BrasilTOP200

#P09CUG8P

47 277

47 / 50

Bem Vindo. Este e' um Clan ATIVO, participamos de TODAS as guerras e exigimos participação também, venha conosco! Doacoes 100/sm

Nhận Vào Hội
Thành viên 47 / 50
Loại Mở
Điểm của hội 47 277
Chiến Tích Cần Có 4 600
Clan Leader Landi
Phạm vi chiến tích 2 397 – 4 990
Thông tin hội
Vị trí Brazil
Đóng Góp Mỗi Tuần 4 753
Elder 7
Co-leaders 15
# Xếp hạng Đấu trường Người chơi
Trph.
Last seen
Chiến tích
Last seen
Đóng góp
Nhận
1
6
Elder
eterlanio 25
#9RRPPR2LP
12 4 990
2020-06-02 19:46:50
178
160
2
1
Co-leader
Hellen
#20P0VJ9VG
13 4 989
2020-06-02 16:18:14
192
120
3
2
Co-leader
Bacon Fritz
#28QR98Y0Y
12 4 971
2020-06-02 12:39:56
238
160
4
3
Co-leader
Dyogo Asker
#89JG0RG
13 4 964
2020-06-02 01:27:59
77
0
5
1
Co-leader
RafaKaio
#PQLRY8LL
12 4 937
2020-06-02 17:48:44
219
160
6
4
Co-leader
Leo GS
#UVR8U8CV
12 4 913
2020-06-02 19:10:12
116
120
7
1
Co-leader
-eduardoc.
#P8PVPRJP
12 4 848
2020-06-02 21:04:22
120
240
8
23
Co-leader
Captain McVey
#89RQ2YPJU
13 4 846
2020-06-02 19:42:25
90
80
9 Mazim
#2JPGUUPC2
11 4 845
2020-06-02 18:22:05
97
80
10 John
#9VGGPJC
12 4 825
2020-06-02 15:23:58
72
160
11
3
zė goela
#2YRCY0998
12 4 824
2020-06-02 20:16:53
181
120
12
5
Co-leader
rapadura
#8CV089028
12 4 813
2020-06-02 13:32:52
82
120
13
5
Co-leader
Esterminador
#88QQ8GGPY
13 4 804
2020-06-02 20:41:37
150
80
14
3
Leader
Landi
#2Y882VV08
13 4 804
2020-06-02 13:28:35
18
80
15
6
Elder
Gabriel
#9Y2LCUVVU
12 4 801
2020-06-02 19:19:17
154
160
16
3
Elder
Imperador
#99YRRVQPV
12 4 800
2020-06-02 16:10:58
241
120
17
3
play-duck
#22UJGCYRV
10 4 784
2020-06-02 15:39:26
18
80
18
4
Matusalém
#QY9Y9VPC
13 4 767
2020-06-02 16:16:04
69
40
19
4
Co-leader
ROLEX
#9LY2PGJU
13 4 748
2020-06-02 13:01:47
181
160
20
8
tomaXx-fireD
#VGL9LCR
11 4 746
2020-06-02 16:40:12
146
80
21
5
Elder
VeltonPires
#GQ9V8PGG
12 4 727
2020-06-02 10:02:14
151
80
22
2
Piko
#2Y0PCQ2V8
11 4 724
2020-06-02 17:14:24
0
160
23
10
vascão
#YV92R2L8V
10 4 709
2020-06-02 20:11:06
0
160
24 RafaelRV
#80PU29VG
11 4 696
2020-06-02 20:56:17
50
160
25
13
Elder
MoisésBRINCANDO
#8Q9JRGCGJ
12 4 658
2020-06-02 04:22:15
16
40
26
3
rocha
#22PCLCUG0
11 4 627
2020-06-02 14:57:10
34
40
27 exterminador✌
#8L9Y0VJ00
10 4 606
2020-06-02 15:12:27
28
120
28
1
Co-leader
SCCP RYAN™
#2VULV0QY2
10 4 601
2020-06-02 21:19:34
143
210
29
4
Co-leader
Bernardi
#V2VGJVU
13 4 586
2020-06-02 19:04:50
340
160
30
9
Negan - TWD
#PP88YQ
12 4 559
2020-06-02 13:05:30
64
40
31
1
pessoa melo
#9VCYVVPYJ
11 4 554
2020-06-02 16:35:52
20
40
32
1
Co-leader
Mustang
#CQ2G89
10 4 548
2020-06-02 18:23:59
18
80
33
5
ivan
#88Q99G8L0
10 4 542
2020-06-02 17:53:21
0
40
34
8
zk✌
#YQPCQU28Q
10 4 529
2020-06-02 17:46:00
38
160
35
1
LENDÁRIO BR
#8RLGRPPJ2
9 4 450
2020-06-02 21:10:39
281
160
36
4
Co-leader
igorex_games
#2L0Y29GL9
13 4 419
2020-06-02 15:20:20
110
120
37
2
Elder
ViTiNhO
#9J89P9QY9
11 4 371
2020-06-02 10:21:32
43
40
38
2
Lattaro 05
#L2C0R0U2J
9 4 364
2020-06-02 17:54:06
38
80
39
2
Galin_Ch1coLiro
#2VPYGVGPY
12 4 349
2020-06-01 08:10:31
26
40
40 Dilzera
#9PYQVURQC
12 4 256
2020-06-02 11:59:22
88
120
41
1
Davigame28
#PGQPQJJJL
9 4 251
2020-06-02 19:12:27
58
80
42
1
Elder
Ceesar
#9PJ0C2JCJ
12 4 238
2020-05-20 20:36:52
0
0
43 Marcos
#PLCGQPQCL
9 4 169
2020-06-01 04:27:24
33
40
44 Co-leader
Miercalm
#8RUR2000
12 4 001
2020-06-02 21:16:10
189
153
45
1
Đấu trường 9 Stiwllz
#2JCPQGGJC
8 2 803
2020-06-02 19:51:38
48
0
46
1
Đấu trường 9 Megadeath
#29CYJP9UV
9 2 775
2020-06-02 00:12:40
0
30
47 Đấu trường 8 tudoblz
#Q2L0YPQC0
7 2 397
2020-06-02 20:27:38
98
0

Ngôn ngữ này được dịch bởi:

This language has no active translators.

🇻🇳 Help translate!

Báo cáo các vấn đề phiên dịch ở Deck Shop Discord