clash addict

#8PYY902

55 438

49 / 50

nekhla cityDZ 🏝 . pas de donnation , pas de guerre = exclusion 🚷

Nhận Vào Hội
Thành viên 49 / 50
Loại Mở
Điểm của hội 55 438
Chiến Tích Cần Có 5 000
Clan Leader djef
Phạm vi chiến tích 4 178 – 5 921
Thông tin hội
Vị trí Algeria
Đóng Góp Mỗi Tuần 9 546
Elder 5
Co-leaders 9
# Xếp hạng Đấu trường Người chơi
Trph.
Last seen
Chiến tích
Last seen
Đóng góp
Nhận
1 Co-leader
Ayb
#2QUV2888L
13 5 921
2020-12-04 20:24:20
697
400
2 Co-leader
spirit
#2CL9L9J9G
13 5 827
2020-12-04 21:01:46
521
390
3 Co-leader
maba
#V0JL8CVP
13 5 816
2020-12-05 05:24:40
630
600
4 Co-leader
mahdi
#2VVUJYUR9
13 5 800
2020-12-04 15:45:54
178
320
5 السلطان علاء
#P9R9VJL90
13 5 776
2020-12-04 23:23:07
358
520
6
1
Elder
NAZZZ
#CVU8P29L
13 5 745
2020-12-05 01:10:36
756
550
7
1
nabil k
#9QV0GJ8L
13 5 724
2020-12-03 13:54:01
212
120
8
1
ziram
#YP0288CG
13 5 647
2020-12-04 12:17:56
116
120
9
1
Majhoul
#8CCGC02QL
12 5 642
2020-12-04 03:06:21
313
270
10 Xeryus
#22QL8UPUU
13 5 592
2020-12-04 19:01:54
541
360
11 wassim
#90GQ0G2LC
12 5 580
2020-12-04 15:34:21
0
0
12
1
Rimka
#R89LU92V
13 5 553
2020-12-04 23:32:05
267
344
13
1
toumi
#2UVP0GYVJ
12 5 537
2020-12-05 02:12:01
510
480
14
4
The King Diya
#L8RQQ09G
12 5 492
2020-12-04 16:28:28
20
400
15
5
bob jr
#28RR99J2Q
12 5 469
2020-12-04 19:38:56
20
80
16
4
Player 1
#99VURQYLR
12 5 465
2020-12-04 20:56:17
352
280
17
6
toto
#92Y8929GR
12 5 451
2020-12-04 15:05:47
223
240
18
3
Co-leader
VenOu
#2CPUPR2RU
12 5 443
2020-12-04 13:46:15
124
200
19
2
Elder
muslim for ever
#YQ9PRYJC
13 5 433
2020-12-04 22:36:44
500
440
20
2
The King Diya2
#2G8PQU2PU
11 5 429
2020-12-04 16:50:41
30
480
21
4
jackob
#9UQ9RCVYV
12 5 428
2020-12-04 20:37:22
0
0
22
6
ryad
#9CGUJUUJC
12 5 423
2020-12-04 12:32:38
8
40
23
4
Elder
thornabeo
#29P00QQ9Y
13 5 420
2020-12-05 05:31:55
608
520
24
9
Leader
djef
#2C2YUV228
12 5 411
2020-12-05 01:16:25
272
0
25
2
chinui
#RJYC99UQ
12 5 398
2020-12-04 21:46:25
222
160
26
2
kiki
#8UP0QPL88
12 5 389
2020-12-04 16:40:28
306
280
27
11
Elder
WaLiD.Z
#8YJU98V08
11 5 351
2020-12-05 00:21:18
120
290
28
4
noob
#QQLYRJQUY
10 5 337
2020-12-05 02:36:09
244
432
29 get on my knees
#UULQUCQV
12 5 326
2020-12-04 17:11:30
267
240
30 ELHADI DADI
#P9C9QGYY
13 5 324
2020-12-02 15:41:54
64
0
31 Co-leader
yousario
#8GJ2QP8R
13 5 322
2020-12-03 16:02:38
102
190
32
6
badero
#LCR0PC0Y8
11 5 306
2020-12-04 21:45:04
0
0
33 MBM
#20L9CYGUP
12 5 301
2020-12-04 15:46:13
101
160
34 Co-leader
Dexter
#808CCG9YR
13 5 272
2020-12-01 10:18:41
36
0
35 Elder
Lointainegalaxy
#9QUC09YU
12 5 251
2020-12-04 11:23:02
110
0
36 amine R
#800YRYL0C
13 5 240
2020-11-30 16:19:26
0
0
37
1
El mineur
#P2CCPQUVY
11 5 225
2020-12-04 20:09:44
30
160
38
1
hâadlene
#9V8J8VJ9C
12 5 188
2020-12-04 22:06:08
52
40
39
1
čhãhínê 2
#LYLYR2Q9L
10 5 158
2020-12-03 18:22:58
0
80
40
1
King power
#PQQQJ9LQY
10 5 130
2020-11-24 16:14:03
0
0
41
1
الزعيم
#P9UVQ2LRC
10 5 129
2020-12-03 21:38:10
0
0
42
1
ayoub billitchy
#8C9JRJGP2
12 5 125
2020-12-04 00:57:07
10
80
43
2
Co-leader
kouba
#9YLYVQJPG
12 5 081
2020-12-04 17:30:26
0
0
44
2
mamouni
#9PVYLYRUP
11 5 009
2020-11-27 01:32:42
0
0
45
2
OUSSAMA
#Y0920VJJQ
10 4 992
2020-12-04 15:59:55
80
80
46
9
القعقاع
#PL0CCYP2R
11 4 904
2020-12-04 23:08:52
508
120
47
1
MaM
#QUYLV2CV0
9 4 513
2020-12-02 17:00:55
10
40
48
1
Co-leader
Rvb
#Q9VL9QPVR
7 4 447
2020-12-01 22:13:37
18
40
49
1
dech
#8L8VLR0QJ
13 4 178
2020-11-11 17:45:55
0
0

Ngôn ngữ này được dịch bởi:

This language has no active translators.

🇻🇳 Help translate!

Báo cáo các vấn đề phiên dịch ở Deck Shop Discord