BOOMxxSTICK

#9LC0VGC

55 548

50 / 50

Very active clan! all are welcome. be warned, contribute or be kicked! clash on!!!!!!

Nhận Vào Hội
Thành viên 50 / 50
Loại Mở
Điểm của hội 55 548
Chiến Tích Cần Có 5 600
Clan Leader Big Daddy Will
Phạm vi chiến tích 4 677 – 5 798
Thông tin hội
Vị trí Hoa Kỳ
Đóng Góp Mỗi Tuần 12 298
Elder 14
Co-leaders 13
# Xếp hạng Đấu trường Người chơi
Trph.
Last seen
Chiến tích
Last seen
Đóng góp
Nhận
1
1
Elder
santi
#L2V09VLJ
13 5 798
2020-03-28 10:02:29
343
440
2
2
Elder
Greywind19
#8Q9VYVLC
12 5 734
2020-03-28 05:45:19
474
160
3
2
Co-leader
YaMothaTrebek
#PQVRLUUYC
13 5 734
2020-03-28 15:06:46
854
600
4
2
Dr. Doom
#PQ8RJY8GP
12 5 733
2020-03-27 22:27:56
122
80
5 Leader
Big Daddy Will
#2QRLUCGYL
13 5 732
2020-03-28 14:27:53
444
560
6
3
Co-leader
Micho
#PCP8UY9L
12 5 681
2020-03-28 05:04:19
90
0
7 LuigiBooKilla
#R0C8VC0L
12 5 661
2020-03-27 00:50:18
76
40
8 Ricky Spanish
#98P2QYVYP
12 5 652
2020-03-28 14:24:26
105
600
9
8
noam
#LYJY9GR8
13 5 637
2020-03-28 05:22:22
142
200
10
6
Co-leader
John
#2L0L92Y2U
13 5 629
2020-03-28 13:54:32
150
320
11
1
TH3KØØK
#22JYQ9YPV
12 5 621
2020-03-28 07:47:25
451
120
12
1
Co-leader
BillyZ
#88YP0GL0V
13 5 589
2020-03-28 15:05:41
1162
560
13
2
gingatheninja
#PQC20JY0P
12 5 570
2020-03-28 14:44:01
310
0
14
2
Co-leader
GEFILTEFISH
#898PYCY9
13 5 569
2020-03-28 01:11:13
88
200
15 Ben
#GVLCCV0Y
13 5 553
2020-03-28 02:14:25
159
200
16
3
Co-leader
Beowulf
#UQY90QG8
12 5 553
2020-03-28 08:05:45
218
440
17
14
Co-leader
Maximus Quick
#2RP0GJV0C
12 5 545
2020-03-28 12:56:40
564
400
18
3
Co-leader
Weems
#JQ22YCGJ
12 5 483
2020-03-28 02:02:18
110
0
19
3
Elder
chuckm4c
#R9JUV28V
12 5 480
2020-03-28 14:04:30
281
320
20
3
Elder
HiPeR
#PV9CYJY2
13 5 471
2020-03-28 15:26:56
312
488
21
5
KapTyn Krunch
#2UYVRUUY
12 5 408
2020-03-28 14:35:32
142
280
22
2
theunitmonster
#Q90V0LG
12 5 407
2020-03-18 16:03:32
0
0
23
16
Elder
Batman
#2CJQQL0U
12 5 397
2020-03-28 13:58:35
86
0
24
1
Leevenson
#9V2LGUJLU
11 5 396
2020-03-28 12:56:41
244
440
25
7
Elder
jdub15
#CPG8VLG8
12 5 390
2020-03-28 15:28:10
377
0
26
12
Elder
Darth Wick
#UGR8RGGQ
12 5 383
2020-03-28 06:08:34
235
240
27
7
Elder
naseel
#JP8YP2LG
13 5 362
2020-03-28 11:01:41
464
480
28 Co-leader
AJD11
#8YVLLVG9R
12 5 359
2020-03-28 08:18:20
402
430
29
2
persi
#9R98C2RUU
11 5 354
2020-03-28 03:35:09
404
320
30 Apocalypse
#YCJQCCY8
13 5 353
2020-03-28 12:19:14
342
280
31
2
Michael
#2PY20YPG
11 5 350
2020-03-27 23:41:17
123
200
32
1
technick
#2LRCPYPPC
13 5 337
2020-03-28 12:31:13
607
560
33
1
Stainz
#2P2YRJYP
12 5 289
2020-03-28 14:45:35
272
280
34
1
Elder
Joma
#PUJQ9R9GG
11 5 265
2020-03-26 07:13:10
8
0
35
3
Elder
Jingleheimer
#P2Y02C0Y8
12 5 261
2020-03-28 15:15:20
486
480
36
2
Elder
Tyler
#8VJU2RV9
12 5 228
2020-03-23 06:24:10
18
40
37
2
Elder
mo bamba
#2C2GP8CPU
12 5 228
2020-03-28 15:26:10
54
80
38
2
Stress
#VJL2LUQ2
13 5 224
2020-03-28 03:20:15
232
360
39
2
Co-leader
meg
#8JVVCU2R9
12 5 211
2020-03-28 10:54:31
151
120
40 Co-leader
Owen
#2JJQQ9UY
13 5 176
2020-03-27 23:38:52
105
160
41 RLTGaming
#2JUPP2CR
11 5 161
2020-03-26 18:38:15
30
0
42 Elder
Trash
#2GP2CV90
11 5 133
2020-03-28 01:55:20
18
80
43 Bray Bray
#98LYJQQPV
11 5 132
2020-03-28 04:49:59
118
120
44 jhoff33
#PRVV9YLCP
10 5 066
2020-03-27 17:19:07
156
320
45 Buck50
#80V8QC208
11 5 052
2020-03-28 02:14:57
204
320
46 xBéèZy
#9VQYUYQJ
13 5 015
2020-03-26 23:02:28
102
240
47 Elder
ImNotATerrorist
#8G2C289G
12 5 008
2020-03-18 07:47:43
0
0
48 wife
#YYLLC98RC
10 4 974
2020-03-28 14:57:37
217
430
49 Co-leader
josh
#2U2PLYYG
12 4 875
2020-03-26 13:57:40
18
40
50 Co-leader
jake
#JYGQL8RG
12 4 677
2020-02-24 15:58:44
0
0

Ngôn ngữ này được dịch bởi:

This language has no active translators.

🇻🇳 Help translate!

Báo cáo các vấn đề phiên dịch ở Deck Shop Discord