIANS

Nhận Vào Hội
Thành viên 25 / 50
Loại Mở
Điểm của hội 34 800
Chiến Tích Cần Có 4 000
Clan Leader Göblini66a
Phạm vi chiến tích 1 353 – 4 837
Thông tin hội
Vị trí Niger
Đóng Góp Mỗi Tuần 68
Elder 8
Co-leaders 3
# Xếp hạng Đấu trường Người chơi
Trph.
Last seen
Chiến tích
Last seen
Đóng góp
Nhận
1 Elder
CH0DE
#YQYLJUPV2
9 4 837
2020-05-26 16:32:58
0
20
2 Black Mamba
#LP28U2PC0
9 4 548
2020-05-24 18:37:25
0
20
3 Elder
phil macooch
#8JLQLLUUC
10 4 476
2020-05-16 18:25:37
0
0
4 Elder
zach
#9GVUCGLR
11 4 473
2020-04-30 22:51:06
0
0
5 Leader
Göblini66a
#8V8YRR9Q2
11 4 454
2020-05-21 23:52:54
0
0
6 Co-leader
Ray Piste
#9Y29RL8LP
11 4 448
2020-05-26 14:51:28
20
0
7 Elder
RU
#PLYVPL8QV
11 4 441
2020-05-26 06:50:21
38
0
8 Nïçk Kērr
#92UJCY99P
11 4 425
2020-05-15 00:47:56
0
0
9 Co-leader
LP20
#P8220V89Y
11 4 425
2020-05-18 16:50:24
0
0
10 Elder
PUssmuncher 2.0
#8YJ28GLV
11 4 322
2020-05-26 08:32:48
10
20
11 Elder
Maxtermind3000
#2RP09JG2J
9 4 317
2020-05-08 21:19:07
0
0
12 kayathebum
#LJ8CYV2CL
9 4 266
2020-04-13 02:44:08
0
0
13 Rasel Sheikh
#22JLUVCJ
11 4 140
2020-04-05 03:34:09
0
0
14 sontysucc
#2CG2Y829V
11 4 132
2020-05-19 19:32:23
0
0
15 Elder
Barry McKokiner
#YLJ20LPQQ
9 4 106
2020-03-21 19:50:32
0
0
16 kamu
#89J22YRU0
10 4 098
2020-03-13 14:32:55
0
0
17 _____
#8YR8J9L9J
10 4 074
2020-04-02 18:14:17
0
0
18 Mike Oxlong
#9CCJ8PYY8
9 4 064
2020-03-16 23:30:15
0
0
19 Elder
D¡x¡eNormous
#YPV2L8R9L
10 4 062
2020-05-20 06:02:07
0
0
20 Co-leader
Lilböymûnčhër
#908008V8U
10 4 051
2020-03-13 17:42:25
0
0
21 £RICK
#YPQ8CRR2
11 4 040
2020-03-18 23:08:39
0
0
22 Itnitos Son
#22QLQCU2Y
10 4 031
2020-05-24 17:11:37
0
0
23 Tanman
#GUURJY2Q
10 4 001
2020-02-19 02:34:41
0
0
24 Đấu trường 12 Asher
#98C09009Y
9 3 714
2020-05-22 17:20:18
0
8
25 Đấu trường 5 Hog Rider
#LLVPPCU0L
6 1 353
2020-05-22 02:57:06
0
0

Ngôn ngữ này được dịch bởi:

This language has no active translators.

🇻🇳 Help translate!

Báo cáo các vấn đề phiên dịch ở Deck Shop Discord