India

#9QCJVLVG

53 002

50 / 50

eat sleep clash repeat👑☠Burn them All🔥😡NeVer GiVe Up😎

Nhận Vào Hội
Thành viên 50 / 50
Loại Mở
Điểm của hội 53 002
Chiến Tích Cần Có 5 000
Clan Leader upesh repalto
Phạm vi chiến tích 4 401 – 5 669
Thông tin hội
Vị trí Ấn Độ
Đóng Góp Mỗi Tuần 13 431
Elder 13
Co-leaders 13
# Xếp hạng Đấu trường Người chơi
Trph.
Last seen
Chiến tích
Last seen
Đóng góp
Nhận
1
1
Co-leader
⚔LORD AAYUSH⚔
#22UQVJQY
13 5 669
2020-09-27 20:09:10
854
600
2
1
Co-leader
js
#8V9LYRL8
13 5 609
2020-09-27 16:03:10
0
0
3
2
Co-leader
SAM D KING
#90VY2V00R
12 5 604
2020-09-27 19:12:25
46
120
4
1
karanxerol
#28GGGYJYU
13 5 546
2020-09-27 22:48:54
664
400
5
1
AbhiHBK
#200Q9JYL
12 5 531
2020-09-27 13:08:48
0
40
6
5
Co-leader
Meet Dand
#2829VCPGL
13 5 429
2020-09-27 18:20:23
1006
680
7 Co-leader
Barbarian
#2GPC08UVJ
13 5 410
2020-09-27 18:11:00
1130
760
8 Elder
Bonecurse
#20J9LVYQR
13 5 382
2020-09-27 19:46:29
568
640
9
1
Co-leader
RAM
#RUP0JG0
13 5 377
2020-09-27 18:23:39
286
40
10
1
Co-leader
B€!NG [email protected]
#YRP2Y8JP
13 5 349
2020-09-27 19:29:35
932
640
11
5
ROmAn
#PPGG2LYQ
13 5 315
2020-09-27 16:46:10
570
440
12
4
Co-leader
DON
#9PJRV22G
12 5 268
2020-09-27 13:43:45
10
40
13
6
Elder
Parker
#8Y8GLJQ8P
12 5 262
2020-09-27 18:06:20
473
520
14 Co-leader
Rohit
#2GRJ9UVY
13 5 262
2020-09-27 18:53:49
596
560
15
3
Elder
jitesh24
#Y0L0RPU0P
11 5 247
2020-09-27 15:25:30
826
554
16
1
Athila
#2020YYV0Q
12 5 243
2020-09-26 20:27:06
209
440
17
1
Co-leader
Payal Negi
#2U09YY0P
13 5 218
2020-09-25 23:40:08
192
170
18
5
Danish
#82RPJRCQY
12 5 212
2020-09-27 13:49:51
190
40
19
1
Donron
#8PLVJQQ89
13 5 182
2020-09-24 16:58:46
0
40
20
1
Elder
Nai'X
#VV8RJ9L
12 5 179
2020-09-27 14:22:23
80
560
21
1
Co-leader
Killer KP
#GCLPU8VJ
12 5 161
2020-09-27 05:22:25
568
360
22
1
safal
#9R88J8YLC
12 5 137
2020-09-27 22:32:43
42
40
23
1
Leader
upesh repalto
#2QQVYVGUJ
13 5 131
2020-09-27 03:17:10
137
320
24
7
KinG Mayank
#20YRVVCL2
12 5 130
2020-09-27 18:45:37
347
473
25 Elder
Ace Black
#28R0UJUU2
12 5 102
2020-09-27 21:42:17
417
470
26
6
Elder
ganya
#LLCCCPRPY
10 5 100
2020-09-27 19:20:46
494
520
27
1
Vipul. Ahir
#2RGG0QVJR
12 5 094
2020-09-23 10:44:07
16
40
28
1
Co-leader
COOL BUDDY S. D
#P00LRURVR
12 5 075
2020-09-27 17:26:58
0
0
29
2
Vedanth
#YVUY9YYJC
10 5 044
2020-09-27 16:35:22
21
360
30
1
bond
#YP99QYPUQ
11 5 043
2020-09-26 14:48:04
100
160
31
3
Elder
Supercell
#QRU2U2YL
11 5 026
2020-09-27 18:11:20
10
400
32
2
rips
#98G0U98VV
12 5 010
2020-09-27 16:52:25
0
0
33
3
Elder
APPA SHETH
#9PPYUYG9Q
11 5 008
2020-09-27 05:48:39
186
440
34
1
Elder
nur
#Y02UG2R9C
11 4 981
2020-09-27 18:04:56
8
360
35
2
Co-leader
rossi
#9L9VP2R8G
12 4 975
2020-09-27 06:59:18
94
200
36 Elder
☠महाकाल☠
#8YYUYYGVV
11 4 926
2020-09-16 08:34:57
0
0
37
6
patil
#G0LYUGL9R
9 4 922
2020-09-27 17:56:32
0
0
38 Kaushal
#2C099VR2
12 4 906
2020-09-25 02:54:16
20
32
39
2
Elder
VEDANT2OP
#8L909GPYG
10 4 883
2020-09-27 18:50:57
350
200
40 rajib
#PP8YQQGCG
12 4 838
2020-09-16 15:48:01
0
0
41
2
VEERTHEJUNIOUR
#8JCG2G0RQ
10 4 807
2020-09-27 14:06:54
118
280
42
2
Elder
Ravan
#22YGR0QQ8
11 4 791
2020-09-27 23:22:14
413
520
43
2
lonewolf
#2CJ2RQUR0
10 4 785
2020-09-27 17:50:39
996
672
44
2
Deadpool
#989LQRV9V
10 4 784
2020-09-27 21:26:46
11
40
45 Meet
#P8RURULGV
10 4 782
2020-09-27 23:44:09
295
40
46 navneet
#UYGQ89JC
10 4 688
2020-09-26 04:06:24
0
0
47
1
Ajju
#LGJ2VC28V
8 4 637
2020-09-27 15:13:34
0
0
48
1
Boss
#LGGGJP0JL
9 4 621
2020-09-27 18:11:46
106
160
49 abhi
#2URU0V0Y
12 4 465
2020-09-21 02:24:27
0
0
50 Elder
ANSHDEEP
#2PYCGCGV2
10 4 401
2020-09-12 10:30:27
0
0

Ngôn ngữ này được dịch bởi:

This language has no active translators.

🇻🇳 Help translate!

Báo cáo các vấn đề phiên dịch ở Deck Shop Discord